Θέματα Εκπαιδευτικής Ιστορίας

2ο εξάμηνο, Ιστορία της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

Κωδικός Μαθήματος 0206Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Επιλογής, Υποβάθρου, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/modules/course_description/?course=NURED179

Περιεχόμενο

Στο πλαίσιο του μαθήματος επιχειρείται να γνωρίσουν οι φοιτητές και φοιτήτριες την συσχέτιση της εκπαίδευσης με την οικονομία
και τη δημογραφία μιας κοινωνίας, μέσω της θεωρητικής πλαισίωσης και μελετών περίπτωσης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Επίπεδο 6 (1ος κύκλος σπουδών)
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται:

  • Να είναι σε θέση να εντοπίζουν τις επενέργειες της εκπαιδευτικής στην περιφερειακή ανάπτυξη
  • Να αναδεικνύουν τις συνιστώσες του εκπαιδευτικού συστήματος που σχετίζονται με την αποψίλωση της επαρχίας και το φαινόμενο της αστικοποίησης.
  • Να μπορούν να αναδεικνύουν τις παραμέτρους που καθιστούν απαραίτητη την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της θεωρίας του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Να διεξάγουν έρευνες που ανταποκρίνονται στη σχέση εκπαίδευσης και περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο της θεωρίας του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Να είναι σε θέση να δοκιμάζουν τα ερευνητικά τους δεδομένα στις μεγάλες αφηγήσεις που τα πλαισιώνουν μέσα από την αναγωγή του ιδιαίτερου και ατομικού στο γενικό και συλλογικό.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση