Θεατρική Αγωγή

4ο εξάμηνο, Θεατρικό Παιχνίδι - Κουκλοθέατρο

Διδάσκουσα - ων Γαργαλιάνος Σταμάτης
Κωδικός Μαθήματος 1907Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 3
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα αυτό -και σύμφωνα με τον τίτλο του- οι μαθητές και φοιτητές άγονται προς το Θέατρο, δηλαδή διδάσκονται βασικές γνώσεις Θεάτρου ώστε να το γνωρίσουν και να γίνουν, σταδιακά (και όχι αναγκαστικά) οι αυριανοί τακτικοί θεατές θεάτρου. Η τεχνική αυτή δεν περιλαμβάνει κλασική διδασκαλία, αλλά ειδικές ασκήσεις θεάτρου, επιμορφωτικές και άκρως χρήσιμες σε περιβάλλον Νηπιαγωγείου, οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν πολύ εύκολα τόσο από φοιτητές (που συνήθως δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στο θέατρο) όσο και από μικρά παιδιά. Μερικές από τις ασκήσεις αυτές, ενδεικτικά, είναι ο Καθρέπτης, τα Μη-Συγκρουόμενα, το Ζωντανό Μουσείο, οι Παραλλαγές σε μια Βασική Κίνηση, οι Παραλλαγές σε ένα Βασικό Συναίσθημα. Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει επίσης ανάγνωση, προετοιμασία και παρουσίαση εδαφίων θεατρικών έργων από τους φοιτητές με τη βοήθεια του καθηγητή τους, τόσο εντός της αίθουσας όσο και σε δημόσιους χώρους, εντός και εκτός Πανεπιστημίου.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Σε πολλές περιπτώσεις γίνονται επαφές μέσω Skype -και προβολής σε μεγάλη οθόνη- με άλλους καθηγητές, σε διαφορετικούς χώρους, όπως το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ειδικότερα το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών.
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Οχι διότι οι ανωτέρω επαφές γίνονται ζωντανά και τα μόνα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι ένας βιντεο-προτζέκτορας, ένα λάπ-τοπ και μια κάμερα web.
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Δεν κάνω εργαστήρια.
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Δεν χρησιμοποιώ ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών διότι το μάθημα είναι καλλιτεχνικό.
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Ναι. Επικοινωνώ μαζί τους με 2 τρόπους : μέσω του προσωπικού μου site www.gargalianos.weebly.con (υπο-μενού : Ανακοινώσεις) αλλά και του κοινωνικού δικτύου FB και ειδικότερα με το γκρουπ Θεατρική Αγωγή-Φλώρινα όπου έχω τη δυνατότητα να ανακοινώνω επείγοντα ζητήματα, με άμεσο τρόπο.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Φροντίζω ώστε όλοι οι φοιτητές να γνωρίζουν τη μέθοδο αξιολόγησης από τη αρχή του κάθε εξαμήνου. Αυτό γίνεται με ανακοινώσεις εντός της αίθουσας, στο Διαδίκτυο και στον Σύλλογο Φοιτητών. ΄Ολοι οι φοιτητές ξέρουν πώς θα βαθμολογηθούν από την πρώτη μέρα των μαθημάτων. Φροντίζω, επίσης, να γνωρίζουν όλοι τον βαθμό των υπολοίπων, και σε κάθε περίπτωση να είναι όλοι αντικειμενικοί.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση