Θεατρική Αγωγή

4ο εξάμηνο, Θεατρικό Παιχνίδι - Κουκλοθέατρο

Διδάσκουσα - ων Γαργαλιάνος Σταμάτης
Κωδικός Μαθήματος 1907Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

Στο μάθημα αυτό -και σύμφωνα με τον τίτλο του- οι μαθητές και φοιτητές άγονται προς το Θέατρο, δηλαδή διδάσκονται βασικές γνώσεις Θεάτρου ώστε να το γνωρίσουν και να γίνουν, σταδιακά (και όχι αναγκαστικά) οι αυριανοί τακτικοί θεατές θεάτρου. Η τεχνική αυτή δεν περιλαμβάνει κλασική διδασκαλία, αλλά ειδικές ασκήσεις θεάτρου, επιμορφωτικές και άκρως χρήσιμες σε περιβάλλον Νηπιαγωγείου, οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν πολύ εύκολα τόσο από φοιτητές (που συνήθως δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στο θέατρο) όσο και από μικρά παιδιά. Μερικές από τις ασκήσεις αυτές, ενδεικτικά, είναι ο Καθρέπτης, τα Μη-Συγκρουόμενα, το Ζωντανό Μουσείο, οι Παραλλαγές σε μια Βασική Κίνηση, οι Παραλλαγές σε ένα Βασικό Συναίσθημα. Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει επίσης ανάγνωση, προετοιμασία και παρουσίαση εδαφίων θεατρικών έργων από τους φοιτητές με τη βοήθεια του καθηγητή τους, τόσο εντός της αίθουσας όσο και σε δημόσιους χώρους, εντός και εκτός Πανεπιστημίου.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές του μαθήματος αυτού στο τέλος του εξάμηνου θα κατέχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων σε ζητήματα Θεατρικής Αγωγής. Αυτές θα βασίζονται στη γενική μεταλυκειακή εκπαίδευση τους και θα υποστηρίζεται από επιστημονικά συγγράμματα υψηλού επιπέδου. Επίσης οι γνώσεις τους θα περιλαμβάνουν και θεωρίες που πηγάζουν από σύγχρονες εξελίξεις του γνωστικού αυτού αντικειμένου. Θα είναι σε θέση να χειρίζονται τις γνώσεις που απέκτησαν με μια προσέγγιση που θα αποδεικνύει μια σχετική επαγγελματική προσέγγιση του αντικειμένου του Νηπιαγωγού ή, γενικά του επαγγέλματος τους. Επίσης θα διαθέτουν ικανότητες που θα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους παιδαγωγικού πεδίου. Θα έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν σχετικά στοιχεία της γενικότερης Παιδαγωγικής Επιστήμης για να προβαίνουν σε κρίσεις και προβληματισμούς σε συναφή καλλιτεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα. Επίσης θα είναι ικανοί να μεταδίδουν απόψεις, ιδέες, πληροφορίες, ερωτήματα και λύσεις τόσο σε ειδικό όσο και σε όχι ειδικό ακροατήριο. Τέλος θα καταφέρουν να αναπτύξουν εκείνες τις ικανότητες απόκτησης γνώσεων, ακριβώς όσες τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές η άλλες σπουδές χωρίς να προσφεύγουν στη βοήθεια προηγουμένων καθηγητών η σχετικών εγχειριδίων.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση