Προηγμένες Τεχνικές Διδασκαλίας μέσω Τεχνολογίας

8ο εξάμηνο, Πληροφορική

Διδάσκουσα - ων Μπράτιτσης Θαρρενός
Κωδικός Μαθήματος 1307Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος Επιλογής, εξειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED264/

Περιεχόμενο

 1. Ψηφιακή Αφήγηση
 2. Εκπαιδευτική Ρομποτική
 3. Μάθηση μέσω Ψηφιακών Παιχνιδιών
 4. Συνεργατική Μάθηση μέσω Υπολογιστών
 5. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού
 6. Αισθητήρες και φυσικές διεπαφές

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αναφέρεται σε καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, οι οποίες αποτελούν βασικούς άξονες της διεθνούς έρευνας και βιβλιογραφίας του χώρου.
Ειδικότερα, μελετώνται οι ακόλουθες προσεγγίσεις:

 • Ψηφιακή Αφήγηση
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Μάθηση μέσω Ψηφιακών Παιχνιδιών
 • Συνεργατική Μάθηση μέσω Υπολογιστών
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού
 • Αισθητήρες και φυσικές διεπαφές
 • Μάθηση μέσω φορητών συσκευών

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να γνωρίζουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και πρακτικά ζητήματα εφαρμογής των ανωτέρω προσεγγίσεων. Επιπλέον θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν μικροδιδασκαλίες.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση