Πολιτισμός και Μαζική Επικοινωνία

8ο εξάμηνο, Κοινωνικές Επιστήμες και Έρευνα στην Εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος 0523Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ειδικού υπόβαθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

 • Βασικές έννοιες και εργαλεία της επικοινωνίας
 • Βασικές έννοιες και εργαλεία της κοινωνιολογίας του πολιτισμού
 • Βασικές έννοιες και εργαλεία της σημειωτικής ανάλυσης με έμφαση στην επικοινωνία (κωδικοποίηση – αποκωδικοποίηση)
 • Μαζική κοινωνία και επικοινωνία: θεωρία και ιδεολογία
 • Πολιτική και επικοινωνία: ΜΜΕ και εξουσία
 • Πολιτιστικές Βιομηχανίες και επικοινωνία: τηλεόραση – κινηματογράφος
 • Μορφές Μαζικής Κουλτούρας και επικοινωνία
 • Μελέτες περίπτωσης και εφαρμογών ανάλυσης της μαζικής επικοινωνίας στο πεδίο της πολιτικής και πολιτισμικής έκφρασης

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το μάθημα ειδικού υπόβαθρου με στόχο την ανάδειξη του φαινομένου της μαζικής επικοινωνίας μέσα από το πρίσμα της πολιτικής και του πολιτισμού. Ειδικότερα αποσκοπεί στην ανάδειξη του ρόλου της επικοινωνίας μέσα στις σύγχρονες μεταβιομηχανικές κοινωνίες με ειδικό πεδίο ανάλυσης κυρίαρχες μορφές πολιτισμικής έκφρασης (τηλεόραση, κινηματογράφος, ΜΜΕ). Ειδικότερα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις μεθόδους ανάλυσης των μέσων μαζικής επικοινωνίας με στόχο την κατανόηση των κωδίκων κατανόησης του ρόλου των ΜΜΕ στο πεδίο της πολιτικής, της ιδεολογίας και των διαφόρων μορφών πολιτισμικής δημιουργίας. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται τα εργαλεία ανάλυσης της κοινωνιολογικής, της σημειωτικής και της επικοινωνιακής θεωρίας με έμφαση στα ζητήματα αισθητικής, ιδεολογίας, συλλογικής συνείδησης και αναπαραστάσεων.
Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα

 • γνωρίζει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των εννοιών που συνθέτουν το πλαίσιο της επικοινωνιακής, της κοινωνιολογικής και της σημειωτικής ανάλυσης
 • γνωρίζει τα βασικά εργαλεία ανάλυσης και μεθοδολογίας της κοινωνιολογίας της επικοινωνίας
 • κατανοεί τους βασικούς όρους ανάλυσης της επικοινωνίας σε σχέση με την πολιτική και τον πολιτισμό
 • χρησιμοποιεί τα μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης των μορφών μαζικής επικοινωνίας
 • κατανοεί τους συσχετισμούς δύναμης που διαμορφώνουν το ρόλο της επικοινωνίας στη μαζική κοινωνία
 • ερμηνεύει το ρόλο και τη λειτουργία της μαζικής επικοινωνίας στο σύγχρονο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι
 • μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία της κοινωνιολογικής και σημειωτικής σκέψης και ανάλυσης στο φαινόμενο της επικοινωνίας
 • να «διαβάζει» με κριτικό πνεύμα τις μορφές μαζικής επικοινωνίας

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση