Παιδική Λογοτεχνία

3ο εξάμηνο, Λογοτεχνία

Διδάσκουσα - ων Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος
Κωδικός Μαθήματος 1003Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/courses/NURED185/

Περιεχόμενο

 1. Οι έννοιες της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας
 2. Η ιστορία της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας
 3. Οι σχολές, τα ρεύματα και οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας
 4. Η κριτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας
 5. Η παιδική ποίηση
 6. Τα αφηγηματικά στοιχεία: άξονες / στρατηγικές ανάγνωσης παιδικών και εφηβικών λογοτεχνικών κειμένων
 7. Το παραμύθι
 8. Ο μύθος
 9. Παραδόσεις και ευτράπελες διηγήσεις
 10. Μικρές ιστορίες
 11. Εικονογραφημένα παιδικά βιβλία
 12. Κόμικς και βιβλία γνώσεων
 13. Διήγημα, μυθιστόρημα
 14. Εφηβική Λογοτεχνία

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα για την κατανόηση της ιστορίας και της θεωρίας της Παιδικής Λογοτεχνίας. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με το γνωστικό και ερευνητικό αντικείμενο της Παιδικής Λογοτεχνίας, αλλά και της Εφηβικής Λογοτεχνίας. Θα είναι σε θέση να συσχετίζουν τη Λογοτεχνία με το ιστορικό – κοινωνικό της πλαίσιο και να παρουσιάζουν λογοτεχνικά κείμενα με εκπαιδευτική σκοπιμότητα. Θα γνωρίσουν τις σύγχρονες τάσεις στην κριτική και θεωρία της Παιδικής Λογοτεχνίας, θα κατακτήσουν τη δομή των λαϊκών παραμυθιών (και των νεότερων εκδοχών τους), των εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων και των παιδικών ποιημάτων, ενώ παράλληλα θα πειραματιστούν στη δημιουργία των δικών τους παιδικών μετα-κειμένων. Μέσα από την παρουσίαση των σημαντικότερων σχολών, ρευμάτων και εκπροσώπων της, θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν κείμενα των σημαντικότερων περιόδων και λογοτεχνών της, αλλά μέσα από την σύγχρονη κριτική ματιά της Δημιουργικής Γραφής. Επιπλέον, θα αποκτήσουν σταδιακά ένα θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο στην έννοια της «ενεργητικής ανάγνωσης», ενώ ταυτόχρονα θα μυηθούν στις βασικές θεωρίες της αφήγησης. Τέλος, θα πειραματιστούν στη δημιουργία των δικών τους κειμένων Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει:

 • τη σημασία και την αξία της Παιδικής και της Εφηβικής Λογοτεχνίας γενικότερα στη ζωή του ανθρώπου
 • τη δομή και τον στόχο της σύνθεσης και κατασκευής μίας λογοτεχνικής ιστορίας που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους
 • τα βασικά συστατικά ενός λογοτεχνικού κειμένου (σκηνικό, χαρακτήρες, πλοκή, αφηγητής, οπτική γωνία, προβλήματα χρόνου) για παιδιά και εφήβους
 • τους τρόπους πρόσληψης και ανταπόκρισης του αναγνωστικού κοινού στην Παιδική και Εφηβική Λογοτεχνία της εποχής του, αλλά και στα κλασικά έργα νέων της παραγωγής τους
 • τη διάκριση της μαζικής κουλτούρας από την αυθεντική παραγωγή και τον ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των εκδοτικών οίκων στην προώθηση λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά και εφήβους αμφίβολης ή και κακής ποιότητας
 • να αρχίσουν να αποκτούν δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς να μεταλαμπαδεύσουν στον χώρο της έρευνας, της εκπαίδευσης και της πολιτισμικής «αγοράς» ευρύτερα των γνώσεων που απέκτησαν

© 2016 nured.uowm.gr