Παιδική Λογοτεχνία

3ο εξάμηνο, Λογοτεχνία

Διδάσκουσα - ων Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος
Κωδικός Μαθήματος 1003Υ
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα μαθήματα Ελληνική Λογοτεχνία Ι, Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με το γνωστικό και ερευνητικό αντικείμενο της Παιδικής Λογοτεχνίας. Θα έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στο γνωστικό πεδίο της Παιδικής Λογοτεχνίας και θα έχουν διαμορφώσει απόψεις που θα στηρίζονται από τις σύγχρονες εξελίξεις και την ελληνική πραγματικότητα. Θα είναι σε θέση να συσχετίζουν τη Λογοτεχνία με το ιστορικο-κοινωνικό της πλαίσιο και να παρουσιάζουν λογοτεχνικά κείμενα με εκπαιδευτική σκοπιμότητα. Θα γνωρίσουν τις σύγχρονες τάσεις στην κριτική και θεωρία της Παιδικής Λογοτεχνίας, θα κατακτήσουν τη δομή των λαϊκών παραμυθιών (και των νεότερων εκδοχών τους), των εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων και των παιδικών ποιημάτων, ενώ παράλληλα θα πειραματιστούν στη δημιουργία των δικών τους παιδικών μετα-κειμένων. Θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

Γενικές ικανότητες

Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Παραγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο μαθήματος

Λογοτεχνία και Παιδική Λογοτεχνία: διασάφηση των ορίων και των όρων. Σύντομη ιστορική επισκόπηση της πορείας και εξέλιξης της ελληνικής Παιδικής Λογοτεχνίας από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Περί θεωρίας και κριτικής της Παιδικής Λογοτεχνίας. Τα αφηγηματικά στοιχεία: άξονες / στρατηγικές ανάγνωσης λογοτεχνικών κειμένων. Η ελληνική έρευνα για την Παιδική Λογοτεχνία της Προσχολικής Ηλικίας. Η παιδική ποίηση. Το παραμύθι. Ο μύθος. Παραδόσεις. Ευτράπελες διηγήσεις. Μικρές ιστορίες. Εικονογραφημένα παιδικά βιβλία. Κόμικς. Βιβλία γνώσεων. Το παιδικό θέατρο. Η διδασκαλία της παιδικής λογοτεχνίας. Λογοτεχνία για μεγαλύτερες ηλικίες παιδιών (διήγημα – μυθιστόρημα). Σύντομη αναφορά στην Εφηβική Λογοτεχνία.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Στην αίθουσα
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Scratch
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του προσωπικού μου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Φροντιστηριακές ασκήσεις 10
Προετοιμασία ομαδικών και ατομικής εργασίας 10
Ατομική έρευνα και μελέτη 24
Ομαδική εργασία σε μελέτη περίπτωσης 25
Προετοιμασία για εξετάσεις 20
Σύνολο Μαθήματος 125
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Με τη δημόσια παρουσία των εργασιών που έχουν αναλάβει οι φοιτητές διασφαλίζεται η ανάδειξη της επιστημονικής εγκυρότητας των παραδοτέων, αλλά και του μόχθου που κατέβαλαν οι φοιτητές

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Παπαντωνάκης, Γ. & Κωτόπουλος, Η. Τ. (2011) Σκηνικό, Χαρακτήρες, Πλοκή. Αθήνα: Ίων. Κανατσούλη, Μ. (2002) Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της παιδικής λογοτεχνίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Χαντ, Π. (2001) Κριτική, Θεωρία και Παιδική Λογοτεχνία. Αθήνα: Πατάκης. Αναγνωστόπουλος, Β. (2006) Τάσεις και εξελίξεις της Παιδικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Οι εκδόσεις των φίλων. Καρακίτσιος, Α. (2008) Ποίηση για παιδιά και νέους. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. McGillis, R. (1996) The Nimble Reader. Literary Theory and Children's Literature. New York: Twayne Publishers Περιοδικό http://keimena.ece.uth.gr

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Keimena, Children's Literature

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση