Μετανάστευση, Διαφορετικότητα, Διεθνής Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

6ο εξάμηνο, Παιδαγωγική

Διδάσκουσα - ων Παλαιολόγου Νεκταρία
Κωδικός Μαθήματος 0710Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ειδικού υπόβαθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED151/

Περιεχόμενο

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές θεματικές ενότητες:

  • Μετανάστευση και Διαφορετικότητα: μελετώντας τα προφίλ διαφορετικών ομάδων μαθητών
  • Διεθνής Εκπαίδευση και Διαφορετικότητα: αξιοποιώντας το διαδίκτυο και σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα
  • Παρουσίαση πολυπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διαφορετικές ομάδες μαθητών

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει μια σειρά από γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής:

  • Να έχουν ενημερωθεί για τα προφίλ διαφορετικών ομάδων μαθητών (με διαφορετική πολιτισμική, κοινωνική, οικονομική προέλευση)
  • Να έχουν ενημερωθεί για τη σημασία της Διεθνούς Εκπαίδευσης και για τα διαφορετικά πολυπολιτισμικά προγράμματα που μπορεί να εφαρμοστούν σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα
  • Να ενημερωθούν για τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων με έμφαση στα διαφορετικά πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση