Κοινωνιολογία των Πολιτισμικών Πρακτικών

6ο εξάμηνο, Κοινωνικές Επιστήμες και Έρευνα στην Εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος 0507Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ειδικού υπόβαθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

 • Βασικές έννοιες και εργαλεία της κοινωνιολογίας
 • Κουλτούρα και Πολιτισμός: κοινωνιολογική ανάλυση πρακτικών
 • Τέχνη και Κοινωνία
 • Μαζική Κοινωνία και Πολιτιστικές Βιομηχανίες
 • Μορφές Μαζικής Κουλτούρας
 • Πολιτισμικές πρακτικές και Μαζική Κουλτούρα
 • Αισθητική, Αλλοτρίωση, Ιδεολογία
 • Κιτς και κοινωνία
 • Πολιτισμός και Αγορά

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το μάθημα ειδικού υπόβαθρου με στόχο την ανάδειξη της κοινωνιολογικής ανάλυσης στο πεδίο του πολιτισμού και ειδικότερα στις πρακτικές που το συνοδεύουν. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών σε βασικές έννοιες όπως η κοινωνικοποίηση, οι κοινωνικοί θεσμοί, οι μορφές συλλογικής συνείδησης, οι πολιτισμικές αναπαραστάσεις, οι μορφές ιδεολογίας, ο ρόλος της τέχνης στην κοινωνία, η μαζική κουλτούρα, ο ρόλος της τέχνης στην παγκοσμιοποίηση, οι πολιτιστικές βιομηχανίες κα. Επίσης αναφέρεται στα εργαλεία κοινωνιολογικής ανάλυσης του πολιτισμού με στόχο τις πρακτικές που συνθέτουν το φαινόμενο με στόχο την ενδελεχή ανάλυση και εμβάθυνση συγκεκριμένων πρακτικών. Ειδικότερα δίνεται έμφαση στην κοινωνιολογική ερμηνεία και ανάλυση πρακτικών όπως ενυπάρχουν σε πεδία όπως η μουσική, η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση κ.α.

Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των εννοιών που συνθέτουν το πλαίσιο της κοινωνιολογίας και ειδικότερα της κοινωνιολογίας του πολιτισμού
 • γνωρίζει τα βασικά εργαλεία ανάλυσης και μεθοδολογίας της κοινωνιολογίας του πολιτισμού
 • κατανοεί τους βασικούς όρους ανάλυσης της κοινωνιολογίας σε σχέση με τον πολιτισμό και τις πρακτικές που τον συνοδεύουν
 • χρησιμοποιεί τα μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης των πολιτισμικών πρακτικών
 • κατανοεί τους συσχετισμούς δύναμης που διαμορφώνουν το ρόλο των πολιτισμικών πρακτικών
 • ερμηνεύει το ρόλο και τη λειτουργία των πολιτισμικών πρακτικών στο σύγχρονο κοινωνικό γίγνεσθαι
 • μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία της κοινωνιολογικής σκέψης και ανάλυσης στην εφαρμοσμένη κοινωνιολογική έρευνα και καθημερινή πολιτισμική πράξη
 • να «διαβάζει» με κριτικό πνεύμα τις μορφές πολιτισμικής έκφρασης και δημιουργίας

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση