Κινητική – Ρυθμική Αγωγή

2ο εξάμηνο, Κινητική Αγωγή

Διδάσκουσα - ων Σέμογλου Κλεονίκη
Κωδικός Μαθήματος 2001Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED133/

Περιεχόμενο

 • Βασικοί σκοποί της κινητικής και ρυθμικής αγωγής.
 • Κινητικά χαρακτηριστικά των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
 • Σώμα, Χώρος, Δύναμη, Σχέσεις
 • Αντιληπτικο-κινητικές δεξιότητες. Η φύση και η απόκτησή τους.
 • Κατηγορίες δεξιοτήτων: Στάσης, Μετακίνησης, Χειρισμοί.
 • Το περιεχόμενο και ο ρόλος των δραστηριοτήτων στα παιχνίδια, στους χορούς και στις ελεύθερες μουσικοκινητικές-θεατρικές-δημιουργικές δραστηριότητες.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της κινητικής αγωγής. Στόχος της ύλης του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές της έννοιας της ψυχοκινητικής ανάπτυξης του νηπίου, της φυσικής αγωγής στην προσχολική ηλικία. Δίδεται έμφαση σε στοιχεία της αναπτυξιακής φυσικής αγωγής (κινητική ανάπτυξη, γνωστική, κοινωνικο-συναισθηματική) και της απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν επαρκώς το γνωστικό και ερευνητικό αντικείμενο της Κινητικής – Ρυθμικής Αγωγής ως επιστήμης,
 • γνωρίζουν τη σχέση της με άλλες επιστήμες και τις μεθόδους έρευνας που χρησιμοποιεί
 • να συγκρίνουν παιδαγωγικά συστήματα ως προς τους στόχους και τις μεθόδους αγωγής καθώς και το ρόλο του παιδαγωγού και τα αναπτυξιακά του παιδιού προσχολικής ηλικίας
 • να είναι ενήμερες/οι των συζητήσεων για την ποιότητα της προσχολικής αγωγής, τις προτεραιότητες στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών και άλλα σύγχρονα ζητήματα της προσχολικής κινητικής – ρυθμικής αγωγής
 • συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους ώστε να σχεδιάσουν κινητικές δραστηριότητες αναπτυξιακά κατάλληλες για παιδιά προσχολικής ηλικίας

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση