Η Μελέτη της Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Ψυχολογία

8ο εξάμηνο, Ψυχολογία και Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής

Διδάσκουσα - ων Κωνσταντινίδου Ευθαλία
Κωδικός Μαθήματος 0406Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

Στόχοι του μαθήματος είναι, πρώτα, να παρουσιάσει τις κυριότερες παραδόσεις την εκπαιδευτική κοινωνικοψυχολογική έρευνας, και δεύτερο, να συνδέσει την έρευνα αυτή ως μορφή εφαρμοσμένης κοινωνικής ψυχολογίας με την εκπαιδευτική έρευνα δράσης. Η παρουσίαση οργανώνεται στις εξής θεματικές ενότητες: απόδοση αιτίας/ευθύνης σχετικά με τη σχολική επίδοση, αυτο-εκπληρούμενη προφητεία και σχολική επίδοση, αυτο-αντίληψη της επίδοσης, κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία στη σχολική τάξη, συνεργασία, ανταγωνισμός, σύγκρουση και επίλυση των συγκρούσεων στην ομαδική εργασία, και στερεότυπα, προκατάληψη και κοινωνική ταυτότητα στη διαχείριση της πολιτισμική διαφοράς στην εκπαίδευση (σύνδεση με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την εκπαίδευση για την ειρήνη). Τέλος, επιδιώκεται η ανάπτυξη μιας αναστοχαστικής οπτικής σε σχέση με τον τρόπο που η κοινωνικοψυχολογική γνώση κατανοεί την εκπαίδευση σε σύγκριση με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν θεωρητικό και ερευνητικό υπόβαθρο στην κοινωνική ψυχολογία της εκπαίδευσης.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση