Έννοιες Φυσικών Επιστημών ΙΙ και η Διδασκαλία τους

6ο εξάμηνο, Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκουσα - ων Ζουπίδης Τάσος
Κωδικός Μαθήματος 1608Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED159/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές αναμένεται: α) να κατανοήσουν τα βασικά διδακτικά μοντέλα των Φυσικών Επιστημών (μεταφοράς, ανακαλυπτικό, εποικοδόμησης, διερεύνησης), β) να μπορούν να σχεδιάζουν δραστηριότητες για τη διδασκαλία εννοιών και φαινομένων των Φυσικών Επιστημών (π.χ. μαγνήτες, οπτική, πλεύση βύθιση, κ.ά.), και γ) να παρουσιάζουν και να αιτιολογούν τις σχετικές επιλογές τους.

Γενικές ικανότητες

Γενικές ικανότητες: 1) Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, 2) Αυτόνομη εργασία, 3) Ομαδική εργασία, 4) Λήψη αποφάσεων, 5) Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, 6) Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου στις Φυσικές Επιστήμες. Εισαγωγή στα Διδακτικά Μοντέλα (μεταφοράς, ανακαλυπτικό, εποικοδόμησης, διερεύνησης). Παράλληλα συζητούνται έννοιες Φυσικών Επιστημών και οι σημαντικότερες εναλλακτικές ιδέες των φοιτητών και νηπίων γι’ αυτές τις έννοιες και τα φαινόμενα, καθώς και διδακτικές προτάσεις για την αλλαγή τους. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ο Εισαγωγή: Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών / Περιγραφή του μαθήματος και των απαιτήσεων, 2ο Εισαγωγή στα Διδακτικά Μοντέλα – Μοντέλο Μεταφοράς, 3ο Μοντέλο Ανακάλυψης, 4o Εποικοδομητικό Μοντέλο, 5o και 6ο Ανάλυση Διδασκαλιών Φυσικές Καταστάσεις Ύλης, Πλεύση / Βύθιση – Ασκήσεις εφαρμογής, 7o Συζήτηση και σύγκριση των βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών, 8o Δύναμη – Αλληλεπιδράσεις, 3ος Νόμος Νewton, Ιδέες φοιτητών / τριών, 9o Κίνηση – 1ος και 2ος Νόμος Νewton (αδράνεια, ελεύθερη πτώση), Ιδέες μαθητών /τριών, 10o Πλανητικό Σύστημα (Σχήμα και κινήσεις γης, Βαρύτητα, Νόμοι Κέπλερ), Φαινόμενο Μέρας / Νύχτας, Οι ιδέες των μαθητών για Σχήμα γης, το Φαινόμενο Μέρας / Νύχτας, 11o Φως (οντότητα, ανάκλαση, διάθλαση) / Σκιά και Χρώματα, Οι ιδέες των μαθητών για το Φως / Σκιά και τα Χρώματα, 12o Μαγνητισμός, Ηλεκτροστατική, Απλό κύκλωμα, Ηλεκτρομαγνητισμός 13ο Ανασκόπηση - Συζήτηση θεμάτων εξετάσεων

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης Στην τάξη
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος:
Σε κάθε μάθημα υπάρχει power point που διατίθεται ελεύθερα στο e-class. Υποστηρικτικά χρησιμοποιούνται τα λογισμικά που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, με δυο τρόπους: α) αν διατίθεται το εργαστήριο πληροφορικής οι φοιτήτριες υλοποιούν τα λογισμικά ανά δυο με βάση δομημένο φύλλο εργασίας β) Σε αντίθετη περίπτωση το λογισμικό προβάλεται σε οθόνη
Χρήση μαθησιακών βοηθημάτων βασισμένων σε ΤΠΕ:
Όπως ανέφερα στα ΙΙΙ.1 και ΙΙΙ2.1
Χρήση ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση:
Οι φοιτήτριες χρησιμοποιούν ΗΥ και λογισμικό παρουσίασης διαφανειών για να παρουσιάσουν και να επικοινωνήσουν τους διδακτικούς σχεδιασμούς που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο μικρών εργασιών
Χρήση ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών:
Υποβάλλουν μικρές εργασίες μέσω e-class (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στην τελική αξιολόγηση
Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές:
Πλην της δια ζώσης επικοινωνίας οι φοιτήτριες επικοινωνούν μαζί μου με e-mail, e-class και μέσω του φοιτητικού συλλόγου με facebook.
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην μελέτη των διδακτικών μοντέλων σχετικά με την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. 14
Ομαδική Εργασία σε μελέτη περίπτωσης. Παρουσίαση στην ολομέλεια. 25
Ομαδική εργασία εξάσκησης. Ανάπτυξη διδακτικού σεναρίου για τις Φυσικές Επιστήμες 35
Σύνολο Μαθήματος 100
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
2. Κατ΄οίκον εργασία.
3. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
4. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
5. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
6. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
7. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
8. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:
Η διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών διασφαλίζετε ως εξής: 1. Συνεχής αξιολόγηση μέσω των εργασιών που καταθέτουν μέσω του eclass αλλά και των εργασιών που παρουσιάζουν οι φοιτητές στην ολομέλεια, 2. Προφορική αξιολόγηση των φοιτητών σε ομάδες (των τεσσάρων μάξιμουμ) και όχι κατά μόνας.

Συνιστώμενη βιοβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

1) Driver, R., Squires, A., Rushworth, P. Wood-Robinson, V. (1998) Οικοδομώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών. Αθήνα: Τυπωθήτω. 2) Hewitt, P. (2004) Οι έννοιες της φυσικής. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 3) Καριώτογλου, Π. (2006) Γνώση παιδαγωγικού περιεχομένου φυσικών επιστημών: Τρεις μελέτες περίπτωσης. Θεσσαλονίκη: Γράφημα. 4) Κωνσταντίνου, Κ.Π., Φερωνύμου, Γ., Κυριακίδου, Ε Νικολάου, Χ. (2002) Οι φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο: Βοήθημα για τη νηπιαγωγό. Λευκωσία: Εκδόσεις Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. 5) Ραβάνης, Κ. (2003) Δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο από τον κόσμο της φυσικής. Αθήνα: Δίπτυχο. 6) Χαλκιά Κρυσταλλία Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2011 7) Ραβάνης Κώστας Οι Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική Εκπαίδευση Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε 1999

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Θέματα Φυσικών επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση: http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete International Journal of Science Education: http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/current#.VGucfvmsXl8

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση