Έννοιες Φυσικών Επιστημών ΙΙ και η Διδασκαλία τους

6ο εξάμηνο, Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκουσα - ων Ζουπίδης Τάσος
Κωδικός Μαθήματος 1608Ε

Περιεχόμενο

3ωρο μάθημα
•Διαλέξεις, εργασία σε ομάδες με δομημένο φύλλο εργασίας, συζήτηση, εικονικό εργαστήριο, ανάλυση μαγνητοσκοπημένων
διδασκαλιών
•Στην τελική εξέταση θα περιέχονται 1-2 θέματα (2 μονάδες) από το εργαστήριο Εισάγονται βασικές έννοιες των Φυσικών Επιστημών και χρησιμοποιούνται στην πρόβλεψη, περιγραφή και Ερμηνεία απλών φυσικών φαινομένων.
Παράλληλα συζητούνται τα τρία σημαντικότερα και ιστορικά διαμορφωμένα διδακτικά μοντέλα Φυσικών Επιστημών: Παραδοσιακό (Μεταφοράς), Ανακαλυπτικό, Εποικοδομητικό.
Προτείνονται εφαρμογές των μοντέλων αυτών με τη μορφή σχεδίων μαθημάτων σε διάφορες γνωστικές περιοχές. Οι περιοχές από τις οποίες αντλούνται έννοιες και φαινόμενα είναι: Δύναμη και κίνηση (Ενιαιοποίηση των δυναμικών αλληλεπιδράσεων: βαρύτητα, μαγνητισμός, ηλεκτροστατική. 3ος 1ος και 2ος Νόμοι του Νεύτωνα). Πλανητικό σύστημα, φαινόμενο μέρας – νύχτας. Φως σκιά και χρώματα. Ήχος. Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα.
Μέθοδοι διδασκαλίας: Διαλέξεις, Ανακαλυπτική ομαδική εργασία., Μικρές ατομικές και ομαδικές εργασίες. Εργαστηριακή άσκηση. Τελική εργασία.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
1ο. Εισαγωγή: Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών
2ο. Εισαγωγή στα Διδακτικά Μοντέλα – Μοντέλο Μεταφοράς Άσκηση εφαρμογής
3ο. Μοντέλο Ανακάλυψης – Άσκηση εφαρμογής
4ο. Εποικοδομητικό Μοντέλο – Άσκηση εφαρμογής
5ο – 6ο. Επίδειξη βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών και διδακτική ανάλυση τους: Φυσικές Καταστάσεις Ύλης, Πλεύση / Βύθιση – Ασκήσεις εφαρμογής
7ο – 8ο. Δύναμη – Αλληλεπιδράσεις, 3ος Νόμος Νewton, Ιδέες φοιτητών / τριών Εικονικό εργαστήριο
9ο. Κίνηση – 1ος και 2ος Νόμος Νewton (αδράνεια, ελεύθερη πτώση), Ιδέες μαθητών/τριών
10ο. Πλανητικό Σύστημα (Σχήμα και κινήσεις γης, Βαρύτητα, Νόμοι Κέπλερ), Φαινόμενο Μέρας / Νύχτας, Οι ιδέες των μαθητών για Σχήμα γης, το Φαινόμενο Μέρας / Νύχτας
11ο. Φως (οντότητα, ανάκλαση, διάθλαση) / Σκιά και Χρώματα, Οι ιδέες των μαθητών για το Φως / Σκιά και τα Χρώματα
12ο – 13ο. Μαγνητισμός, Ηλεκτροστατική, Απλό κύκλωμα, Ηλεκτρομαγνητισμός 14ο. Επανάληψη, συζήτηση δυσκολιών – εναλλακτικών ιδεών, τυπικά θέματα εξετάσεων
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΔΙΩΡΑ)
1ο. Εισαγωγή στην εργαστηριακή άσκηση και μέθοδο
2ο Η ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
3ο ΑΝΩΣΗ – ΠΛΕΥΣΗ – ΒΥΘΙΣΗ
4ο ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
5ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
6ο ΟΠΤΙΚΗ – ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
Οι εργαστηριακές σημειώσεις εδώ: http://eclass.uowm.gr/modules/document/file.php/NURED159/Ergastirio_Simeioseis/Lab_EnnoiesFE_2011.pdf

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τρεις α) να γνωρίζουν βασικές εννοείς Φυσικών Επιστήμων και τις εναλλακτικές Αναπαραστάσεις μικρών μαθητών: Κίνηση, δύναμη, βαρύτητα, αδράνεια, πλανήτες και πλανητικό σύστημα, φως και χρώματα, ηλεκτρισμός, μαγνητισμός, ρεύμα και φορτίο, πόλοι μαγνητών. β) Να γνωρίζουν βασικούς νομούς και αρχές Φυσικών Επιστήμων: Νομοί Νεύτωνα και Καίπερ, νομοί ανάκλασης και διάθλασης, νομοί Κλομπ, Ωμά, αλληλεπίδρασης φορτίων και μαγνητικών πόλων και με αυτούς να προβλέπουν και ερμηνεύουν βασικά φαινόμενα, όπως ελεύθερης πτώσης, κίνησης πλανητών, μέρας / νύχτας, ανάκλασης και διάθλασης, έλξεων και απώσεων φορτίων και μαγνητών. γ) Να γνωρίζουν τα ιστορικά διαμορφωμένα διδακτικά μοντέλα Φυσικών Επιστήμων (Παραδοσιακό , Ανακάλυψης, Εποικοδομητικό , Διερεύνησης) δ) Να είναι ικανοί/εις να σχεδιάζουν διδασκαλίες / οργανωμένες δραστηριότητες Φυσικών Επιστήμων για Νήπια στηριζόμενοι στα παραπάνω φαινόμενα και αντίστοιχα διδακτικά μοντέλα.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση