Έννοιες Φυσικών Επιστημών ΙΙ και η Διδασκαλία τους

6ο εξάμηνο, Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκουσα - ων Ζουπίδης Τάσος
Κωδικός Μαθήματος 1608Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Κορμού
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Όχι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/NURED159/

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου στις Φυσικές Επιστήμες. Εισαγωγή στα Διδακτικά Μοντέλα (μεταφοράς, ανακαλυπτικό, εποικοδόμησης, διερεύνησης). Παράλληλα συζητούνται έννοιες Φυσικών Επιστημών και οι σημαντικότερες εναλλακτικές ιδέες των φοιτητών και νηπίων γι’ αυτές τις έννοιες και τα φαινόμενα, καθώς και διδακτικές προτάσεις για την αλλαγή τους. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ο Εισαγωγή: Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών / Περιγραφή του μαθήματος και των απαιτήσεων, 2ο Εισαγωγή στα Διδακτικά Μοντέλα – Μοντέλο Μεταφοράς, 3ο Μοντέλο Ανακάλυψης, 4o Εποικοδομητικό Μοντέλο, 5o και 6ο Ανάλυση Διδασκαλιών Φυσικές Καταστάσεις Ύλης, Πλεύση / Βύθιση – Ασκήσεις εφαρμογής, 7o Συζήτηση και σύγκριση των βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών, 8o Δύναμη – Αλληλεπιδράσεις, 3ος Νόμος Νewton, Ιδέες φοιτητών / τριών, 9o Κίνηση – 1ος και 2ος Νόμος Νewton (αδράνεια, ελεύθερη πτώση), Ιδέες μαθητών /τριών, 10o Πλανητικό Σύστημα (Σχήμα και κινήσεις γης, Βαρύτητα, Νόμοι Κέπλερ), Φαινόμενο Μέρας / Νύχτας, Οι ιδέες των μαθητών για Σχήμα γης, το Φαινόμενο Μέρας / Νύχτας, 11o Φως (οντότητα, ανάκλαση, διάθλαση) / Σκιά και Χρώματα, Οι ιδέες των μαθητών για το Φως / Σκιά και τα Χρώματα, 12o Μαγνητισμός, Ηλεκτροστατική, Απλό κύκλωμα, Ηλεκτρομαγνητισμός 13ο Ανασκόπηση - Συζήτηση θεμάτων εξετάσεων

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι - αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών 1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου.
2. Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
3. Πρόοδος.
4. Κατ΄οίκον εργασία.
5. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
6. Χρήση Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
7. Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
8. Παρακολούθηση φοιτητών κατα την εκτέλεση εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.
9. Λήψη από τους φοιτητές συστηματικών σχολίων στο μέσον του εξαμήνου.
10. Διασφάλιση διαφάνεια στην αξιολόγηση της επιδοσης των φοιτητών:

© 2016 nured.uowm.gr