Διδακτική Εικαστικών

5ο εξάμηνο, 6ο εξάμηνο, Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση

Κωδικός Μαθήματος 2209Υ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 5
Τύπος μαθήματος Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.uowm.gr/courses/

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά

  • στην Αισθητική Αγωγή
  • στοιχεία χρωματολογίας
  • σχέσεις χρώματος – σκιάς
  • στην έννοια της σύνθεσης
  • αναλύεται η έννοια του χώρου στις εικαστικές τέχνες και γίνεται σύνδεση με την ιστορία της τέχνης
  • παρουσιάζονται τα μέσα και μέθοδοι του κολλάζ και του ψηφιδωτού

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα γνωρίσουν και θα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες από το πεδίο της Διδακτικής των εικαστικών σε Ειδικά Θέματα των Εικαστικών Τεχνών και παράλληλα, θα πειραματιστούν στα Μέσα και τις Μεθόδους Διδασκαλίας εικονογράφησης. Θα αναπαραστήσουν τρισδιάστατα και δυσδιάστατα μορφές και αντικείμενα.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση