Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς Νηπίων και Παιδιών με Αναπτυξιακή Καθυστέρηση

6ο εξάμηνο, Ειδική Αγωγή

Διδάσκουσα - ων Αλευριάδου Αναστασία
Κωδικός Μαθήματος 0607Ε
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4
Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικής Επιλογής, Επιστημονικής Περιοχής, Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα μαθήματα Όχι
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές erasmus Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) http://eclass.uowm.gr/

Περιεχόμενο

Το μάθημα αρχικά αναφέρεται στις νευρογενετικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις στην νοητική αναπηρία και στη συνέχεια παρουσιάζονται έρευνες για την ψυχοπαθολογία στην νοητική αναπηρία. Κατόπιν γίνεται πιο συγκεκριμένη αναφορά στους τύπους προκλητικών συμπεριφορών σε άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές, παρουσιάζοντας τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και τα εμπειρικά δεδομένα. Επιπρόσθετα, παρατίθενται ερευνητικά δεδομένα για τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών ατόμων με νοητική αναπηρία που παρουσιάζουν προκλητικές συμπεριφορές. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της διαπροσωπικής θεωρίας στη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση. Τέλος, παρουσιάζονται οι προσεγγίσεις αποτελεσματικής διαχείρισης των προκλητικών συμπεριφορών σε νήπια και παιδιά με νοητική αναπηρία. Δίνονται επίσης, επιμέρους προτάσεις για τις κατάλληλες επικοινωνιακές στρατηγικές των εκπαιδευτικών στις δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει κατανοήσει τους πετρογενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνδέονται με τη νοητική αναπηρία.
  • Έχει γνώση των βασικών προσεγγίσεων περί νοητικής αναπηρίας με κυρία την Αναπτυξιακή Προσέγγιση
  • Έχει γνώση της ψυχοπαθολογίας της νοητικής αναπηρίας
  • Χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές της Αναπτυξιακής Προσέγγισης ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο μελέτης περιπτώσεων ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές
  • Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά στοιχειά για τη διαχείρισης των προκλητικών συμπεριφορών σε νήπια και παιδιά με νοητική αναπηρία

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση