Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)


Αλευριάδου Αναστασία
Αναπληρωτής Πρύτανη και Διευθύντρια Μεταπτυχιακού
Καθηγήτρια
Αυγητίδου Σοφία
Καθηγήτρια
Βαμβακίδου Ιφιγένεια
Πρόεδρος
Καθηγήτρια
Ντίνας Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Προέδρος και Διευθυντής Μεταπτυχιακού
Καθηγητής
Αναστασιάδου Σοφία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Βρυνιώτη Καλλιόπη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γαργαλιάνος Σταμάτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μιχαήλ Δόμνα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παλαιολόγου Νεκταρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Στεφάνου Γεωργία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τριαντάρη Σωτηρία
Διευθύντρια Μεταπτυχιακού
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Καλεράντε Ευαγγελία
Επίκουρη Καθηγήτρια
Κωνσταντινίδου Ευθαλία
Επίκουρη Καθηγήτρια
Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος
Διευθυντής Μεταπτυχιακού
Επίκουρος Καθηγητής
Μπέτσας Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Μπράτιτσης Θαρρενός
Επίκουρος Καθηγητής
Παπαδοπούλου Πηνελόπη
Επίκουρη Καθηγήτρια
Στάμου Αναστασία
Επίκουρη Καθηγήτρια
Φωτόπουλος Nίκος
Επίκουρος Καθηγητής
Χρήστου Κωνσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής

© 2016 nured.uowm.gr