Adminisrtative staff

Eleni Fotiadou (tel. 23850 55100, email: efotiadou@uowm.gr)

Nikolaos Mironidis (tel. 2385055102, e-mail: nmironidis@uowm.gr)

Konstantinos Efthimiadis (tel. 23850 55101, email: kefthimiadis@uowm.gr)

Eleni Smpili (tel. 23850 55115, email: esbili@uowm.gr)

© 2016 nured.uowm.gr