Τρέχοντα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

Πληροφορίες προγράμματος

6 μηνιαίο

Επιστημονικά και Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη

Τριαντάρη Σωτηρία, Αναπλ. Καθ. ΠΤΝ-ΠΔΜ,

striantari@uowm.gr

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση