Ζουπίδης Τάσος

ΕΔΙΠ

Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική Φυσικών Επιστημών
ΦΕΚ: 993/09-10-2017 τ.Γ’
Γραφείο: 307
Τηλέφωνο: 2385055134
E-mail: azoupidis@uowm.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: https://www.researchgate.net/profile/Tasos_Zoupidis
Ο Τάσος Ζουπίδης είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας, όπου εργάζεται από το 2017. Είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, μεταπτυχιακού διπλώματος από το ΔΠΜΣ «Επιστήμες και Τεχνολογίες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας» του τμήματος Γαλλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ, καθώς και διδακτορικού διπλώματος από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση καινοτόμων Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών, οι οποίες αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους καθώς και σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
Τίτλος«Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση στοιχείων της Στρατηγικής Ελέγχου Μεταβλητών και οι ιδέες των φοιτητών/τριών του τμήματος Νηπιαγωγών σχετικά με αυτή τη μέθοδο διερεύνησης»
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΔιάρκεια 9 μήνες, Μεταδιδακτορική έρευνα (PostDoc), (Eπιβλέποντας κ. Πέτρος Καριώτογλου), ΜΕ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ.
Έτος2015
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΕκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες (STED) - ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΔιάρκεια 10 μήνες, Εξωτερικός συνεργάτης με αντικείμενο σύμβασης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
Έτος2015
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςMaterialsScience Project, University-school partnerships for the design and implementation of research-based ICT-enhanced modules on Material Properties
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΔιάρκεια 12 μήνες, Μέλος της ερευνητικής Ομάδας Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας, SAS6-CT-2006-042942-Material Science (042942)
Έτος2009
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςMaterialsScience Project, University-school partnerships for the design and implementation of research-based ICT-enhanced modules on Material Properties
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΔιάρκεια 7 μήνες, Μέλος της ερευνητικής Ομάδας Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας, SAS6-CT-2006-042942-Material Science (042942)
Έτος2007
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
Τίτλος«Διερεύνηση Διδακτικών – Μαθησιακών Ακολουθιών: η περίπτωση των δυνάμεων»
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΔιάρκεια 5 μήνες, Μέλος της ερευνητικής Ομάδας Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας, ΕΠΕΑΕΚ – Πυθαγόρας I, ΥΠΕΠΘ.
Έτος2006
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Ερευνητικό Φορέα
ΤίτλοςΠρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Δημοτικού για το "Νέο Σχολείο".
Είδος ΣυμμετοχήςΔιάρκεια 12 μήνες, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αθήνα
Έτος2012
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Εκπαιδευτικό Υλικό
ΤίτλοςΠρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Δημοτικού για το "Νέο Σχολείο"- Οδηγός Εκπαιδευτικού
Είδος ΣυμμετοχήςΔιάρκεια 12 μήνες, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αθήνα
Έτος2012
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Εκπαιδευτικό Υλικό
ΤίτλοςΠρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Δημοτικού για το "Νέο Σχολείο".
Είδος ΣυμμετοχήςΔιάρκεια 12 μήνες, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αθήνα
Έτος2011
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Εκπαιδευτικό Υλικό
ΤίτλοςΠρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Δημοτικού για το "Νέο Σχολείο"- Οδηγός Εκπαιδευτικού
Είδος ΣυμμετοχήςΔιάρκεια 12 μήνες, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αθήνα
Έτος2011
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Εκπαιδευτικό Υλικό
ΤίτλοςΠρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Δημοτικού για το "Νέο Σχολείο".
Είδος ΣυμμετοχήςΔιάρκεια 3 μήνες, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αθήνα
Έτος2010
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Εκπαιδευτικό Υλικό
ΤίτλοςΠρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Δημοτικού για το "Νέο Σχολείο"- Οδηγός Εκπαιδευτικού
Είδος ΣυμμετοχήςΔιάρκεια 3 μήνες, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αθήνα
Έτος2010
Transferring a Teaching Learning Sequence Between Two Different Educational Contexts: The Case of Greece and Finland
Spyrtou, A., Lavonen, J., Zoupidis, A., Loukomies, A., Pnevmatikos, D., Juuti, K., Kariotoglou, P., International Journal of Science and Mathematics Education, 16(3), 443-463, 2018
The impact of the acquisition of Control of Variables Strategy and nature of models in floating-sinking phenomena reasoning and understanding of density as property of materials
Zoupidis, A., Pnevmatikos D., Spyrtou, A., and Kariotoglou, P., Instructional Science, 44, 315-334, 2016
Σύγχρονες τάσεις στα Προγράμματα Σπουδών Φυσικών Επιστημών: οι περιπτώσεις της διερεύνησης και των επισκέψεων σε χώρους επιστήμης και τεχνολογίας στο Πρόγραμμα “Materials Science”
Καριώτογλου, Π., Σπύρτου, Α., Πνευματικός, Δ., & Ζουπίδης, Α., Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, Ειδικό Αφιέρωμα: Αλληλεπιδράσεις Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πράξης στις Φυσικές Επιστήμες, 5 (1-2), 153 – 164, 2012
Η επίδραση της ρητής σύνδεσης προσομοιωμένων και πραγματικών πειραμάτων στην εννοιολογική κατανόηση της πλεύσης / βύθισης
Ζουπίδης, Α., Σπύρτου, Α., Πνευματικός, Δ., Καριώτογλου, Π., 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Φυσικών: Η Φυσική συναντά την κοινωνία, 1ος τόμος, Διδακτική της Φυσικής, Θεσσαλονίκη, 194-205, 2018
Contributions of explicit instruction in understanding the control of variables strategy: the case of preschool student teachers.
Zoupidis, A., Strangas, A., Kariotoglou, P., In B.C. Dimov (Ed.), Education Across Borders: «Education and research across time and space», ISBN ISBN 978-9989-100-51-2., Bitola, FYROM, 412 – 418, 2017
Combining and Linking Virtual with Real Experiments as Scaffolding for Conceptual Understanding: The explanations of floating/sinking phenomena
Zoupidis, A., Spyrtou, A., Pnevmatikos, D., and Kariotoglou, P., Synopsis / Extended abstract in International Conference of European Science Education Research Association (ESERA), Helsinki, Finland, , 2015
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην οργάνωση επισκέψεων σε χώρους Τεχνο-επιστήμης: περιγραφή της A ́ φάσης της παρέμβασης και πρώτα αποτελέσματα
Γκιγκοπούλου, Α., Παπαδοπούλου, Ν., Ζουπίδης, Α., Πάντσιου, Ε., Μαλανδράκης, Γ., Καριώτογλου, Π., Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, , 2015
Απόψεις και πρακτικές εν ενεργεία εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Μαλανδράκης, Γ., Γκιγκοπούλου, Α. και Ζουπίδης, Α., Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Φλώρινα, , 2014
«Πόσες ροδέλες μπορείς να μαζέψεις;» ή «όταν η Φυσική συνάντησε την Τεχνολογία…» (Υδραυλικό σύστημα, Αρχή του Πασκάλ)
Ζουπίδης, Α., Χ"Αθανασιάδου, Α. Γκαβαρδίνα, Π., Διαμαντοπούλου, Κ., Ελευθερίου, Δ., Πολίτης, Γ., Πραβινός, Θ., Συμμετοχή στους 8ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών: «Διαφωτίζοντας την Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών», Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, Αθήνα, , 2014
In-service secondary teachers’ ideas and practices about teaching and learning in science education
Malandrakis, G., Gkigkopoulou, A. & Zoupidis, A., In B. Musai (Ed.), Education Across Borders: «Critical Thinking in Education», Korce, Albania, 392 – 399, 2014
Πρότζεκτ με σκοπό τη δημιουργία φηφιακού κόμικ με τίτλο: Ένας κόσμος τόσος δα χωρίς τριβή
Καρκαμάνης, Γ., Ζουπίδης, Α., στο Σαμαρά Θ., Κουσλόγλου Ε., Σαλονικίδης Ι. και Τζιμόπουλος Ν. (επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας: «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη», ISBN: 978-960-99301-1-6, Νάουσα, 125-138, 2014
Η μεταφορά μιας Διδακτικής Μαθησιακής Σειράς για την πλεύση – βύθιση από την Ελλάδα στη Φινλανδία: όψεις της αξιολόγησης
Ζουπίδης, Α., Lavonen, J., Σπύρτου, Ά., Meisalo, V., Πνευματικός Δ., και Καριώτογλου, Π., στο Βαβουγυιός Δ. & Παρασκευόπουλος Σ. (επιμ.), Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Βόλος, 468 – 475, 2013
The impact of the acquisition of control of variables strategy and nature of models in floating-sinking phenomena reasoning and understanding of density as property of materials
Zoupidis, A., Pnevmatikos, D., Spyrtou, A. and Kariotoglou, P., Synopsis / Extended abstract in International Conference of European Science Education Research Association (ESERA), Nicosia, , 2013
Η εξέλιξη της κατανόησης της διάκρισης υλικού - αντικειμένου μαθητών/τριών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, μέσω διδακτικού πειράματος
Βέλιου, Κ. & Ζουπίδης, Α., στο Δημητρίου, Α. (επιμ.), Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση – Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Ερευνητικά δεδομένα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές, Αλεξανδρούπολη, 191 – 199, 2013
Η εξέλιξη της κατανόησης του φαινόμενου μέρας / νύχτας μαθητών/τριών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, μέσω διδακτικού πειράματος
Στράγγας, Α. & Ζουπίδης, Α., στο Δημητρίου, Α. (επιμ.), Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση – Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Ερευνητικά δεδομένα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές, Αλεξανδρούπολη, 201 – 209, 2013
Η εξέλιξη της κατανόησης του φαινόμενου της διάλυσης μαθητών/τριών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, μέσω διδακτικού πειράματος
Δημάδη, Δ. & Ζουπίδης, Α., στο Δημητρίου, Α. (επιμ.), Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση – Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Ερευνητικά δεδομένα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές, Αλεξανδρούπολη, 211 – 219, 2013
Μια Διδακτική Μαθησιακή Σειρά για την εισαγωγή στοιχείων της διερευνητικής μεθόδου καθώς και της πυκνότητας ως ιδιότητας των υλικών, στα φαινόμενα πλεύσης και βύθισης: η διαδικασία βελτίωσης της σειράς
Ζουπίδης, Α., Σπύρτου, Α., Μαλανδράκης, Γ. και Καριώτογλου, Π., στο Παπαγεωργίου, Γ. & Κουντουριώτης, Γ. (επιμ.), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Αλληλεπιδράσεις Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πράξης στις Φυσικές Επιστήμες, Αλεξανδρούπολη, 151 – 158, 2011
Μελέτη της εφαρμοσιμότητας μιας διερευνητικής διδακτικής παρέμβασης για την οργάνωση επισκέψεων σε χώρους Τεχνοεπιστήμης
Σπύρτου, Α., Ζουπίδης, Α. και Καριώτογλου, Π., στο Παπαγεωργίου, Γ. & Κουντουριώτης, Γ. (επιμ.), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Αλληλεπιδράσεις Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πράξης στις Φυσικές Επιστήμες, Αλεξανδρούπολη, 525 - 532, 2011
Primary students’ difficulties in understanding Control of Variables Strategy in floating-sinking
Spyrtou, A., Zoupidis, A., and Kariotoglou, P., Synopsis / Extended abstract in International Conference of European Science Education Research Association (ESERA), Lyon, France, , 2011
The inquiry aspects of a teaching learning sequence in promoting elementary students' understanding of density as a material property that relates to sinking and floating phenomena
Kariotoglou, P., Zoupidis, A. and Spyrtou A., Synopsis / Extended abstract in International Conference of European Science Education Research Association (ESERA), Istanbul, Turkey, , 2009
Teaching and learning force interactions in different contexts
Spyrtou A., Zoupidis A., Kariotoglou P., Synopsis / Extended abstract in International Conference of European Science Education Research Association (ESERA), Malmoe, Sweden, , 2007
Σχεδίαση και πιλοτική εφαρμογή ενός Διαδικτυακού Λογισμικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών σε δυσπρόσιτα σχολεία
Ζουπίδης Α., Πρακτικά 5ου Συνεδρίου, Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, 1 (Γ) 1019-1026, Ιωάννινα, , 2007
Η επίδραση της ρητής διδασκαλίας της Στρατηγικής Ελέγχου Μεταβλητών στην κατανόηση της μεθόδου από φοιτήτριες Νηπιαγωγούς
Ζουπίδης, Α., Στράγγας, Α., και Καριώτογλου, Π., Στο Μ. Καλογιαννάκης «Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Προκλήσεις και προοπτικές», Αθήνα: Gutenberg, 197-214, 2018
The evolutionary refinement process of a Teaching Learning Sequence for introducing inquiry aspects and density as materials' property in floating / sinking phenomena
Zoupidis, A., Spyrtou, A., Malandrakis, G., Kariotoglou, P., In D. Psillos & P. Kariotoglou (Eds.), Iterative Design of Teaching-Learning Sequences, Springer., , 167-199, 2016
Science teachers’ profile changes concerning non-formal education design
Tsaliki, C., Zoupidis, A., Karnezou, M., Malandrakis, G., and Kariotoglou, P., In J. Lavonen, K. Juuti, J. Lampiselkä, A. Uitto, K. & Hahl (Eds.), Electronic Proceedings of the ESERA 2015 Conference. Science education research: Engaging learners for a sustainable future. Helsinki, Finland: University of Helsinki. ISBN 978-951-51-1541-6, , , 2016
Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών για το Νηπιαγωγείο: πτυχές της σύγκρισης του ισχύοντος με αυτό για το «Νέο Σχολείο»
Ζουπίδης, Α., Στο Π. Καριώτογλου & Π. Παπαδοπούλου «Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον στην Προσχολική Εκπαίδευση. Αναζητήσεις και Προτάσεις» Αθήνα: Gutenberg., , , 2014
Causal relational reasoning of 5th graders using density in explaining floating-sinking phenomena
Zoupidis, A., Pnevmatikos, D., Spyrtou A. and Kariotoglou, P., In C. Bruguière, A. Tiberghien & P. Clément (Eds.), Electronic Proceedings of the ESERA 2011 Conference, Science learning and citizenship. Part 1 (co-eds. Roser Pinto and Kai Niebert). Lyon, France: European Science Education Research Association. ISBN: 978-9963-700-44-8 http://www.esera.org/media/ebook/strand1/ebook-esera2011_ZOUPIDIS-01.pdf, , 104-109, 2012
The gradual approach of the nature and role of models as means to enhance 5th grade students' epistemological awareness
Zoupidis, Α., Pnevmatikos, D., Spyrtou, A., & Kariotoglou, P., In G. Cakmakci & M.F. Tasar (Eds.), Contemporary science education research: learning and assessment. Ankara, Turkey: Pegem Akademi. ISBN – 978-605-364-033-2, , 415 – 423, 2010
The design and development of an ICT- Enhanced Module concerning density as a property of materials applied in floating-sinking phenomena
Spyrtou, A., Zoupidis, A., Kariotoglou, P., Ιn: C. P. Constantinou & N. Papadouris (Eds.), GIREP INTERNATIONAL CONFERENCE, Physics Curriculum Design, Development and Validation, Selected Papers. ISBN 978-9963-689-20-0. http://lsg.ucy.ac.cy/girep2008/papers/THE%20DESIGN%20AND%20DEVELOPMENT%20OF%20AN%20ICT-ENHANCED.pdf, , 391-407, 2008
Ένα ερευνητικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία των δυναμικών αλληλεπιδράσεων σε υποψήφιους/ες Νηπιαγωγούς: Η διδακτική ακολουθία και τα αποτελέσματα εφαρμογής της
Σπύρτου, Α., Ζουπίδης, Α., Καριώτογλου, Π., Στo: Χρηστίδου, Β. (επιμ.), Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις Φυσικές Επιστήμες-Ερευνητικοί προσανατολισμοί και παιδαγωγικές πρακτικές, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη., , 221-234, 2008

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση