Βρυνιώτη Καλλιόπη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Συγκριτική Παιδαγωγική
ΦΕΚ: 629/Γ/03.02.2017
Γραφείο: 317
Τηλέφωνο: 23850-55127
E-mail: vrinioti@uowm.gr
Η Καλλιόπη Π. Βρυνιώτη είναι επίκουρη καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο “Συγκριτική Παιδαγωγική”. Σπούδασε Επιστήμες της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Johann Wolfgang Goethe της Φρανκφούρτης.

Έχει γράψει ένα βιβλίο σε συνεργασία και είναι υπό έκδοση η μονογραφία της με τίτλο: Διεθνής Εκπαιδευτική Διακυβέρνηση: Όραμα και Πραγματικότητα. Έχει λάβει μέρος με εισήγηση σε περισσότερα από 40 συνέδρια ελληνικά ή διεθνή. Επίσης έχει δημοσιεύσει περίπου 45 εργασίες σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων ή συλλογικούς τόμους, στην ελληνική ή γερμανική, ή αγγλική γλώσσα.

Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στις περιοχές: (α) Διεθνής Εκπαιδευτική Διακυβέρνηση [διεθνείς οργανισμοί, η διαδικασία της Bologna, η διακρατική συγκριτική έρευνα PISA, ο νέος επαγγελματισμός (new professionalism) στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της μετεξέλιξης του πανεπιστημίου και της «προσαρμογής» στο Νέο Μοντέλο Οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης (New Public Management)].
(β) Εκπαιδευτικές μεταβάσεις και συνέχεια στο εκπαιδευτικό σύστημα, (γ) Δια βίου μάθηση και (δ ) Κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική για την παιδική ηλικία στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπήρξε εθνική συντονίστρια του Comenius Multilateral Project-“EASE” (2008-2010) (www.ease-eu.com) και επίσης του “SIGNALS” (www.signals-eu.com) (2013-2015)
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή. ΠΤΝ, ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΣυνεκπαίδευση εκπαιδευτικών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης: Συγκριτική προσέγγιση των απόψεων των σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΗΚΑΣ
Είδος ΣυμμετοχήςΕπόπτρια
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή. ΠΤΝ, ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔιερεύνηση της μεθοδολογικής συνέχειας στο πεδίο της Γλώσσας, στο ΔΕΠΠΣ του νηπιαγωγείου και στο ΔΕΠΠΣ του δημοτικού (Α΄ τάξης). ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Είδος ΣυμμετοχήςΕπόπτρια
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή, ΠΤΝ, ΠΔΜ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔιερεύνηση της μεθοδολογικής συνέχειας στο πεδίο των Μαθηματικών στο ΔΕΠΠΣ του Νηπιαγωγείου και στο ΔΕΠΠΣ του Δημοτικού Σχολείου (Α΄ τάξης). ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Είδος ΣυμμετοχήςΕπόπτρια
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή, ΠΤΝ, ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΠροϋποθέσεις και πλαίσια για τη συμμετοχή των παιδιών στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. ΚΥΡΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Είδος ΣυμμετοχήςΒ΄ βαθμολογήτρια
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή, ΠΤΝ, ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι οπτικές των παιδιών για την ποιότητα της εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία. ΤΖΑΜΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Είδος ΣυμμετοχήςΒ΄ βαθμολογήτρια
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή, ΠΤΝ, ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο Αρμενοχωρίου. ΒΑΡΔΑΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Είδος ΣυμμετοχήςΕπόπτρια
Έτος2008
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή, ΠΤΝ, ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο Ταξιάρχη Χαλκιδικής.ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Είδος ΣυμμετοχήςΕπόπτρια
Έτος2008
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςMULTILATERAL PROJECT: Strengthening Activity – Oriented Interaction and Growth in the Early Years and Transition
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμόςwww.signals-eu.com
Έτος2015
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςMULTILATERAL PROJECT: Strengthening Activity – Oriented Interaction and Growth in the Early Years and Transition
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΒλ. www.signals-eu.com
Έτος2014
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςEarly Years Transition Programm
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΒλ.www.ease-eu.com
Έτος2008
Preschool teachers’ views on children's learning: an international perspective.
Broström, S./Sandberg, A./Johansson, I./Margetts, K./Nyland, B./Frøkjær, T./ Kieferle, C./Seifert,Roth, A./Ugaste, A. & Vrinioti, Early Child Development and Care,, 185 (5), 824-847, 2015
A Comparison of the National Preschool Curricula in Greece and Iceland.
Vrinioti, Kalliope, Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, 22, 30-47, 2014
) Professionalisation in Early Childhood Education: A Comparative View of Emerging Professional Profiles in Germany (Bremen) and Greece
Vrinioti, Kalliope, . European Early Childhood Education Research Journal, 21(1), 150-163, 2013
Μεταβάσεις από την προσχολική στην σχολική εκπαίδευση: Διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα.
, Νέα Παιδεία, Τευχ.136, 105-121, 2010
Europäische oder nationale Orientierung? Ein Vergleich der Einstellungen und des Verhaltens von Schülern aus den europäischen Mitgliedsländern an der Europaschule Luxemburg.
Kelpanides, M. & Vrinioti, K., Tertium Comparationis, τομ. 14, 25-53, 2008
Pre-and primary school techers' views on children's learning: A critical appraisal of the Greek case
Kalliope Vrinioti & Ioannis Thoidis, European Early Childhood Education Research Association: Innovation, Experimentation and Adventure in Early Childhoods-07-10 September, Barcelona, , 2015
The perspective of primary school teashers on childrens's learning- a comparative study in Estonia; Germany and Greece
Seifert, A. / Tuul, M./ Kieferle, C./ Vrinioti, K./ Ugaste, A. /Thoidis, I. & Roth, A., European Early Childhood Education Research Association: Innovation, Experimentation and Adventure in Early Childhoods-07-10 September, Barcelona, , 2015
The Phenomenon of Occupations of School Buildings in Greece as a Factor Contributing to the Understanding of the Low Achievements in PISA
Vrinioti, Kalliope, CESE XXV Conference, Salamanka, , 2012
Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο και κοινωνική ζωή-μάθηση στην πρώτη δημοτικού: Σύγκριση της κοινωνιομετρικής δομής δυο τάξεων. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Α
Βρυνιώτη, Κ. & Ματσαγγούρας, Η., 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Αθήνα, τομ. Α΄, 182, 2008
Partizipation von Kindern als Lern-und Erfahrungsprozess in der Schulanfangsphase:Zwischen Anspruch und Alltagsrealität
Kalliope Vrinioti, Esslinger-Hinz, I. /Hahn, H. & Panagiotopoulou, A. (Hrsg.) Paradigmen und Paradigmenwechsel: Was die Schule in den letzten Jahrzehnten bewegte, , , 2016
The impact of relative deprivation on students’ reactions towards the financial crisis in Greece
Vrinioti, Kalliope, Φασούλης, Κ. κ. α.: Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Δημήτρη Ματθαίου, , , 2016
Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας συνδομούν τη γνώση του φυσικού κόσμου.
Φθενάκης, Β. & Βρυνιώτη, Κ., Καριώτογλου, Π. & Παπαδοπούλου, Π.: Φυσικές επιστήμες και περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Αναζητήσεις και προ, , 25-43, 2015
’’Participation’’ as a collaborative learning process in first-and second grade: a time-consuming process counteracting the achievement of cognitive learning objectives? In: www.signals-eu.com
Vrinioti, K. & Griva, E., Signals-Compendium www.signals-eu.com, www.signals-eu.com, 17, 2015
Entwicklung der frühpädagogischen Ausbildung in Griechenland: Von der Funktionärin des Nationalstaats zur professionellen Akademikerin.
Vrinioti, Kalliope, Fthenakis, W. (Hrsg.). Frühpädagogische Ausbildungen international, Reformen und Entwicklungen im Blickpunkt, 221-250. Bildungsverlag EINS, Köln, Συλλογικός τόμος, 221-250, 2014
Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας συνδομούν τη γνώση του φυσικού κόσμου
Βασίλειος Φθενάκης & Καλλιόπη Βρυνιώτη, Επιμ. Πέτρος Καριώτογλου & Πηνελόπη Παπαδοπούλου, , 25 - 43, 2014
Πέρα από τους στόχους της Βαρκελώνης: Προς μια ενιαία κοινωνική εκπαιδευτική πολιτική για την πρώτη παιδική ηλικία εστιασμένη στο "συμφέρον του παιδιού"
Βρυνιώτη, Κ. στο Παπαδάκης, Ν. & Χανιωτάκης, Ν. (Επιμ.). Εκπαίδευση-Κοινωνία & Πολιτική. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Ιωάννη Ε. Πυργιωτάκη, Πεδίο, , 975-990, 2011
Η συνεκπαίδευση των εκπαιδευτικών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης ως παράγοντας διασφάλισης συνέχειας κατά τη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο
Βρυνιώτη, Κ. & Θωίδης, Ι. στο Οικονομίδης, Β. (Επιμ.) Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις., , , 367-379, 2011
Transitions from Preschool to Primary school
Vrinioti, K./Einarsdottir & Broström, S., EASE-compedium www.ease-eu.com, Chapter 2, 16-20, 2010
Early Literacy in Transition from Pre-School to Primary School: Connecting Curricula.
Sivropoulou, Ι., Vrinioti, Κ., EASE-compedium www.ease-eu.com, Chapter 10, 72-82, 2010
Μετάβαση των νηπίων απο το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο
Αλευριάδου, Α., Βρυνιώτη, Κ., Κυρίδης, Α., Σιβροπούλου-Θεοδοσιάδου, Ε., & Χρυσαφίδης, Κ., Υπ.ΕΠΘ-ΕΥΠ-ΚΠΣ. Εκδόσεις Πατάκη, Κεφ. 3o, 99-152, 2008

© 2016 nured.uowm.gr