Βακάλη Άννα

ΕΔΙΠ

Γνωστικό Αντικείμενο: Δημιουργική Γραφή
ΦΕΚ: 993/09-10-2017 τ.Γ’
Γραφείο: 306
Τηλέφωνο: 2385055152, 2385055148, 6945965782
E-mail: avakali@uowm.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://annavak.wixsite.com/annavakali
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
Η Άννα Βακάλη από το 2017 είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π Δημιουργικής Γραφής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ενώ για 15 χρόνια είχε εργαστεί ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα με θέμα «Η παραγωγή γραπτού λόγου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μετά το 1975: Από την Έκθεση στη Δημιουργική Γραφή» και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διδακτική της Γλώσσας και στην Εκπαιδευτική Πολιτική. Συνεργάζεται εδώ και χρόνια με το Τμήμα Νηπιαγωγών στη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων και συγκεκριμένα των ακόλουθων αντικειμένων: Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία, Διαχρονία και συγχρονία της ελληνικής γλώσσας, Ελληνική Λογοτεχνία Ι, Ελληνική Λογοτεχνία ΙΙ, Δημιουργικό γράψιμο, Διαδικτυακές και πολυμεσικές εφαρμογές στην εκπαίδευση. Επιπλέον, από το 2013 με το ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή διετέλεσε Υπεύθυνη Πρακτικών Ασκησεων, ενώ παράλληλα έχει διδάξει σε Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης σχετικά γνωστικά αντικείμενα. Παρουσιάζει εισηγήσεις σε ημερίδες και συνέδρια και ανάλογες δημοσιεύσεις με αντικείμενα συναφή, όπως επίσης και σε σχετικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών σε περιφέρειες της χώρας. Επιπλέον, συμμετείχε στη συγγραφή των ακόλουθων βιβλίων: Η δημιουργική γραφή στο νηπιαγωγείο, Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος, Άννα Π.Βακάλη, Μαρία Ζωγράφου, εκδ. Επίκεντρο, 2014/ 2ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός "Μίμης Σουλιώτης" (διήγημα & ποίηση), Συλλογικό έργο, Libron Εκδοτική, 2016 Άννα Π. Βακάλη, Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος / «Μου αφήνεις 50 δραχμές για τσιγάρα;» του Μίμη Σουλιώτη, εκδ. Παν-μιου Μακεδονίας, 2009.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση