Σταυροπούλου Γεωργία

Ακαδημαϊκή υπότροφος

Γραφείο: 219
Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: 11.00-12.00 κάθε Δευτέρα
Τηλέφωνο:
E-mail: aff01618@uowm.gr
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
0110ΥΜεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

© 2016 nured.uowm.gr