Στάμου Αναστασία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιογλωσσολογία και Ανάλυση Λόγου
ΦΕΚ: 451/22.4.2013 τ. Γ’
Γραφείο: 213
Τηλέφωνο: 23850-55116
Φαξ: 23850-55118
E-mail: astamou@uowm.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://astamou.weebly.com/
Η Αναστασία Στάμου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιογλωσσολογία και Ανάλυση Λόγου». Έχει διδάξει ως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς και στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Στα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η μελέτη της κειμενικά διαμεσολαβημένης κοινωνικής πραγματικότητας και ο ρόλος της γλώσσας σε αυτή τη διαδικασία. Η πιο πρόσφατη ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζει στην αναπαράσταση της κοινωνιογλωσσικής πραγματικότητας στα κείμενα μαζικής κουλτούρας ως βασικό στοιχείο των εξωσχολικών πρακτικών γραμματισμού των παιδιών. Είναι επιστημονικά υπεύθυνη του ερευνητικού έργου Θαλής-Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας- Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές ιδεολογίες στα κείμενα μαζικής κουλτούρας: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση παιδαγωγικού υλικού για την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης (2011-2015). Έχει συγγράψει ένα βιβλίο, έχει κάνει μια επιστημονική μετάφραση, έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, άρθρα σε συλλογικούς τόμους, καθώς και εργασίες σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Η επιστημονική της δραστηριότητα παρουσιάζεται λεπτομερώς στην προσωπική της ιστοσελίδα και στο προφίλ της στο Scholar Google.
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας στον τηλεοπτικό διαφημιστικό λόγο: Το παιδί ως πόλος έλξης-Στανίση Αγγελική
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιδακτορική διατριβή-Τμήμα Γλώσσας και Φιλολογίας Παρευξείνιων Χωρών-ΔΠΘ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔείκτες αξιολόγησης γραπτού λόγου στα πλαίσια του σχολικού γραμματισμού του γλωσσικού μαθήματος σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα: Η περίπτωση των επιχειρηματολογικών κειμένων στο πολυπολιτισμικό λύκειο-Σαχινίδου Παρασκευή
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΣτρατηγικές ανάγνωσης ειδικών κειμένων οικονομικής ορολογίας από δίγλωσσους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης-Φωτιάδου Ευθυμία
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑναλυτικά Προγράμματα για την ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα. Μια Βιβλιογραφική διερεύνηση-Σιλιτζή Βασιλική
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤο γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής των Χασίων σε σχέση με αυτό των Γρεβενών μέσα σε γραπτά κείμενα-Γιαννάκου Μαρία-Ελένη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμαιδακτορική διατριβή-Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας-ΑΠΘ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔιαλεκτικά στοιχεία της Απουλίας και των Βασιλικάτων-Μπεκάκος Σωτήριος
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΓλωσσικές ιδεολογίες και παιδαγωγικές σχέσεις στα σχολικά εγχειρίδια Νεοελληνική Γλώσσα του Γυμνασίου-Γρατσία-Ρούσσου Όλγα
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑναπαραστάσεις της αναπηρίας στα κείμενα μαζικής κουλτούρας: Μια κριτική ανάλυση λόγου-Κολίτσα Χρυσούλα
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑπό την Κριτική Ανάλυση Λόγου στην ανάπτυξη του Κριτικού Γραμματισμού: Μία διδακτική πρόταση αξιοποίησης των κλασικών παραμυθιών στο γλωσσικό μάθημα, σε μαθητές/τριες της Α΄ τάξης δημοτικού-Καραγιαννάκη Ευανθία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚοινωνιογλωσσική κατασκευή της μαθητικής ταυτότητας σε σχολικές εφημερίδες: Η περίπτωση της εφημερίδας του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου Κοζάνης Μαθητική Πυξίδα-Γιαννακίδου Φωτεινή
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚατασκευή του φύλου ελλαδιτών και κυπρίων μαθητών του δημοτικού: Μια κριτική ανάλυση του σχολικού τους λόγου -Σιούτη Κωνσταντινιά
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΓεωγραφικές διάλεκτοι στις τηλεοπτικές διαφημίσεις: Σχεδιασμός και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης δημοτικού-Αθανασιάδης Γεώργιος
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις του φύλου στα κινούμενα σχέδια-Η πρόσληψη τους από μαθητές του δημοτικού στον τηλεοπτικό λόγο της μαζικής κουλτούρας -Μπέσσα Μαρία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚοινωνιογλωσσική κατασκευή του φύλου στο λόγο των κινουμένων σχεδίων για παιδιά προσχολικής ηλικίας-Γιαννακίδου Μαρία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΣυνεργασία Νηπιαγωγείου-Οικογένειας: Ένα Πρόγραμμα Παρέμβασης Αναδυόμενου Γραμματισμού-Μαλέα Βασιλική
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤο νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας για την Α΄ Λυκείου (2011) και η Τράπεζα Θεμάτων (2014): Συνύπαρξη ή αλληλοαναίρεση;"-Μουτσιούνα Χριστίνα
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών με μεταναστευτικό προφίλ στην ελληνική και ξένη γλώσσα: Καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-Βασιλειάδης Πρόδρομος
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚαταγραφή των απόψεων των φιλολόγων για τις μεθόδους αξιολόγησης του γλωσσικού μαθήματος στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας-Τσαπάρα Αγγελική
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔιδασκαλία της ελληνικής σε δίγλωσσους/πολύγλωσσσους μαθητές: Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών δημοτικών σχολείων-Πουρσανίδου Αφέντρα
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔιερεύνηση των απόψεων των δασκάλων για τις εκπαιδευτικές πρακτικές σε δίγλωσσους μαθητές από μεταναστευτικά πλαίσια-Μερκουριάδου Ελένη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔύο σχολικές γραμματικές: Χ. Τσολάκη-Ει. Φιλιππάκη. Συγκριτική μελέτη-Λαϊου Αναστασία
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ χρήση νεολογισμών σε λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά (με ειδικότερη αναφορά στους τίτλους)-Τζήμα Ιωάννα
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΣτρατηγικές διάκρισης ομόηχων λέξεων από τα νήπια-Παπαβασιλείου Χρυσούλα
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚριτική προσέγγιση των αναλυτικών προγραμμάτων για την ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα-Κουμπρόγλου Ελένη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΓνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό προφίλ νηπίων με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή-Ταμουτζίδου Κωνσταντίνα
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΕκφάνσεις του οπτικού γραμματισμού στα γλωσσικά εγχειρίδια δημοτικού: Η περίπτωση της αξιοποίησης των κόμικς-Τιφικτσή Χρυσή
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΌψεις της νεολογίας στην παιδική λογοτεχνία: Η διδακτική αξιοποίησή της σύμφυρσης και της επανετυμολόγησης στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου-Παπακωστοπούλου Παρασκευή
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚαταγραφή απόψεων των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις με μαθησιακές δυσκολίες-Τατσιώκα Μαρία
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις της έμφυλης ταυτότητας σε κινούμενα σχέδια-Μαυρομάτη Σαββούλα-Ειρήνη
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚριτική ανάλυση λόγου και κριτικός γραμματισμός σε κλασσικά παραμύθια και σύγχρονες εκδοχές τους-Κουστούκη Ελένη
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι εικόνες της παιδικής ηλικίας σε ενήλικες διαφημίσεις: Μια κριτική ανάλυση του λόγου των παιδιών ως δρώντων χαρακτήρων-Μπεσικιώτη Ζωή
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι αναπαραστάσεις της νεανικής γλώσσας στα κινούμενα σχέδια-Γούσια Ελευθερία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚριτική Ανάλυση και Κριτικός Γραμματισμός στα Παιδικά Τραγούδια-Βλάχου Κατερίνα
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία-Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚριτική ανάλυση λόγου σε κείμενα ατόμων με αναπηρία-Κακμέζη Ελένη
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιδακτορική διατριβή-Τμήμα Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ εκμάθηση της ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο από μαθητές/-τριες με μητρική γλώσσα άλλη από την ελληνική-Αννέτα Τάντση
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική-Τμήμα Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων: Μια συγκριτική, κριτική ανάλυση του ειδησεογραφικού λόγου- Καλαμπούκα Κατερίνα
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Τμήμα Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι εξωσχολικές πρακτικές γραμματισμού των παιδιών προσχολικής ηλικίας: Οι απόψεις των γονέων-Δημανοπούλου Τριανταφυλλένια
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Τμήμα Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΜια μετα-ανάλυση επιστημονικών άρθρων σε σχέση με την κώφωση ως μορφή διγλωσσίας: Ζητήματα κουλτούρας και γραμματισμού-Ντίνα Αγάπη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Τμήμα Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔιδακτική αξιοποίηση του κοζανιτίκου ιδιώματος-Εξαρχοπούλου Ελένη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Τμήμα Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι θετικές επιπτώσεις του παιδιού με νοητική αναπηρία στην οικογένεια: Αντιλήψεις των γονέων-Κολλαρά Φανή
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία-Τμήμα Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ διγλωσσία ως 'εσωτερικό δίλημμα': Οι μαθητές αλβανικής καταγωγής του δημοτικού σχολείου μιλούν για τις γλώσσες, τους συμμαθητές και το σχολείο-Μπούρας Σπυρίδων
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία-Τμήμα Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚριτική ανάλυση λόγου και κριτικός γραμματισμός σε κλασσικά παραμύθια-Νίκογλου Κατερίνα
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία-Τμήμα Νηπιαγωγών-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑπόψεις φοιτητών των παιδαγωγικών τμημάτων για θέματα διγλωσσίας-Παπάρα Αθανασία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ χρήση προφορικότητας και γραπτότητας στα βιογραφικά σημειώματα των πολιτικών ως στρατηγικές οικοδόμησης της πολιτικής τους εικόνας-Κατερίνα Παύλου
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιδακτορική διατριβή, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ γλώσσα των Βλάχων (Καραγκούνηδων) της Ακαρνανίας: Καταγραφή μιας γλώσσας υπό εξαφάνιση-Αντώνης Βασιλείου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιδακτορική διατριβή, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ παραγωγή γραπτού λόγου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μετά το 1975: Από την Έκθεση στη Δημιουργική Γραφή-Άννα Βακάλη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΠειραματική παρέμβαση διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε σλαβόφωνο περιβάλλον-Χριστίνα Τσαούση
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΓλώσσα και κοινωνική κινητικότητα: Απεικονίσεις της κοινωνικής ποικιλότητας στην τηλεοπτική σειρά Μαντάμ Σουσού-Κατερίνα Μήτκα
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΜη τυπικές μορφές γραμματισμού: καταγραφή απόψεων παιδιών που φοιτούν στην Α/θμια εκπαίδευση και των γονέων τους-Μαριάννα Παυλίδου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι απόψεις των γονέων μεταναστών για την εμπλοκή τους στον γραμματισμό των παιδιών τους-Μαργαρίτα Νίκου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑπόψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας για τη διγλωσσία και την εκπαίδευση των δίγλωσσων μαθητών-Σοφία Γούλιου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚαταγραφή των απόψεων των συμβούλων και διευθυντών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση-Αναστασία Ιορδανίδου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚαταγραφή των απόψεων των φιλολόγων για ζητήματα γραμματισμού-Μιχάλης Παππάς
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΓλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες στο μυθιστόρημα του Καραγάτση Γιουγκερμάν-Σοφία Χολέβα
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΧαρτογράφηση των απόψεων εκαπιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για θέματα (κριτικού) γραμματισμού-Ελευθέριος Χαιριστανίδης
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΥποστηρίζοντας τις 'φωνές' των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση: μια εκπαιδευτική παρέμβαση-Μαρία Τανακίδου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΠαραμύθια διαφορετικών πολιτισμών: Δημιουργική αξιοποίηση και πολιτισμική αφύπνιση-Κατερίνα Τσαούση
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤο Βυζάντιο και όλοι οι άλλοι'. Ένα διαθεματικό project στην ελληνική γλώσσα για μαθητές από διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο-Αλέξανδρος Μοσχίδης
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ πόλη της Θεσσαλονίκης στους σύγχρονους Θεσσαλονικείς πεζογράφους-Κωνσταντία Παπαστεργιοπούλου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιδακτορική Διατριβή-Department of Linguistics, Macquarie University, Australia
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήCritical discourse analysis of a private hospital in Thailand: A case study of the Bumrungrad International Hospital website
Είδος ΣυμμετοχήςΕξωτετική αξιολογήτρια
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤο ποδόσφαιρο στη μεταπολεμική ποίηση-Χριστίνα Λυπίτκα
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟ Τελευταίος Βαρλάμης του Θανάση Βαλτινού: Μεταφραστική προσέγγιση στην αγγλική γλώσσα-Χριστίνα Κρυστάλλη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ γλώσσα των νέων στα μουσικά νεανικά fora-Αγγελική Πλαλά
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα Φοιτητήλόγος ως στοιχείο της επιτέλεσης: Η λειτουργία του λόγου σε μια διαδραστική επιτελεστική παράσταση-Έλενος Χαβάτζας
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟμιλιακό ύφος και η κατασκευή της έμφυλης ταυτότητας στον τηλεοπτκό διαφημιστικό λόγο-Στεργιανή Πελέκα
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιδακτορική διατριβή, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ ποίηση ως δημιουργική γραφή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση-Αλίκη Συμεωνάκη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΈμφυλα στερεότυπα στον χώρο της έντυπης διαφήμισης: Μια διαχρονική μελέτη γυναικείων και ανδρικών περιοδικών-Θεανώ Κατερτζή
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΓλωσσικά ιδιώματα-ιδιώματα της Κοζάνης: Καταγραφή και κωδικοποίηση όρων στο βιβλίο 'Μ' είπιν η μάνα μ'' του Νάση Αλευρά-Θεματικές κατηγορίες και ευρετήριο-Νικόλαος Μπλάντζας
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑπόψεις εκπαιδευτικών απέναντι σε δίγλωσσους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-Ιωάννα Παπαδοπούλου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟ θεσμός της γονικής άδειας ως στόχος της πολιτικής της ισότητας των φύλων στην οικογένεια και στην κοινωνία στις χώρες της Βόρειας και Νότιας Ευρώπης-Ιωάννα Κωτούλα
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚαταγραφή πρακτικών γραμματισμού μονόγλωσσων και δίγλωσσων νηπίων-Χρυσούλα Παπαβασιλείου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔιερεύνηση πρακτικών γραμματισμού δίγλωσσων μαθητών δημοτικού σχολείου-Ελισάβετ Καλαϊτζίδου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΧαρτογράφηση των πρακτικών γραμματισμού των μαθητών/τριών της πρωτοσχολικής εκπαίδευσης-Ελένη Μπικιαροπούλου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤο Φως του Μοναστηρίου, 1910-1912: Φυσιογνωμία και θεματολογία μιας τοπικής εφημερίδας-Ελένη Γκαντιά
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔημοτικό τραγούδι: Τα νανουρίσματα-Ευαγγελία Τσιγγενοπούλου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚριτική ανάλυση λόγου και λαϊκό παραμύθι: Η περίπτωση του Κυρ Σιμιγδαλένιου-Ελένη Σωτηρίου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑναπαραστάσεις της στρατιωτικής κοινωνιολέκτου και κατασκευή ταυτότητας στον ελληνικό κινηματογράφο-Σταύρος Χρήστου
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚοινωνιο-σημειωτική μελέτη έντυπων διαφημίσεων του ελληνικού περιοδικού τύπου: Το φύλο και οι συνδηλώσεις του-Γενοβέφα Ζαφειρίδου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΓλωσσική ικανότητα και γλωσσική χρήση της ελληνικής και αλβανικής γλώσσας από αλβανούς μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς-Μαρία Τσακίρη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑντιλήψεις μαθητών/τριών δημοτικού για τη βιώσιμη πόλη μέσα από την ανάλυση ιχνογραφημάτων-Δημήτρης Στόκας
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ γλώσσα των νέων στις παιδικές διαφημίσεις- Ιωάννα Καλαμάρα
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ αναπαράσταση της αναπηρίας στον έντυπο τύπο: Μια κριτική ανάλυση λόγου- Ηλιάνα Καπράγκου
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι κινητικές δραστηριότητες στο ολοήμερο νηπιαγωγείο: Ανάλυση του λόγου των εκπαιδευτικών και παρατήρηση των πρακτικών τους- Βασιλική Σμυρλή
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι κινητικές δραστηριότητες στο κλασικό νηπιαγωγείο: Ανάλυση του λόγου των εκπαιδευτικών και παρατήρηση των πρακτικών τους- Μαρία Τζίβα
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤα είδη γλωσσικής ποικιλότητας που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του υφολογικού χιούμορ στα παιδικά βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά: Μια κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση- Αιμιλία Τσουκαλά
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑπόψεις μεταναστών γονέων σχετικά με τη διγλωσσία και το ρόλο του δημοτικού σχολείου στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών τους- Ελένη Κωνσταντινίδου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑπόψεις εν ενεργεία και υποψήφιων εκπαιδευτικών για θέματα διγλωσσίας και δίγλωσσης εκπαίδευσης- Αθηνά Γελαδάρη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ προφορική λογοτεχνική παράδοση της Νεβέσκης: Περιγραφή και ταξινόμηση- Όλγα Τζιούτζια
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή"Μικροί-μεγάλοι: Ομιλιακό ύφος και κατασκευή νεανικής ταυτότητας στον τηλεοπτικό λόγο -Η περίπτωση της τηλεοπτικής σειράς Δέκα Λεπτά Κήρυγμα-Θεοδώρα Σαλτίδου
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟ πολιτικός λόγος στον ημερήσιο τύπο: Ο ρόλος της γλώσσας στην αναπαραγωγή της κυρίαρχης ιδεολογίας-Χρήστος Γιαπράκης
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιδακτορική διατριβή, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟ δραματικός λόγος του Σοφοκλή: Ποσοτική και σημειωτική ανάλυση στο κείμενο Αντιγόνη-Μάρθα Ηλιάδου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιδακτορική διατριβή, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ μεταφυσική διάσταση στην ποίηση του Κώστα Μόντη: Η θρησκευτική πίστη, η παρουσία και απουσία του Θεού-Όλγα Ντέλλα
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιδακτορική διατριβή, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΝέες επικοινωνιακές δομές και συμβάσεις: Γλωσσολογική και κοινωνιολογική ανάλυση των διαδικτυακών συζητήσεων των νέων-Αναστασία Καππάτου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔιερεύνηση πρακτικών γραμματισμού μαθητών της Ε΄και Στ΄τάξης του δημοτικού σχολείου-Αλέξιος Τσιούλης
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΠαιδική λογοτεχνία του φανταστικού: Δημιουργία κοινωνιολέκτων για φανταστικούς ήρωες-Ιωάννα Αμπατζή
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑναπαραστάσεις της κινητικής και αισθητηριακής αναπηρίας σε ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης: Μια κριτική ανάλυση λόγου ομάδων του Facebook για θέματα αναπηρίας-Φεβρωνία Σούφλα
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήFlash fiction: Αφηγηματικές τεχνικές και είδη-Ιωάννα Μπάλιου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ ιστορία της δημιουργικής γραφής: Πράξη και διδασκαλία στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα μέχρι το 2011-Αναστασία Ντιούδη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΣυγκριτική θεώρηση θεατρικού λόγου στην ποντιακή-Αλεξάνδρα Μαυρίδου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑπόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της δομής της γλώσσας με τα νέα σχολικά εγχειριίδια-Ευαγγελία Κιρμινιώτη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο κατάκτησης της δραματικής τέχνης από τους μαθητές της Στ' τάξης δημοτικού σχολείου-Στέλλα Σιούλη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ κατασκευή της παιδικής ηλικίας στον δημοσιογραφικό λόγο: Μια κριτική γλωσσική ανάλυση- Φρόσω Κουρμπανά
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2011
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιδακτορική διατριβή, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήThe construction of age identities in everyday talk: The case of the elderly- Απόστολος Πούλιος
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2011
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔιερεύνηση απόψεων και στέσεων εκπαιδευιτκών προσχολικής αγωγής σε θέματα διγλωσσίας- Αναστασία Κωστινούδη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2011
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΕπικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία και διδακτική της πληροφορικής στο δημοτικό σχολείο- Δημήτριος Χασανίδης
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2011
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑπόψεις νηπιαγωγών και μεταναστών γονέων για τη διγλωσσία και την εκπαίδευση των δίγλωσσων νηπίων- Μαρίνα Μπέσση
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2011
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήSMS poetry: Η περίπτωση του λογοτεχνικού διαγωνισμού της εφημερίδας The Guardian- Ελεονόρα Αναγνώστου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2011
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΠλαίσιο αξιολόγησης του καθηγητή του γλωσσικού μαθήματος βασισμένο στην αποτελεσματική διδασκαλία του εφηβικού γραμματισμού- Ελισάβετ Χλαπουτάκη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2011
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑντιλήψεις νηπιαγωγών για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας σε παιδιά διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης- Ευστρατία Σερέτη
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2010
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑπεικονίσεις της 'γυναικείας γλώσσας' και η κατασκευή της έμφυλης ταυτότητας σε τηλεοπτικές σειρές- Αικατερίνη Μαρωνίτη
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2010
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑπεικονίσεις της 'γλώσσας των νέων' και η κατασκευή της νεανικής ταυτότητας σε τηλεοπτικές διαφημίσεις- Αναστασία Αγραφιώτη
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2010
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιδακτορική διατριβή, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΜελέτη της οργάνωσης και της διεξαγωγής επισκέψεων μαθητών σε επιστημονικά και τεχνολογικά μουσεία- Μαρία Καρνέζου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2010
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑναπαραστάσεις της πόλης της Θεσσαλονίκης μέσα από το συγγραφικό και εικαστικό έργο του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη- Αναστασία Κορκοτίδου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2010
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚαταγραφή και ταξινόμηση των παραμυθιών της Δυτικής Μακεδονίας- Στεφανία Τσακιροπούλου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2010
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΘαλής – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές ιδεολογίες στα κείμενα μαζικής κουλτούρας: Σχεδιασμός, ανάπτυξη & αξιολόγηση παιδαγωγικού υλικού.
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΣυντονίστρια έργου
Έτος2015
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΘαλής – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές ιδεολογίες στα κείμενα μαζικής κουλτούρας: Σχεδιασμός, ανάπτυξη & αξιολόγηση παιδαγωγικού υλικού.
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΣυντονίστρια έργου
Έτος2014
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΘαλής – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές ιδεολογίες στα κείμενα μαζικής κουλτούρας: Σχεδιασμός, ανάπτυξη & αξιολόγηση παιδαγωγικού υλικού.
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΣυντονίστρια έργου
Έτος2013
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΘαλής – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές ιδεολογίες στα κείμενα μαζικής κουλτούρας: Σχεδιασμός, ανάπτυξη & αξιολόγηση παιδαγωγικού υλικού.
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΣυντονίστρια έργου
Έτος2012
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΘαλής – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές ιδεολογίες στα κείμενα μαζικής κουλτούρας: Σχεδιασμός, ανάπτυξη & αξιολόγηση παιδαγωγικού υλικού.
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΡόλος: Συντονίστρια και επιστημονικά υπεύθυνη ερευνητικής ομάδας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Διάρκεια: 06.10.2011 – 05.09.2015(47 Μήνες) Προϋπολογισμός: 567.878,22 €
Έτος2011
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΦύλο- Πυθαγόρας: Διερεύνηση των στρατηγικών χρήσης λογικο-μαθηματικών εννοιών σε περιβάλλοντα εφαρμογών ανοιχτών τεχνολογιών μάθησης και επικοινωνίας – Εστίαση σε θέματα φύλου και ισότητας
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΡόλος: μέλος ερευνητικής ομάδας Διάρκεια συμμετοχής: 3 μήνες Προϋπολογισμός έργου: 300.000,00 ευρώ
Έτος2006
Γλωσσική Ποικιλότητα και Κριτικοί Γραμματισμοί στον Λόγο της Μαζικής Κουλτούρας: Εκπαιδευτικές Προτάσεις για το Γλωσσικό Μάθημα
Στάμου Α.Γ., Πολίτης Π., Αρχάκης Α., Σαΐτα, 266, 2016
Ερευνώντας τη διγλωσσία στο σχολικό περιβάλλον: Οπτικές εκπαιδευτικών, μαθητών και μεταναστών γονέων
Ελένη Γρίβα & Αναστασία Στάμου, Εκδόσεις Κυριακίδη, 491, 2014
Η ειδησεογραφική συνέντευξη
Clayman, S. & Heritage, J. (Μετάφραση: Στάμου Α.Γ.), Πατάκης, 353, 2008
Stamou A.G., Alevriadou A., Soufla F.
Representations of disability from the perspective of people with disabilities and their families: A critical discourse analysis of disability groups on Facebook, Scandinavian Journal of Disability Research, 18, 1-16, 2016
'Right you are (if you think so)': The sociolinguistic construction of youth identity in a Greek family sitcom
Stamou A.G. & Saltidou T.P., Journal of Greek Media & Culture, 1, 93-112, 2015
Young children talk about their popular cartoon and TV heroes' speech styles: media reception and language attitudes
Anastasia G. Stamou, Katerina Maronitia & Eleni Griva, Language Awareness, 24, 216-232, 2015
Κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις της κατασκευής του φύλου στον τηλεοπτικό λόγο: Η περίπτωση της σειράς Εργαζόμενη Γυναίκα
Στάμου Α.Γ. & Δημοπούλου Α.Δ., Γλωσσολογία/ Glossologia, 23, 23-44, 2015
A literature review on the mediation of sociolinguistic style in television and cinematic fiction: Sustaining the ideology of authenticity
Stamou A.G. (Βιβλιογραφική ανασκόπηση), Language & Literature, 23(2), 118-140, 2014
The use of narrative techniques and speech style in the construction of female characters of the fairy tale series “Hara and the Goudoun” by Eugene Trivizas.
Chanopoulou M., Kotopoulos T.H., Stamou A.G., Nanou V., Menon: Journal of Educational Research, 3, 177-191, 2014
Greek young children’s engagement with media in the home: Parents’ and children’s perspectives.
Stamou A.G., Maroniti K., Schizas D., Studies in Media and Communication, 2(2), 93-106, 2014
The mediation of 'youth language' in mainstream mass culture: Evidence from a Greek family sitcom.
Saltidou T.P. & Stamou A.G., Sociolinguistic Studies, 8(2), 223-248, 2014
Μια συγκριτική μελέτη του γραπτού λόγου κύπριων και ελλαδιτών/ισσών μαθητών/τριών του δημοτικού.
Στάμου Α.Γ., Γρίβα Ε., Δημητρίου, Π., Τσακιρίδου, Ε., Mare Ponticum, 4, 1-12, 2014
Constructing childhood: Discourses about school violence in the daily press
Avgitidou S. & Stamou A.G., Children & Society, 27, 174-183, 2013
Adopting a critical discourse analytical approach to the mediation of sociolinguistic reality in mass culture: The case of youth language in advertising.
Stamou A.G., Critical Studies in Media Communication, 30(4), 327-346, 2013
A comparative study of representations about disability in primary school children’s drawings: A sociosemiotic approach
Eleftheriou P., Stamou A.G., Alevriadou A., Tsakiridou E., Social Semiotics, 23(5), 663-674, 2013
Representations of military scoiolect in Greek cinema
Christou S. & Stamou A.G, Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 1(2), 15-24, 2013
The sociolinguistic style of cartoons: The case of the TV movie Merry Madagascar
Maroniti, K., Stamou A.G., K.D. Dinas, Griva E., Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 1(2), 25-33, 2013
Views of nature and the human-nature relations: An analysis of the visual syntax of images about the environment in Greek primary school textbooks—Diachronic considerations.
Lemoni R. Lefkaditou A., Stamou A.G., Schizas D., Stamou G.P., Research in Science Education, 43(1), 117-140, 2013
Representing “traditional” and “progressive” women in Greek television: The role of “feminine”/ “masculine” speech styles in the mediation of gender identity construction.
Stamou, A.G., Maroniti, K.S., Dinas, K.D., Women’s Studies International Forum, 35(1), 38-52, 2012
Αναπαραστάσεις της κοινωνιογλωσσικής πραγματικότητας στα κείμενα μαζικής κουλούρας: Αναλυτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης
Στάμου, Α.Γ., Γλωσσολογία, 20, 19-38, 2012
Representations of youth (language) in Greek TV commercials
Stamou A.G., Agrafioti A., Dinas K.D., Journal of Youth Studies, 15, 909-928, 2012
Representations of linguistic variation in children’s books: Register stylization as a resource for (critical) language awareness
Stamou A.G, Language Awareness, 21, 313-329, 2012
"Romantic”, “classic” and “baroque” views of nature: An analysis of pictures about the environment in Greek primary school textbooks –Diachronic considerations.
Lemoni R., Stamou A.G., Stamou G.P., Research in Science Education, 41(5), 811-832., 2011
Speech style and the construction of social division: Evidence from Greek television.
Stamou A.G., Language & Communication, 31(4), 329-344, 2011
The discourse of environmental information: Representations of nature and forms of rhetoric in the information centre of a Greek reserve
Stamou A.G., Lefkaditou A., Schizas D., Stamou G.P., Science Communication, 31(2), 187-214, 2009
The effect of nature documentaries on students’ environmental sensitivity: A case study.
Barbas T.A., Paraskevopoulos S., Stamou A.G., Learning, Media & Technology, 34(1), 61-69, 2009
Discourses of disability by teacher candidates: A Critical Discourse Analysis of their written responses to a disability simulation
Stamou A.G. & Padeliadu S., Journal of Applied Social Psychology, 39(3), 509-540, 2009
Representing protection action in an ecotourism context: A Critical Discourse Analysis of visitors’ books of a Greek reserve.
Stamou A.G. & Paraskevopoulos S., Critical Discourse Studies, 5(1), 35-54, 2008
Greek primary school teachers’ understanding of current environmental issues: An exploration of their environmental knowledge and images of nature
Michail S., Stamou A.G. & Stamou G.P., Science Education, 91(2), 244-259, 2007
Επιστημονικοί λόγοι και έμφυλες αναπαραστάσεις στο σχολικό μαθηματικό περιοδικό Ευκλείδης Α.
Στάμου Α.Γ., Χρονάκη Α. & Ζιώγα Α., Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, 1, 63-89, 2007
Η αναπαράσταση της γυναίκας στην ελληνική τηλεόραση: Η περίπτωση των ελληνικών σήριαλ
Στάμου Α.Γ. & Μαλέσκου Χ., Βήμα Κοινωνικών Επιστημών, ΙΓ(49), 181-189, 2007
Πώς γράφονται τα σχολικά μαθηματικά: Επιστημονικοί λόγοι και έμφυλες διαστάσεις στα κείμενα του περιοδικού Ευκλείδης Α.
Στάμου Α.Γ. & Χρονάκη Α., Κριτική Επιστήμη και Εκπαίδευση, 5, 25-45, 2007
Representing protected areas: A Critical Discourse Analysis of tourism destination building in a Greek travel magazine
Stamou A.G. & Paraskevopoulos S., International Journal of Tourism Research, 8, 4310449, 2006
Η γλώσσα των περιβαλλοντικών κειμένων: Η κριτική επίγνωση της γλώσσας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Στάμου Α.Γ. & Παρασκευόπουλος Σ., Κριτική Επιστήμη και Εκπαίδευση, 4, 45-55, 2006
Παιδική ηλικία και διακυβερνηση: Ανάλυση λόγου των αναλυτικών προγραμμάτων της προσχολικής εκπαίδευσης
Πεχτελίδης, Γ. & Στάμου Α.Γ., Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου "Ζητήματα Θεωρίας και Πράξης στην Εκπαίδευση", Γύθειο, 309-320, 2016
Μελετώντας τις ζωγραφιές παιδιών προσχολικής ηλικίας: Η πόλη μας
Διαμαντή Χ., Παπαδοπούλου Π., Στάμου Α.Γ., Προσχολική Ηλικία: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαιδευτική Σχέση Παιδιών και Εκπαιδευτικών. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των νηπιαγωγών, Αθήνα, 196-210, 2016
«Φούρνος, bakery...και sex shop»: Η «γλώσσα των νέων» ως υφολογικός πόρος παιδιών και εφήβων και η κατασκευή της νεανικότητας στον τηλεοπτικό μυθοπλαστικό λόγο
Σαλτίδου Ρ. & Στάμου Α.Γ., Πρακτικά 36ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 381-394, 2016
Student teachers' beliefs about linguistic and cognitive development in bilingual primary school students.
Geladari A., Griva E., Stamou A.G., Proceedings of the International Conference "Education across borders”, Florina, Greece, 455-466, 2014
Tracing (dis)continuities between children's literacy practices at home and in the kindergarten: A case study.
Maroniti, K. Stamou A.G., Dinas K., Griva E., Proceedings of the International Conference "Education across borders”, Florina, Greece, 496-503, 2014
Immigrant parents' views on their children's linguistic, cognitive and social development
Konstantinidou, E., Griva, E., Stamou, A.G., Proceedings of the International Conference "Education across borders”, Florina, Greece, 311-321, 2014
Μια κριτική ανάλυση του λόγου τoυ σχολικού βιβλίου της Στ΄ τάξης του δημοτικού για τις φυσικές επιστήμες: Κατασκευάζοντας παιδαγωγικές σχέσεις
Γκολώνη, Β. & Στάμου, Α.Γ., Ο Κριτικός Γραμματισμός στη Σχολική Πράξη, Δράμα, , 2014
Πρόταση διδασκαλίας των λαϊκών παραμυθιών ως κειμενικού είδους: Προσέγγιση με βάση την κριτική ανάλυση λόγου
Σωτηρίου, Ε., Ντίνας, Κ., Στάμου, Α.Γ., Γρίβα, Ε., Ο Κριτικός Γραμματισμός στη Σχολική Πράξη, Δράμα, , 2014
Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη χρήση των κειμένων της μαζικής κουλτούρας στη γλωσσική διδασκαλία
Μαρωνίτη Κ. & Στάμου Α.Γ., Πρακτικά της 34ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη, 271-284, 2014
Κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις του φύλου σε κείμενα μαζικής κουλτούρας για παιδιά: Η περίπτωση των κινουμένων σχεδίων.
Μαρωνίτη Κ. & Στάμου Α.Γ., Selected Papers of the 11th International Conference of Greek Linguistics. Rhodes: University of the Aegean, , 1027=1039, 2014
Η «γλώσσα των νέων» ως υφολογικός πόρος όλων των ηλικιών στον τηλεοπτικό λόγο: Το παράδειγμα των ελληνικών σειρών
Σαλτίδου, Θ., Στάμου Α.Γ., Κωτόπουλος Τ.Η., Selected Papers of the 11th International Conference of Greek Linguistics. Rhodes: University of the Aegean, , 1504-1519, 2014
School language and gender: Evidence from Greek speaking primary school students’ writings
Stamou A.G., Griva E., Demetriou M., Proceedings of the International Conference “Sociolinguistic Studies in Albania: Achievements, Current State and Perspectives, Αλβανία, 132-137, 2013
A record of teachers’ beliefs about bilingualism and language development in bilingual pre-school children
Griva E., Dinas K., Stamou A.G., Proceedings of the International Conference “Sociolinguistic Studies in Albania: Achievements, Current State and Perspectives, Αλβανία, 114-124, 2013
Διαθεματική πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα ΤΠΕ της ΣΤ’ Δημοτικού με χρήση γλωσσικών δραστηριοτήτων και του περιβάλλοντος Scratch.
Χασανίδης, Δ., Ντίνας, Κ., Μπράτιτσης, Θ., Στάμου, Α.Γ., Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής της Πληροφορικής, Φλώρινα, 171-180, 2012
Μια κοινωνιογλωσσολογική ανάλυση του υφολογικού χιούμορ: Ανατροπές (;), διδακτισμός και "συναπόλαυση" στα παιδικά βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά
Στάμου, Α.Γ., Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας: Διημερίδα Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 291-305, 2012
Ο τρόπος εκφοράς της γραπτότητας στα κείμενα κύπριων μαθητών/τριών του δημοτικού: Ποιοτική ανάλυση
Στάμου Α.Γ. & Γρίβα Ε., elected papers of the 10th International Conference of Greek Linguistics, Κομοτηνή, 1146-1154, 2012
Η κριτική ανάλυση λόγου των περιβαλλοντικών κειμένων: Προς μια κριτική γλωσσική επίγνωση
Στάμου Α.Γ., 12 Κείμενα για τη Γλωσσολογία: Πρακτικά των Ετήσιων Συναντήσεων του Τομέα Γλωσσολογίας, Ιωάννινα, 179-193, 2011
"Ζωγράφισε τα ΑΜΕΑ": Αναπαραστάσεις της αναπηρίας μέσα από τα ιχνογραφήματα παιδιών του δημοτικού
Στάμου Α.Γ., Αλευριάδου Α., Ελευθερίου Π, ρακτικά του Συνεδρίου "Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην επικοινωνία, την εκπαίδευση, τη μάθηση και τη γνώση", Ρέθυμνο, 323-336, 2011
Διερεύνηση στοιχείων προφορικότητας στα γραπτά κείμενα κύπριων μαθητών/τριών του δημοτικού.
Στάμου Α.Γ. & Γρίβα Ε., Πρακτικά της 31ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 472-484, 2011
Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας μέσα από τη μελέτη περίπτωσης των τραγουδιών της Μαρίζας Κωχ στο Πανεπιστήμιο Cornell: Προεκτάσεις για τη γλωσσική διδασκαλία στο πλαίσιο της επικοινωνιακής-κειμενοκεντρικής προσέγγισης
Κοκκίδου Μ. & Στάμου Α.Γ., Πρακτικά του 2ου Πανελλήνκου Συνεδρίου "Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Πρώτης/Μητρικής, Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας", Νυμφαίο, , 2010
Pre-primary teachers’ discourses about immigrant children’s identity construction
Michail D. & Stamou A.G., Intercultural Education: Paideia, Polity, Demoi, Αθήνα, , 2009
Greek teachers’ common misconceptions about bilingualism.
Stamou A.G. & Dinas K.D., Intercultural Education: Paideia, Polity, Demoi, Αθήνα, , 2009
Constructing an identity of able-bodiedness: Discourses of disability by primary school children
Stamou A.G., Alevriadou, A., Eleftheriou, P., Vamvakidou, I., Reflecting on Identities: Research, Practice & Innovation, Proceedings of the 10th Conference of the Children’s Identity and Citizenship in Europe, Κωνσταντινούπολη, 643-651, 2008
Writing mathematics through dominant discourses: The case of a Greek school mathematics magazine
Stamou A.G. & Chronaki A., European Research in Mathematics Education V, Proceedings of the 5th Conference of the European Society for Research in Mathematics Education, Λάρνακα, 1311-1320, 2007
«Παραδοσιακές» και «προοδευτικές» αντιλήψεις για την κατασκευή των σχολικών μαθηματικών: Η περίπτωση του Ευκλείδη Α.
Στάμου Α.Γ. & Χρονάκη Α., Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής Μαθηματικών, Αλεξανδρούπολη, 615-622, 2007
Αναπαραστάσεις οικοτουριστικών προορισμών στο περιοδικό Γεωτρόπιο
Στάμου Α.Γ., Πρακτικά του 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας, Διαπολιτισμικότητα, παγκοσμιοποίηση και ταυτότητες, Πάτρα, 213-221, 2007
Γλωσσική ποικιλότητα και κριτικοί γραμματισμοί στον λόγο της μαζικής κουλτούρας: Χαρτογραφώντας το πεδίο
Στάμου Α.Γ., Αρχάκης Α., Πολίτης Π., Γλωσσική Ποικιλότητα και Κριτικοί Γραμματισμοί στον Λόγο της Μαζικής Κουλτούρας: Εκπαιδευτικές Προτάσεις για το Γλωσσικό Μάθημα, , 13-55, 2016
Αναπαραστάσεις της γλωσσικής ποικιλότητας στον τηλεοπτικό λόγο: Εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα κριτικού γραμματισμού σε παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας
Μαρωνίτη Κ. (σε συνεργασία με τους/τις Α.Γ. Στάμου, Ε. Γρίβα, Κ. Ντίνα), Γλωσσική Ποικιλότητα και Κριτικοί Γραμματισμοί στον Λόγο της Μαζικής Κουλτούρας: Εκπαιδευτικές Προτάσεις για το Γλωσσικό Μάθημα, , 57-94, 2016
Βilingual Immigrant Students’ Linguistic and Cultural Identity Construction: Perspectives from Minority and Majority Students in the Greek Educational Context
Griva E., Stamou A.G., Bouras S., Bilingualism: Cultural Influences, Global Perspectives and Advantages/Disadvantages, , 119-139, 2016
Η κριτική ανάλυση λόγου: Μελετώντας τον ιδεολογικό ρόλο της γλώσσας
Στάμου Α.Γ., Ανάλυση λόγου: Θεωρία και εφαρμογές, Μ. Γεωργαλίδου, Μ. Σηφιανού, Β. Τσάκωνα (επιμ.). Νήσος: Αθήνα, , 149-187, 2014
Οι εξωσχολικές πρακτικές γραμματισμού των μαθητών/τριών του δημοτικού: Μια καταγραφή των απόψεων και των προτιμήσεών τους
Στάμου Α.Γ., Γρίβα Ε., Τσιούλης Α., Γλώσσα και Σύγχρονη (Πρωτο)σχολική εκπαίδευση, 8, 305-339, 2013
Γλώσσα και τοπικότητες: Η αναπαράσταση γεωγραφικών ποικιλιών στην ελληνική τηλεόραση
Στάμου Α.Γ. & Ντίνας Κ.Δ., Σύνορα, Περιφέρειες, Διασπορές, 4, 289-305, 2011
Η πολυφωνικότητα του οικοτουριστικού λόγου: Μια Κριτική Ανάλυση Λόγου της ταξιδιωτικής δημοσιογραφίας στο περιοδικό Γεωτρόπιο
Στάμου Α.Γ., Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας: Το ελληνικό παράδειγμα, 5, 138-158, 2008
Η Κριτική Ανάλυση Λόγου και η σχέση της με την κυρίαρχη κοινωνιογλωσσολογία
Στάμου Α.Γ., Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ, ΙΙ, 105-112, 2007

© 2016 nured.uowm.gr