Σέμογλου Κλεονίκη

ΕΕΠ

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική αγωγή
Γραφείο: 222
Τηλέφωνο: 2385055050
E-mail: ksemoglou@uowm.gr
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
2201ΥΔιδακτική της Κινητικής Αγωγής
2001ΥΚινητική – Ρυθμική Αγωγή
2005ΕΜέτρηση και Αξιολόγηση Αντιληπτικο-Κινητικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων
2003ΕΠαιδαγωγικά Παιχνίδια στην Προσχολική Ηλικία
Η Κλειώ Σέμογλου είναι μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. (Ι) Φυσικής Αγωγής στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, όπου και εργάζεται από το 2003. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο, εκτός από το Τμήμα Νηπιαγωγών και το Δημοτικής Εκπαίδευσης του Π.Δ.Μ. και στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. ως ειδική επιστήμονας (Π.Δ. 407/80). Σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχει διδάξει στο ΔΔΠΜΣ στη "Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη" του Π.Τ.Ν. και Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ψυχοκινητική ανάπτυξη νηπίων και παιδιών, τις γραφοκινητικές δεξιότητες, τη διαθεματική διδασκαλία της φυσικής αγωγής στην προσχολική εκπαίδευση και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τη διδασκαλία μέσω κίνησης και παιχνιδιών. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους, καθώς και σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση