Παπαδοπούλου Πηνελόπη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαίδευση στη Βιολογία
ΦΕΚ: 147/17.02.2017, Τεύχος Γ’
Γραφείο: 208
Τηλέφωνο: 23850-55146
E-mail: ppapadopoulou@uowm.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.uowm.gr/ppapadopoulou/
Είμαι κάτοχος πτυχίου Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ και διδακτορικού διπλώματος από το ΠΤΔΕ του ίδιου Πανεπιστημίου. Έχω διδάξει, ως ειδική επιστήμονας στο ΠΤΝ του ΠΔΜ, στην Μετεκπαίδευση (Διδασκαλείο «Δ. Γληνός», Π.Τ.Δ.Ε – Α.Π.Θ. και Διδασκαλείο Νηπιαγωγών του ΤΕΠΑΕ – ΑΠΘ) και σε πολλά προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διδασκαλία βασικών βιολογικών εννοιών στην προσχολική και την υποχρεωτική εκπαίδευση, σε ζητήματα θεωρίας και εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην υποχρεωτική εκπαίδευση, σε ζητήματα μάθησης των εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες  και σε ζητήματα μάθησης της εξελικτικής θεωρίας. Έχω δημοσιεύσει εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους, καθώς και σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή«Μελέτη της ικανότητας διδακτικού σχεδιασμού υποψήφιων νηπιαγωγών στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών: Η περίπτωση της διδασκαλίας του "ταξιδιού της τροφής"», Κολεδίνης Νικόλαος
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή"Μελέτη των πρακτικών των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών", Δούκα Μαρία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΜελέτη της ικανότητας διδακτικού σχεδιασμού υποψηφίων Νηπιαγωγών στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών: Η περίπτωση της διδασκαλίας του "κύκλου του νερού", Στράγγας Αντώνιος
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή"Μελέτη της εξέλιξης των διδακτικών απόψεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών κατά την εφαρμογή έτοιμων "καλών διδακτικών πρακτικών", Παπαδοπούλου Ναταλία
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή" Μελέτη της εξέλιξης των διδακτικών απόψεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών κατά τη σχεδίαση, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση από τους ίδιους καλών διδακτικών πρακτικών ", Πάντσιου Έλλη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή"Κατασκευή και αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τον κύκλο του νερού για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας", Λιάμπας Ευστάθιος
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιδακτορικό, ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ Εννοιολογική Οικολογία και η Αποδοχή της Θεωρίας της Εξέλιξης από τους Έλληνες Εκπαιδευτικούς", Κατάκος Ευστράτιος
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, ΠΤΔΕ - ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑξιολόγηση του εκπαιδευτικού animation «Το ταξίδι της ηλεκτρικής ενέργειας» από μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αδαμαντίου Πολυξένη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΕξέλιξη των αντιλήψεων παιδιών της προσχολικής ηλικίας μετά την εφαρμογή Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (Δ.Μ.Α.) για το μαγνητισμό, Γαλογαύρου Μαρία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΕκπαιδευτικά αποτελέσματα μιας διδακτικής μαθησιακής ακολουθίας για το μαγνητισμό στο νηπιαγωγείο, Καϊτανίδου Κυριακή
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για τον κύκλο του νερού πριν και μετά την εφαρμογή διδακτικής μαθησιακής ακολουθίας, Καραγιάμπα Χριστίνα
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑξιολόγηση διδακτικής μαθησιακής ακολουθίας για την προσχολική ηλικία με θέμα ο κύκλος του νερού, Κατσούλα Αικατερίνη
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔιερεύνηση αντιλήψεων αυτοαποτελεσματικότητας εκπαιδευτικών για την εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Ντονά Ειρήνη
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΕξέλιξη των αντιλήψεων παιδιών προσχολικής ηλικίας μετά την εφαρμογή Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (Δ.Μ.Α.) για τον κύκλο του νερού, Πέτρου Σταυρούλα
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑξιολόγηση διδακτικών μαθησιακών ακολουθιών στις Φυσικές Επιστήμες στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης, Τσίγκα Ευθυμία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή«Διδακτικός σχεδιασμός μελλοντικών νηπιαγωγών σε θέματα βιολογίας: Αντιστοιχία στόχων με δραστηριότητες και υλικών/μέσων με δραστηριότητες.», Τσιρίδου Σοφία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑξιολόγηση της επίδοσης των παιδιών προσχολικής ηλικίας πριν και μετά τη διδασκαλία του κύκλου του νερού, Φερεκζή Ελένη
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑξιολόγηση διδακτικής μαθησιακής ακολουθίας φυσικών επιστημών για παιδιά προσχολικής ηλικίας: Η εξέλιξη των αντιλήψεων των παιδιών, Χρήστου Ελευθερία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔιδακτικός σχεδιασμός φυσικών επιστημών υποψηφίων νηπιαγωγών: περιγραφή και αξιολόγηση της ικανότητας στοχοθεσίας, Γκατζιούρα Καλλίνα
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔιδακτικός σχεδιασμός φυσικών επιστημών υποψηφίων νηπιαγωγών: Περιγραφή και αξιολόγηση της χρήσης διδακτικών υλικών και της κοινωνικής διάστασης της διδασκαλίας, Καρακώστα Μαρία Θεσσαλία
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2015
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή: Διερεύνηση των στάσεων και πρακτικών εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ειδικά δημοτικά σχολεία. Ευγενιάδου, Ελισάβετ
Είδος ΣυμμετοχήςΔιπλωματική Εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ περιβαλλοντική εκπαίδευση και οι μαθητές με νοητική αναπηρία: Μια εφαρμογή στο ΕΕΕΕΚ Φλώρινας", Αμπράζης Αλέξανδρος
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή"Αντιλήψεις φοιτητών της Παιδαγωγικής Σχολής για το αποτύπωμα του άνθρακα", Τσουτσούλη Αναστασία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή"Μελέτη της ικανότητας παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας να ταξινομούν ζώα με βάση τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά"
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή«Η καλλιέργεια της επιστημονικής δεξιότητας της παρατήρησης και της ταξινόμησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με θέμα: τα έντομα» Βρεττού Μαρία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη θάλασσα και τους ζωικούς οργανισμούς της μέσα από την ανάλυση παιδικών σχεδίων", Σύλλη Χριστίνα - Αναστασία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΜελετώντας τις ζωγραφιές παιδιών προσχολικής ηλικίας: Η Πόλη Μας. Διαμαντή Χρυσουλα
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑναζήτηση στο Διαδίκτυο και αξιολόγηση εκπαιδευτικών λογισμικών και on line εκπαιδευτικού υλικού για τον κύκλο του νερού". Ανδριώτη Θεοδώρα
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΕικόνες της Διερευνητικής Μάθησης στη σειρά κινουμένων σχεδίων SID, ο μικρός επιστήμονας, Σαπαλίδου Δέσποινα
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚαλλιέργεια δεξιοτήτων παρατήρησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Αναγνώριση ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ τριών ομάδων σπονδυλωτών ζώων. Μπούζα Παναγιώτα
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚατανόηση θεμάτων αναπαραγωγής και ανάπτυξης (χρονοσειρές) από παιδιά προσχολικής ηλικίας, Καραγιάννη Αντωνία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚαλλιέργεια των επιστημονικών δεξιοτήτων της παρατήρησης και της ταξινόμησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με θέμα ¨Τα πτηνά, Κοκολιού Βασιλική
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑξιολόγηση της ικανότητας φοιτητών/τριών νηπιαγωγών στο σχεδιασμό διδακτικών μαθησιακών ακολουθιών: Η περίπτωση του κύκλου του νερού
Είδος ΣυμμετοχήςΒαθμολογήτρια
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία ΠΤΔΕ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ ανάπτυξη της ικανότητας, προθυμίας και εμπιστοσύνης φοιτητών/τριών παιδαγωγικού τμήματος στον εαυτό τους να διδάξουν θέματα αειφορίας στο δημοτικό σχολείο
Είδος ΣυμμετοχήςΒαθμολογήτρια
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, ΠΤΔΕ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑνάπτυξη εργαλείου έρευνας με σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων φοιτητών/τριών για το οικολογικό αποτύπωμα, Λιάμπα Βασιλική
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική, ΠΤΝ - ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ σχέση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Φυσικών Επιστημών: Οι απόψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στυλιανού Πασχαλίνα
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή, ΠΤΝ - ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑντιλήψεις Ελλήνων Εκπαιδευτικών για την Θεωρία της Εξέλιξης, Αναστασοπούλου Παρασκευή
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή - ΠΤΝ - ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚαλλιέργεια της δεξιότητας της ταξινόμησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Δραστηριότητες ταξινόμησης πουλιών, Μπαλίτα Δέσποινα
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑντιλήψεις φοιτητών της Παιδαγωγικής Σχολής για το ενεργειακό αποτύπωμα, Χουλιάρα Αικατερίνη
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή, ΠΤΝ - ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι περί φύσεως απόψεις του Αριστοτέλη υπό το φως της παιδείας του περιβάλλοντος, Αγγελοπούλου Μαρία
Είδος ΣυμμετοχήςΒαθμολογήτρια
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΝ - ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΜελέτη της καλλιέργειας της δεξιότητας της ομαδοποίησης/ταξινόμησης των σωμάτων που πλέουν και βυθίζονται στο νηπιαγωγείο, Μπαλδάρη Γεωργία
Είδος ΣυμμετοχήςΒαθμολογήτρια
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΝ - ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔιδασκαλία αστρονομικών θεμάτων: από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό σύστημα, Αλαμπουρνού Ευθυμία
Είδος ΣυμμετοχήςΒαθμολογήτρια
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΔΕ - ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΜοντέλα κατανόησης της έννοιας του ενεργειακού αποτυπώματος από φοιτήτριες/τές του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας, Μπέλλος Σταύρος
Είδος ΣυμμετοχήςΒαθμολογήτρια
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΔΕ - ΠΤΝ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤαξιδεύω στα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας και συναντώ τα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη ζώων: Μια διαθεματική προσέγγιση για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Δ΄ Δημοτικού, Τζώρτζη Ελένη
Είδος ΣυμμετοχήςΒαθμολογήτρια
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΔΕ-ΠΤΝ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔιερευνητική προσέγγιση των ηχητικών φαινομένων στην Στ΄τάξη του Δημοτικού Σχολείυ με βάση το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών: φυσικά φαινόμενα και βιολογικές λειτουργίες, Χλοπτσίδου Ιωάννα
Είδος ΣυμμετοχήςΒαθμολογήτρια
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, ΠΤΔΕ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔιερεύνηση των αρχικών αντιλήψεων φοιτητριών/-τών του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας σχετικά με το ενεργειακό αποτύπωμα, Πανουτσόπουλος Αριστομένης
Είδος ΣυμμετοχήςΒαθμολογήτρια
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΝ
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή"Παράγοντες που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από το σωματικό βάρος παιδιών σχολικής ηλικίας Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού" Παππά Αναστασία
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑντιλήψεις μαθητών/τριών Δημοτικού για τη βιώσιμη πόλη μέσα από την ανάλυση ιχνογραφημάτων, Στόκας Δημήτριος
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία, ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΜάθηση με χρήση μοντέλων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας - Ο κύκλος του νερού. Γκιμιτζούδη Ελισάβετ
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία - ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚαλλιέργεια της δεξιότητας της ταξινόμησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας - Πού ζουν τα ζώα;- Μαρίνα Ψαρρά
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία - ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚαλλιέργεια της δεξιότητας της ταξινόμησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας - Δραστηριότητες ταξινόμησης πουλιών - Τσιρίδου Βιργινία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία - ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚαλλιέργεια της δεξιότητας της ταξινόμησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: η έννοια ζωντανό - Καρατουλιώτη Αλαξάνδρα
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία - ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση και Παιδική Λογοτεχνία για παιδιά προσχολικής ηλικίας - Σοφία Τσόγκα
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή Εργασία - ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΠαιδική Λογοτεχνία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για παιδιά προσχολικής ηλικίας - Αικατερίνη Αλβανού
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία - ΠΤΝ-ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑνάπτυξη λογισμικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Ο Τάκης ο Αγροτάκης και η κηποπαρέα του - Μαρία Δούκα
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική - ΠΤΝ-ΠΔΜ (ΠΜΣ)
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΜελέτη της ικανότητας παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας να ταξινομούν υλικά με βάση τις μαγνητικές τους ιδιότητες
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιδακτορική Διατριβή/ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή - ΑΠΘ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ επίδραση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στους κρίσιμους παράγοντες της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των μαθητών λυκείου - Λαλαζήση, Χρυσούλα
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιδακορική Διατριβή. ΠΤΝ - ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΜελέτη της οργάνωσης και της πραγματοποίησης μαθητικών επισκέψεων σε επιστημονικά και τεχνολογικά μουσεία Καρνέζου, Μαρία
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2010
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΕκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες (STED) - ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΔιάρκεια 2 έτη Μέλος της ομάδας έργου Συμμετοχή κυρίως στην μελέτη περίπτωσης των εκπαιδευτικών της Προσχολικής Εκπαίδευσης
Έτος2015
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΕκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες (STED) - ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΔιάρκεια 2 έτη Μέλος της ομάδας έργου Συμμετοχή κυρίως στην μελέτη περίπτωσης των εκπαιδευτικών της Προσχολικής Εκπαίδευσης
Έτος2014
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΕκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες (STED) - ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΔιάρκεια 2 έτη Μέλος της ομάδας έργου Συμμετοχή κυρίως στην μελέτη περίπτωσης των εκπαιδευτικών της Προσχολικής Εκπαίδευσης
Έτος2013
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
Τίτλος«Γνωριμία με το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας – Καινοτομία και ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής έρευνας στην εκπαίδευση»
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΥποβολή πρότασης, σχεδιασμός και συντονισμός υλοποίησης για τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης του προγράμματος Leonardo da Vinci, VETRO LLP/LdV/«Κατηγορία Δράσης» /2007/EL21 με θέμα το οποίο υλοποιήθηκε στην Toulouse, Γαλλία, από 11 έως 18 Ιανουαρίου 2009, με φορέα υποδοχής την Ecole Nationale de Formation Agronomique de Toulouse-Auzeville
Έτος2009
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
Τίτλος«Γνωριμία με το εκπαιδευτικό σύστημα της Σκοτίας και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής Υγείας»
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΠρόγραμμα Leonardo da Vinci, μέτρο κινητικότητα, με θέμα «Γνωριμία με το εκπαιδευτικό σύστημα της Σκοτίας και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής Υγείας» το οποίο εγκρίθηκε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης (EL2004/EX-41) και υλοποιήθηκε 30 Σεπτεμβρίου με 8 Οκτωβρίου 2006, στο Εδιμβούργο, Σκωτία, με φορέα υποδοχής το National Health Scotland.
Έτος2006
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Προγράμμα Εκπαίδευσης-Κατάρτισης
ΤίτλοςΠρόληψη χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών (ΕUdap project)"
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςLeonardo da Vinci, μέτρο κινητικότητα, το οποίο εγκρίθηκε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης (EL2005/EX-133) και υλοποιήθηκε από 29-10-2005 έως 5-11-2005 στο Bilbao, Ισπανία
Έτος2005
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΆλλο Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα
Τίτλος«Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΜέτρο 2.6, ενέργεια 2.6.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δεκέμβριος 2005
Έτος2005
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Προγράμμα Εκπαίδευσης-Κατάρτισης
ΤίτλοςΕΠΕΑΕΚ, Πρόγραμμα Κινητικότητας Εκπαιδευτικών, Δράση 1.1.α
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΠαρακολούθηση ειδικού σύντομου εκπαιδευτικού προγράμματος (special course), 18-10-98 έως 30-10-98, στο Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Τομέας Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας,
Έτος1998
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
Τίτλος"Πράσινη κάρτα. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού πολυμέσων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση".
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΣΥΝ98-ΓΓΕΤ-ΑΠΘ-MLS Α.Ε. (Α’ φάση - Επιστημονικώς υπεύθυνος: Στέφανος Παρασκευόπουλος). Διάρκεια 1997-9
Έτος1997
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΠροβλήματα της διδασκαλίας του μαθήματος της Βιολογίας στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςEρευνητικό πρόγραμμα που πραγματοποίησε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το τμήμα Βιολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, (ΠΕΝΕΔ), επιστημονικός υπεύθυνος Παύλος Πανταζής. Διάρκεια 1996-97
Έτος1996
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
Τίτλος“Καταγραφή απόψεων, στάσεων και συμπεριφορών σχετικά με το περιβάλλον, νέων ηλικίας 18 - 25 χρόνων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας"
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμόςτης Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του Α.Π.Θ. Επιστημονικώς υπεύθυνος: Ι. Παντής.
Έτος1995
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Εκπαιδευτικό Υλικό
ΤίτλοςΠρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Δημοτικού για το "Νέο Σχολείο".
Είδος ΣυμμετοχήςΙνστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αθήνα
Έτος2011
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Εκπαιδευτικό Υλικό
ΤίτλοςΠρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Δημοτικού για το "Νέο Σχολείο"- Οδηγός Εκπαιδευτικού
Είδος ΣυμμετοχήςΙνστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αθήνα
Έτος2011
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Ερευνητικό Φορέα
ΤίτλοςΠρόγραμμα Σπουδών για τη Μελέτη του Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Σχολείο
Είδος ΣυμμετοχήςΙνστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αθήνα
Έτος2011
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Κοινωνικό Φορέα
ΤίτλοςΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση - Καθαριότητα και Ανακύκλωση. Όμορφη και Καθαρή Θεσσαλονίκη - Ευθύνη όλων μας.
Είδος ΣυμμετοχήςΔήμος Θεσσαλονίκης: Αντιδημαρχία Καθαριότητας & Μηχανολογίας - Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Έτος2005
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Εκπαιδευτικό Υλικό
ΤίτλοςΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση. Εκπαίδευση για το περιβάλλον και τη Βιωσιμότητα
Είδος ΣυμμετοχήςΔιεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Έτος2004
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Παραγωγικό Φορέα
ΤίτλοςThe green adventure I
Είδος ΣυμμετοχήςΤο πρώτο ελληνικό παιχνίδι περιπέτειας και γνώσης Συλλογικό έργο MLS Πληροφορική
Έτος2000
Διερευνώντας τα μυστικά του νανόκοσμου
Σπυρτου, Α., Μάνου, Λ., Πεϊκος, Γ. & Παπαδοπούλου, Π., Δαρδανός, 124, 2018
Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Αναζητήσεις και προτάσεις
Π. Καριώτογλου – Π. Παπαδοπούλου (Επιμ), Δαρδανός, 368, 2014
Plant Blindness in Primary School Curriculum: Shaping knowledge and attitudes towards Plants
Amprazis, A. & Papadopoulou, P., Journal of Biological Education, Under review, , 2018
Greek primary school children's representations of the urban environment as seen through their drawings.
Stokas, D., Strezou, H., Malandrakis, G., & Papadopoulou, P., Environmental Education Research, online, , 2016
Acceptance of evolution as one of the factors making the conceptual ecology of the evolution theory of Greek secondary school teachers.
Athanasiou, K., Katakos, E. & Papadopoulou, P., Evolution Education Outreach, 9, , 2016
Modern trends in educational research on the fields of genetics and biotechnology: A literature review. (In Greek)
Christidou, A, Papadopoulou P., Themes in Science and Technology Education, 9, 123-136, 2016
The STED (Science Teachers EDucation) Training Program: Theoretical Basis and Application. (In Greek)
Kariotoglou, P., Avgitidou, S., Dimitriadou, C., Malandrakis, G., Papadopoulou, P., Pnevmatikos, D. & Spyrtou, A., Educational Sciences, Special Issue: Current trends in Science Education, 96-122, 2016
Undergraduate Primary Teachers’ Understanding of Ecological Footprint: Using a three-tier diagnostic test to assess their alternative conceptions.
Liampa, V. Malandrakis, G., Papadopoulou, P. & Pnevmatikos, D., Research in Science Education., doi: 10.1007/s111., , 2016
Evolution teaching and learning: what conclusion can we get from comparisons of teachers' and students' conceptual ecologies in Greece and in Turkey
Athanasiou, K. & Papadopoulou, P., Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 11(4), 841-853, 2015
Children Ideas for “Animal” Compared to Teachers’ Conceptions
Papadopoulou, P. & Athanasiou, K., International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, 2(6), 2349–5219, 2015
Content and Language Integrated Learning through an online Game in Primary School: A case study.
Dourda, K., Bratitsis, T., Griva, E. and Papadopoulou, P., The Electronic Journal of e-Learning, 12(3), 243-258, 2014
Διερεύνηση της ενσυναίσθησης και των ενσυναισθητικών αντιδράσεων για τα ζώα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
ωτηρία Κυδά & Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 7(52), http://www.p, 2014
Relationship Between Acceptance and Understanding of Evolution Theory by Various Groups of Teachers.
Stanisavljević, J., Papadopoulou, P. & Djuric, D., Croatian Journal of Education, 15(3), 693-714, 2013
Conceptual ecology of the evolution acceptance among Greek education students: what is the contribution of knowledge increase?
Athanasiou, K., Katakos, E. & Papadopoulou P., Journal of Biological Education, 46(4), 234-241, 2012
Conceptual ecology of the evolution acceptance among Greek education students: knowledge, religious practices and social influences.
Athanasiou, K. & Papadopoulou, P., International Journal of Science Education, 34(6), 903-924, 2011
Αντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για την έννοια τoυ “ζώoυ”
Παπαδοπούλου, Π. & Παραστατίδου, Δ., Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 2(1-2), 127-139, 2009
Η διδασκαλία της Βιολογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: τα χαρακτηριστικά, η εκτιμώμενη επάρκεια και οι παιδαγωγικές επιλογές των εκπαιδευτικών
Μπόμπολα Α., Παπαδοπούλου Π. & Αθανασίου Κ., Σύγχρονη Εκπαίδευση,, 159, 46-64, 2008
Το οικολογικό αποτύπωμα ως δείκτης κατανάλωσης των ανθρώπινων πληθυσμών
Παπαδοπούλου, Π., "Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", 38, 4-7, 2007
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο σχολείο: η θεματολογία των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στη θεματική επιλογή των προγραμμάτων Π.Ε.
Βαχτσεβάνου, Μ., Παπαδοπούλου, Π., & Παρασκευόπουλος Σ., Σύγχρονη Εκπαίδευση, 146, 178-195, 2006
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Τοπική Ιστορία: Οριοθέτηση ή συμπόρευση.
Παπαδοπούλου, Π., "Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", 34, 4-6, 2005
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πραγματικότητα: Το προφίλ των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι υλοποιούν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Βαχτσεβάνου, Μ., Παπαδοπούλου, Π. & Παρασκευόπουλος, Σ., "Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", 36, 19-22, 2005
Συμπόσιο: Από το νηπιαγωγείο στο πανεπιστήμιο: καινοτομικά περιεχόμενα και πρακτικές στην εκπαίδευση παιδιών και εκπαιδευτικών
Σπύρτου, Α., Παπαδοπούλου, Π. & Ζουπίδης Α., 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση. Φυσικές Επιστήμες, εκπαίδευση, πολιτισμός. ΤΕΠΑΕ - ΑΠΘ, 4-6 Μαΐου 2018, Θεσσαλονίκη, Αποδεκτό, 2018
Εφαρμογή και αξιολόγηση μιας διδακτικής-μαθησιακής ακολουθίας στο νηπιαγωγείο: η προσέγγιση του νανόκοσμου
Σπύρτου, Α., Παπαδοπούλου, Π., Τζιώλη, Μ. & Παπαδοπούλου, Χ., 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση. Φυσικές Επιστήμες, εκπαίδευση, πολιτισμός. ΤΕΠΑΕ - ΑΠΘ, 4-6 Μαΐου 2018, Θεσσαλονίκη, Αποδεκτό, 2018
Αγωγή υγείας στο νηπιαγωγείο: καταγραφή διατροφικών συνηθειών νηπίων
Παπαδοπούλου, Π., Κρεμμύδα, Ο. & Πασχαλά, Μ., 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση. Φυσικές Επιστήμες, εκπαίδευση, πολιτισμός. ΤΕΠΑΕ - ΑΠΘ, 4-6 Μαΐου 2018, Θεσσαλονίκη, Αποδεκτό, 2018
Representations of gene models in Greek secondary school biology textbooks
Christidou, A. & Papadopoulou, P., Twelfth conference of. EUROPEAN RESEARCHERS IN DIDACTICS OF BIOLOGY. ERIDOB 2018. Zaragoza University, Spain, July 2 – July 6 2018., Zaragosa, Accepted, 2018
Αttitudes towards plants: Evaluating the intensity of the "plant blindness" phenomenon in Greek primary schools
Amprazis, A. & Papadopoulou, P., Twelfth conference of. EUROPEAN RESEARCHERS IN DIDACTICS OF BIOLOGY. ERIDOB 2018. Zaragoza University, Spain, July 2 – July 6 2018., Zaragosa, Accepted, 2018
Αναπαραστάσεις των ιστορικών μοντέλων για το γονίδιο στα εγχειρίδια Βιολογίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Μια σύγκριση
Χρηστίδου, Α. και Παπαδοπούλου, Π., 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Η Βιολογία στην Εκπαίδευση" της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων, Αθήνα, Υπό έκδοση, 2017
Αναπαραστάσεις των ιστορικών μοντέλων για το γονίδιο στα εγχειρίδια Βιολογίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Το βιβλίο της Γ Γυμνασίου
Χρηστίδου, Α. και Παπαδοπούλου, Π., 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διδακτικής των ΦΕ και των Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Ρέθυμνο, , 2017
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Επαγγελματική Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες: διαδικασίες τροποποίησης/αλλαγής των εκπαιδευτικών πεποιθήσεων και πρακτικών
Παπαδοπούλου, Π., Αυγητίδου, Σ. & Καριώτογλου, Π, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διδακτικής των ΦΕ και των Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Ρέθυμνο, , 2017
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τσαλίκη, Χ., Μαλανδράκης, Γ., Παπαδοπούλου, Π. & Καριώτογλου, Π., 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διδακτικής των ΦΕ και των Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Ρέθυμνο, , 2017
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δάρατζη, Π., Σπύρτου, Α. & Παπαδοπούλου, Π., 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διδακτικής των ΦΕ και των Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Ρέθυμνο, , 2017
Η ‘‘Τυφλότητα Απέναντι στα Φυτά’’ ως μια σημαντική παράμετρος αντίληψης του φυσικού κόσμου: Βιβλιογραφική επισκόπηση και εκπαιδευτικές προεκτάσεις
Αμπράζης, Α. & Παπαδοπούλου, Π., 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διδακτικής των ΦΕ και των Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Ρέθυμνο, , 2017
Increasing Knowledge and Developing Attitudes towards Plants: The role of Greek Primary Schools Curriculum
Amprazis, A. & Papadopoulou, P., 12th European Science Education Research Association 2017, University of Dublin, Ireland, Dublin, Accepted, 2017
Γνωριμία με τους μαγνήτες-Μαγνητικές αλληλεπιδράσεις στο νηπιαγωγείο: Μια Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία Φυσικών Επιστημών.
Μαργαρίτη, Α., Μπραγιάντση, Α., Σκένδου, Β., Φλώρου, Α., Χατζηλία, Ε., Παπαδοπούλου, Π. & Αυγητίδου, Σ., 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)., Λάρισα, δεκτή, 2016
Environmental Education and the students with Intellectual Disability: A project focused on Greek aromatic plants
Papadopoulou, P., Amprazis, A. & Malandrakis, G., 11th Conference of European Researchers in Didactics of Biology (ERIDOB), Karlstad, Sweden, 5th - 9thSeptember 201, Submitted, 2016
Plant blindness effects also research? A literature review and the educational approaches to this phenomenon
Amprazis, A., Papadopoulou, P. & Malandrakis, G., 11th Conference of European Researchers in Didactics of Biology (ERIDOB), Karlstad, Sweden, 5th - 9thSeptember 2016, Submitted, 2016
Changes in Early Childhood Education Teachers’ Conceptions about Science Teaching through a Professional Learning Program
Papadopoulou, P., Avgitidou, S. & Kariotoglou, P., The 10th International Conference on Conceptual Change: Conceptual Change Meets other Disciplines (EARLI, SIG3), Florina, 9-12 June 2016, Submitted, 2016
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ελματζίδου Ε. & Παπαδοπούλου, Π., 10 Πανελλήνιο Συνέδριο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και των Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Ρέθυμνο, , 2016
Preschoolers’ alternative ideas in a science teaching learning sequence on magnetic phenomena.
Papadopoulou, P., Margariti, A., Bragiantsi, A., Skendou, V., Florou, A. & Chatzilia, E., 3rd international Conference Education across Borders ―Education and Research across Time andSpace, Bytola, , 2016
Teacher’s questioning in a science teaching learning sequence for preschoolers: a pilot study.
Papadopoulou, P. & Giagmouridou, S, 3rd international Conference Education across Borders ―Education and Research across Time andSpace, Bytola, , 2016
Difficulties in implementing a science teacher's professional development project focusing on science teaching
Kariotoglou, P., Avgitidou, S., Dimitriadou, A., Malandrakis, G., Papadopoulou, P., Pnevmatikos, D. & Spyrtou, A., 3rd international Conference Education across Borders ―Education and Research across Time andSpace, Bytola, , 2016
Assessing the sustainability of the University of Western Macedonia.
Malandrakis, G., Panaras, G. & Papadopoulou, P., International Conference on Sustainable Synergies from Buildings to the Urban Scale, SBE16. Procedia Environmental Sciences., Thessaloniki, Accepted, 2016
A science teacher's professional development project focusing on teaching design.
Kariotoglou, P., Avgitidou, S., Dimitriadou, C., Malandrakis, G., Papadopoulou, P., Pnevmatikos, D. & Spyrtou, A., ESERA 2015 Conference. Science education research: Engaging learners for a sustainable future, Part 14: In-service science teacher education, continued professional development, Helsinki, 2360-2367, 2016
Designing and testing an education for sustainable development self-efficacy scale for pre-service teachers: preliminary findings.
Malandrakis, G., Papadopoulou, P., Gavrilakis, K. & Mogias, ESERA 2015 Conference. Science education research: Engaging learners for a sustainable future, Part 14: In-service science teacher education, continued professional development, Helsinki, 1280-88, 2016
Αντιλήψεις των φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε Φλώρινας για το Αποτύπωμα Άνθρακα με και χωρίς διδασκαλία
Τσουτσούλη Αναστασία και Παπαδοπούλου Πηνελόπη, 1η Επιστημονική Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Αθήνα, 79-81, 2015
Διερεύνηση και καταγραφή των παραμέτρων της "Βασικής Στάσης απέναντι στα Φυτά" (plant blindness) εκπαιδευτικών και μαθητών: Μια βιβλιογραφική επισκόπηση
Αμπράζης, Α. & Παπαδοπούλου, Π., 3o Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», Κατερίνη, 13 – 15 Νοεμβρίου 2015, , 2015
Το Εισαγωγικό Υπόβαθρο Εκπαιδευόμενων Εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Βασικά Χαρακτηριστικ
Παπαδοπούλου, Π., Μαλανδράκης, Κ. & Γαβριλάκης, Κ., Το 7ο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την ΑΕΙΦΟΡΙΑ. Αλλάζοντας στάσεις και συμπεριφορές μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, έρευνα, σχολικά δίκτυα, δράσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα», Βόλος, 8-10 Μαΐου 2015, CD-ROM, 2015
Εφαρµόζοντας τη ∆ιδακτική Μαθησιακή Ακολουθία για παιδιά προσχολικής ηλικίας «Ο κύκλος του νερού» - Οι πρώτες εκτιµήσεις
Μαργαρίτη, Α., Μπραγιάντση, Α., Σκένδου, Β., Φλώρου, Α., Χατζηλία, Ε., Συµεωνίδου, Ά. & Παπαδοπούλου, Π., 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαΐου 2015, Υπό έκδοση, 2015
Η ελληνική χλωρίδα ως πεδίο οικοδόµησης γνώσης για τα άτοµα µε νοητική αναπηρία
Αµπράζης, Α. & Παπαδοπούλου, Π, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαΐου 2015, Υπό έκδοση, 2015
∆ιερεύνηση των εκπαιδευτικών πρακτικών κατά την οργάνωση δραστηριοτήτων Φυσικών επιστηµών στην προσχολική εκπαίδευση
∆ούκα, Μ., Παπαδοπούλου, Π. & Αυγητίδου, Σ., 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαΐου 2015, Υπό έκδοση, 2015
Supporting Early Childhood teachers in Science Education: processes and outcomes
Avgitidou, S., Papadopoulou, P., Kariotoglou, P., International Symposium ‘‘New Issues on Teacher Education’ (ISNITE), Volos, University of Thessaly, September 11 - 13, 2015, Submitted, 2015
Aspects of preschool student - Teachers’ understanding of the ecological footprint concept.
Papadopoulou, P., Malandrakis, G. & Douka, M., In C. P. Constantinou, N. Papadouris & A. Hadjigeorgiou (Eds.), E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning., Nicosia - Cyprus, 84-90, 2014
Educating pre-school student teachers to science instructional design.
Kariotoglou, P., Papadopoulou, P, Koledinis, N. & Stragas, A., In C. P. Constantinou, N. Papadouris & A. Hadjigeorgiou (Eds.), E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Part 13: Pre-service science teacher education (co-ed. Avraamidou, L. & Michelini, M.), Nicosia-Cyprus, 68-76, 2014
New Greek science curriculum for primary education: Promoting educational innovation under hard conditions.
Plakitsi, K., Spyrtou, A., Klonari, A., Kalogiannakis, M., Malandrakis, G., Papadopoulou, P., Stamoulis, E., Soulios, I. & Kolios, N., In C. P. Constantinou, N. Papadouris & A. Hadjigeorgiou (Eds.), E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Part 10: Science curriculum and educational policy (co-ed. Dillon, J. & Redfors, A.), Nicosia-Cyprus, 7-13, 2014
Educating pre-school Student Teachers to Instructional Design: Aims and activities
Strangas, A., Koledinis, N., Papadopoulou, P. & Kariotoglou, P., 2nd international Conference Education Across Borders ―Critical Thinking in Education, Korce - Albania, 186-193, 2014
Teachers’ Beliefs and Practices Regarding Science Teaching and Learning in Early Childhood Education
Avgitidou, S., Papadopoulou, P. & Alexiou, V., 2nd international Conference Education Across Borders ―Critical Thinking in Education, Korce - Albania, 400-407, 2014
«Του θυμαριού τ’ αρώματα, βασιλικού τραγούδια». Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση περιβαλλοντικού προγράμματος σε μαθητές με νοητική αναπηρία με θέμα τα αρωματικά φυτά της Ελλάδας
Αμπράζης, Α., Παπαδοπούλου, Π., 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (Π.Ε.Ε.) με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (Π.Ε.Ε.) με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Υπό Έκδοση, 2014
Απόψεις και πρακτικές εν ενεργεία εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση
Αυγητίδου, Σ., Παπαδοπούλου, Π. & Αλεξίου, Β., 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (Π.Ε.Ε.) με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Φλώρινα, 28-30 Νοεμβρίου 2014, Υπό Έκδοση, 2014
Αντιλήψεις μελλοντικών νηπιαγωγών και δασκάλων για την αέρια ρύπανση: Μια συγκριτική μελέτη
Παπαδοπούλου, Π. & Μαλανδράκης, Γ., Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο. (Υπό έκδοση), Φλώρινα, , 2013
Αναπαραστάσεις του περιβάλλοντος και αφηγηματικές τεχνικές σε παιδικά εικονογραφημένα βιβλία.
Τσόγκα, Σ., Παπαδοπούλου, Π. & Κωτόπουλος, Τ., Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο. (Υπό έκδοση), Φλώρινα, , 2013
Μάθηση με χρήση μοντέλων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Ο κύκλος του νερού.
Γκιμιτζούδη, Ε. & Παπαδοπούλου, Π., Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο. (Υπό έκδοση), Φλώρινα, , 2013
Καλλιέργεια της δεξιότητας της ταξινόμησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Πού ζουν τα ζώα;
Τσιρίδου, Β. & Παπαδοπούλου, Π., Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο. (Υπό έκδοση), Φλώρινα, , 2013
Καλλιέργεια της δεξιότητας της ταξινόμησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Δραστηριότητες ταξινόμησης πουλιών.
Ψαρρά, Μ. & Παπαδοπούλου, Π., Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο. (Υπό έκδοση), Φλώρινα, , 2013
Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία: Καταγράφοντας την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Δουλγέρη, Μ., Ευγενιάδου Ε. & Παπαδοπούλου, Π., Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο. (Υπό έκδοση), Φλώρινα, , 2013
Νοητικά μοντέλα κατανόησης της έννοιας του ενεργειακού αποτυπώματος από φοιτήτριες/τές του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας.
Μαλανδράκης, Γ., Παπαδοπούλου, Π., Μπέλλος, Σ. & Πανουτσόπουλος, Ά., Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων "Η Βιολογία στην Εκπαίδευση". (Υπό έκδοση)., Αθήνα, , 2013
Γνώσεις μελλοντικών εκπαιδευτικών για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή: παράγοντες που τα επηρεάζουν.
Παπαδοπούλου, Π. & Μαλανδράκης Γ., Δ. Βαβουγιός & Σ. Παρασκευόπουλος (επίμ.) 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας., Βόλος, 563-570, 2013
Η εννοιολογική οικολογία της θεωρίας της εξέλιξης στο ελληνικό κοινωνικό-πολιτιστικό πλαίσιο.
Κατάκος, Σ. Παπαδοπούλου, Π. & Αθανασίου, Στο Δ. Βαβουγιός & Σ. Παρασκευόπουλος (επίμ.) 8Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 357-365, 2013
“The Journey of Electrical Energy”: an educational animation film for promoting scientific literacy in primary and secondary school.
Spyrtou, A., Papadopoulou, P., Malandrakis, G. & Pierrakos, E., Proceedings of the 19th International Conference on Multimedia in Physics Teaching and Learning (MPTL), Madrid – Spain, 11-13 September 2013. (submitted), Madrid, Submitted, 2013
Greek pre-service teachers understanding of global warming: realities and misconceptions
Malandrakis, G. & Papadopoulou, P., International Conference “Education across Borders” (Accepted), Florina 5-7 October 2012, , 2012
Greek pre-service teachers understanding of air pollution issues: Ozone layer depletion and acid rain
Papadopoulou, P. & Malandrakis, G., nternational Conference “Education across Borders” (Accepted), Florina 5-7 October 2012, , 2012
Σταθερότητα και συνέπεια στο επίπεδο κατανόησης και παρανοήσεων της σχέσης ανάμεσα στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και της εξασθένισης της στοιβάδας του όζοντος από προπτυχιακούς εκπαιδευτικούς.
Παπαδοπούλου, Π. & Μαλανδράκης, Γ., 6ο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα. Η εμπειρία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος", Θεσσαλονίκη 30/11 & 1-2/12/2012, , 2012
Διερεύνηση αντιλήψεων μαθητών δημοτικού σχολείου για την κλιματική αλλαγή.
Δαβιδούδη, Α. & Παπαδοπούλου, Π., 6ο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα. Η εμπειρία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος", Θεσσαλονίκη 30/11 & 1-2/12/2012, , 2012
Combining Game Based Learning with Content and Language Integrated Learning approaches: A research proposal utilizing QR Codes and Google Earth in a Geography-based Game
Dourda, K., Bratitsis, T., Griva, E. & Papadopoulou, P., In F. Patrick (ed.) Proceedings of 6th European Conference on Games Based Learning, ., , 155-164, 2012
ACCEPTANCE AND UNDERSTANDING OF EVOLUTION THEORY: A COMPARATIVE STUDY OF GREEK AND SERBIAN TEACHERS
Papadopoulou, P., Stanisavljević, J., Katakos, E. & Athanasiou, K., In C. Bruguière, A. Tiberghien & P. Clément (Eds) Science learning and Citizenship, E-book Proceedings of the ESERA 2011 Conference, Lyon France. Available in http://lsg.ucy.ac.cy/ esera/e_book/base/index.html, Lyon, , 2011
Οι αντιλήψεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για την έννοια «φυτό» - Η συνέπεια των απαντήσεων και το δυναμικό καταγραφής των εργαλείων
Λαζάρου, Θ. & Παπαδοπούλου Π., Στο Παπαγεωργίου, Γ. & Κουντουριώτης, Γ. (2011). Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Αλληλεπιδράσεις Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πράξης στις Φυσικές Επιστήμες, Αλεξανδρούπολη, 431 - 438, 2011
Η αποδοχή της εξελικτικής θεωρίας από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς και παράγοντες που την επηρεάζουν.
Κατάκος, Ε., Παπαδοπούλου, Π. & Αθανασίου Κ., Στο Παπαγεωργίου, Γ. & Κουντουριώτης, Γ. (2011). Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Αλληλεπιδράσεις Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πράξης στις Φυσικές Επιστήμες, Αλεξανδούπολη, 422 – 430, 2011
Η Εφαρμογή Προγραμμάτων Π.Ε. και Φιλοπεριβαλλοντική Συμπεριφορά και Ενέργειες Εκπαιδευτικών της Προσχολικής Αγωγής.
Κουρέτα, Μ. & Παπαδοπούλου, Π., Πρακτικά 5ου Συνεδρίου ΠΕΕΚΠΕ «Το σταυροδρόμι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Ιωάννινα 26-26 Νοεμβρίου 2010, CDRom & http://kpe-kastor.kas.sch.gr/peekpe/proceedings/ synedria_9_ereunes/Koureta_Papadopoulou.pdf, Ιωάννινα, , 2010
Δημοφιλή και μη δημοφιλή ζώα στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας
Παπαδοπούλου, Π. & Παραστατίδου, Α., Στο Καριώτογλου, Π., Σπύρτου, Α. και Ζουπίδης, Α. (2009). Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση - Οι πολλαπλές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης των Φυσικών Επιστημών, Φλώρινα, 659 - 667, 2009
Διερεύνηση των αρχικών ιδεών και αναπαραστάσεων των παιδιών της προσχολικής ηλικίας για τα φυτά και τη γεωργία
Τσαμήτρου Ε. & Παπαδοπούλου Π., Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. «Προς την Αειφόρο ανάπτυξη - Φυσικοί Πόροι, Κοινωνία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», CDRom, http://kpe-kastor.kas.sch.gr/peekpe4/proceedings/synedria10/tsamitrou.pdf, Ναύπλιο, CD-Rom, 2008
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η σύνδεσή της με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο ελληνικό σχολείο
Ταμουτσέλη, Κ. & Παπαδοπούλου, Π., Πρακτικά 3ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας., Θεσσαλονίκη, CD-Rom, 2008
Μελετώντας τον προσανατολισμό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην σχολική πραγματικότητα: τα τελικά προϊόντα των σχολικών προγραμμάτων Π.Ε.
Παπαδοπούλου, Π. & Κουδούνη, Γ., Πρακτικά 3ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, CD-Rom, 2008
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Προσχολική Αγωγή: μια ερευνητική προσέγγιση.
Γραμμένου, Ε. & Π. Παπαδοπούλου, Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΠΕΕΚΠΕ, «Εκπαίδευση για την Αειφορία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Αθήνα 9-11 Νοεμβρίου 2007, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών., Αθήνα, CD-Rom, 2007
Η οπτική της Αειφορίας στα προγράμματα Π.Ε. - Η κοινωνική δικαιοσύνη και το οικολογικό αποτύπωμα.
Παπαδοπούλου, Π. & Κουδούνη, Γ., 2ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αθήνα, CD-Rom, 2006
Οι προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η στοχοθεσία των προγραμμάτων.
Παπαδοπούλου, Π. & Κουδούνη, Γ., Πρακτικά 2ου Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αθήνα, CD-Rom, 2006
Χαρακτηριστικά και προσανατολισμός των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα δευτεροβάθμια σχολεία της Θεσσαλονίκης - Ποια Περιβαλλοντική Εκπαίδευση; Σε ποια πόλη;
Παπαδοπούλου, Π. και Κουδούνη, Γ., Πρακτικά 2ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, CD-Rom, 2005
Η νέα Κιβωτός -Μια διαδικασία διερεύνησης της σχέσης μας με τα ζώα" στο "Έμπνευση - Στοχασμός και Φαντασία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Σουβατζή, Δ. & Παπαδοπούλου, Π., Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συμποσίου της Ελληνικής Εταιρίας για την Προστασία της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Πανεπιστημίου Πειραιά, Αθήνα, CD-rom, 2005
Τι γνωρίζουν τα παιδιά σχετικά με το εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος; - Μια μελέτη με αντικείμενο τις ζωγραφιές για την εσωτερική δομή του ανθρώπινου σώματος.
Παπαδοπούλου, Π., Σουβατζή, Δ., Tunnicliff, S.D. & Reiss, M., Β. Τσελφές, Π. Καρυώτογλου και Μ. Πατσαδάκης (επιμ.) Φυσικές Επιστήμες. Διδασκαλία, Μάθηση και Εκπαίδευση (τόμος Α), πρακτικά 4ου Πανελλήνιο Συνέδριο για τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία., Αθήνα, 252-9, 2004
Η συμβολή της ιστορίας των εννοιών στην κατανόηση των σημερινών αντιλήψεων διδασκόντων και διδασκομένων: Η περίπτωση της έννοιας ζώο
Παπαδοπούλου, Π. & Αθανασίου, Κ., Π. Κουμαράς, Φ, Σέρογλου και Κ. Σκορδούλης (επιμ.) Η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Χριστοδουλίδη., Θεσσαλονίκη, , 2001
Η έννοια ζώο σύμφωνα με τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου
Παπαδοπούλου, Π. και Αθανασίου, Κ., Π. Κουμαράς, Π. Καριώτογλου, Β. Τσελφές & Δ. Ψύλλος (επιμ.) Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Χριστοδουλίδη., Θεσσαλονίκη, , 1998
Εκπαιδεύοντας μελλοντικές νηπιαγωγούς στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό: Οι στόχοι και οι δραστηριότητες.
40. Στράγγας, Α., Κολλεδίνης, Ν., Παπαδοπούλου, Π. & Καριώτογλου, Π., Β. Τσeλφές (επίμ.) Προσχολική Ηλικία: Οι φυσικές επιστήμες στην εκπαιδευτική σχέση παιδιών και εκπαιδευτικών, , 45-58, 2016
Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Διδακτικής Μαθησιακής Σειράς, για παιδιά Προσχολικής ηλικίας, για τον Κύκλο του νερού.
41. Συμεωνίδου, Α., Παπαδοπούλου, Π.& Καριώτογλου, Π., Β. Τσeλφές (επίμ.) Προσχολική Ηλικία: Οι φυσικές επιστήμες στην εκπαιδευτική σχέση παιδιών και εκπαιδευτικών, , 248-64, 2016
Μελετώντας τις ζωγραφιές παιδιών προσχολικής ηλικίας: η πόλη μας.
Μελετώντας τις ζωγραφιές παιδιών προσχολικής ηλικίας: η πόλη μας., . Τσeλφές (επίμ.) Προσχολική Ηλικία: Οι φυσικές επιστήμες στην εκπαιδευτική σχέση παιδιών και εκπαιδευτικών, , 196-210, 2016
Προβλήματα και δυσκολίες κατανόησης του φαινομένου του θερμοκηπίου από φοιτητές/τριες Παιδαγωγικών Σχολών
43. Μαλανδράκης, Γ. & Παπαδοπούλου, Π., Γ. Νικολάου και Κ. Κώτσης (επίμ) Περιβάλλον - Εκπαίδευση - Γεωγραφία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο., , 217-36, 2015
Μελέτη της ικανότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας να ταξινομούν υλικά με βάση τις μαγνητικές τους ιδιότητες.
Τεμερτζίδου, Ε., Παπαδοπούλου, Π. & Καριώτογλου, Π., Π. Καριώτογλου & Π. Παπαδοπούλου «Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον στην Προσχολική Εκπαίδευση. Αναζητήσεις και Προτάσεις» Αθήνα: Gutenberg (υπό έκδοση)., Κεφάλαιο, 196-212, 2014
Oι αντιλήψεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για την έννοια «φυτό»
Λαζάρου, Θ. & Παπαδοπούλου Π., Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Ερευνητικά δεδομένα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές. Θεσσαλονίκη - Επίκεντρο, Ενότητα Α, 63-72, 2013
Τα ζώα στα βιβλία γνώσης των νηπιαγωγείων
Μπέτα, Ε. & Παπαδοπούλου, Π., Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Ερευνητικά δεδομένα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές. Θεσσαλονίκη - Επίκεντρο, Ενότητα Β, 119-29, 2013
Study of evolution theory teaching: students’ conceptual ecologies and teachers’ perceptions
Papadopoulou, P., Stasinakis & Athansiou, K., In A. Yarden & G.S. Carvalho (eds.) Authenticity in Biology Education. Benefits and Challenges. A selection of papers presented at the VIIIth Conference of European Researchers in Didactics of Biology, , 271-284, 2010
Biology and health education: Is reproductive biology, a real chance for sex education
Papadopoulou, P., Kartsoglou, A. & Athanasiou, K., In M. Hammann, M. Reiss, C. Boutler & S.D. Tunnicliffe. Biology in Context. Learning and teaching for the twenty-first century. Eridob & IOE, , 300-311, 2006
Άνθρωποι και "Ζώα"
Παπαδοπούλου, Π., στο Α. Γεωργόπουλος (επιμ.) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ο Νέος Πολιτισμός που Αναδύεται, Αθήνα: Gutenberg, , 795-818, 2005
"Primary school teachers' categories for "animal": biology or folkbiology?
Papadopoulou, P. and Athanasiou, K., M. Ergazaki, J. Lewis, & V. Zozga (Eds.) Trends in Biology Education Research in the New Biology Era, Patras: Patras University Press,, , 43-58, 2005
Αντιλήψεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την μεταφορά του νερού στα φυτά: Ένα παράδειγμα εφαρμογής εννοιών της Φυσικής στη διδασκαλία της Βιολογίας
Αθανασίου, Κ. και Παπαδοπούλου, Π., Δ. Κολιόπουλος & Α. Βαβουράκη (επιμ.) Διδακτική Φυσικών Επιστημών: Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα. Κείμενα για την Πρωτοβάθμια και Προσχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ένωση για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΕΔΙΦΕ)., , 157-165, 2005

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση