Κωτσαλίδου Ευδοξία

ΕΔΙΠ

Γνωστικό Αντικείμενο: Πρακτική Άσκηση
ΦΕΚ: 1108/Γ/01.10.2013
Γραφείο: 312
Τηλέφωνο: 23850-55142
E-mail: ekotsalidou@uowm.gr
Είμαι Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κλάδου ΙΙ για τη διεξαγωγή Πρακτικών Ασκήσεων του μαθήματος «Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτική Άσκηση» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Π.Δ.Μ. Είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Πολιτισμικών Σπουδών και Νέων Τεχνολογιών. του Π.Τ.Ν. του Π.Δ.Μ. με θέμα: «Η γραφή του Ευγένιου Τριβιζά στο θεατρικό έργο Το Όνειρο του Σκιάχτρου: Ειδολογική και Γλωσσική ταξινόμηση και ανάλυση», και Διδάκτορας της Εφαρμοσμένης Διδακτικής Μεθοδολογίας με θέμα: «Εικαστικά και Μαθηματικά. Οι εικαστικές δραστηριότητες, εργαλείο για την ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είμαι συγγραφέας Διδακτικών εγχειριδίων του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία (Εγχειρίδιο για νήπια, Εγχειρίδιο για νηπιαγωγούς, Εκπαιδευτικά λογισμικά για τη γλώσσα και τα μαθηματικά, Μουσικοκινητική μέθοδος, Κουκλοθεατρική παράσταση). Επίσης, είμαι συγγραφέας παιδαγωγικών, διαπολιτισμικών και λογοτεχνικών βιβλίων και έχω δημοσιεύσει 25 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων πανελλήνιας ή διεθνούς εμβέλειας
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΠρόγραμμα ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδί με ελαφρά νοητική αναπηρία και ΔΕΠ-Υ: Μελέτη περίπτωσης. Ειρήνη Αγγαρίδου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήThe musical education of pre-school education . Case of study ,the museum of acropolis. Η Μουσειακή Αγωγή στην προσχολική εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης: Το Μουσείο της Ακρόπολης. Ιωάννα Χωριανοπούλου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι αυτοσχέδιες ιστορίες που χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σοφία Κυριλλίδου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή«The capacity of active citizen: social implications and educational applications in school education». Η ιδιότητα του ενεργού πολίτη: Κοινωνικές προεκτάσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές στη σχολική εκπαίδευση. Κυριακή Κλαπαδώρα.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία. Μεταπτυχιακό: Επιστήμες της Αγωγής: Πολιτισμικές Σπουδές- Σημειωτική κι Επικοινωνία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΘεωρητικές Προσεγγίσεις κι Επικοινωνιακές Μέθοδοι στην επιλογή επαγγέλματος. Αποστολία Αχλαδά
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία. Μεταπτυχιακό: Επιστήμες της Αγωγής: Πολιτισμικές Σπουδές- Σημειωτική κι Επικοινωνία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ εικόνα στο σύγχρονο ελληνικό παραμύθι (2010-2016). Σημειωτική και Παιδαγωγική ανάλυση. Ελένη Οούρδα
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή«The nourishment of imagination in pre-school age through children’s improvised stories». Η καλλιέργεια της φαντασίας στην προσχολική ηλικία μέσα από αυτοσχέδιες ιστορίες των παιδιών. Δήμητρα Μιμηγιάννη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ χρήση της κούκλας στα χέρια του εκπαιδευτικού για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός διαθεματικού σχεδίου εργασίας στην προσχολική εκπαίδευση. Βασιλική Καραγιάννη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΜέγας Βασίλειος: Το Παιδαγωγικό του έργο, η Διδασκαλία του και η επιρροή του στο σημερινό Δ.Ε.Π.Π.Σ. Αναστασία Ιωσηφίδου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΛαϊκή παράδοση. Εκπαιδευτικές εφαρμογές στην προσχολική ηλικία. Ειρήνη Ευλαμπία Τζαναβάρη.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήThe aesthetic philosophy of Friedrich Schiller. What the German philosopher defines as beauty. A comparative study with Preschool Education' s Programme. Η αισθητική φιλοσοφία του Σίλλερ περί του κάλλους. Συγκριτική μελέτη με το ΔΕΠΠΣ. Παυλίνα Μόσχου.
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής.
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήTHE LOCAL HISTORY AS A TOOL OF CULTURAL HERITAGE. THE EXAMPLE OF ZAGOROCHORIA – IOANNINA. GREVENITI. "Τοπική Ιστορία ως εργαλείο ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς. Το παράδειγμα των ζαγοροχωριών της περιφέρειας Ιωαννίνων και το χωριό Γρεβενίτι". Βασιλική Βρακότα.
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή"Μύθοι του Αισώπου.Συμβολισμοί και Πρακτικές εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση". Ευαγγελία Βλάχου.
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή<<Οι απόψεις των νηπιαγωγών για τον διαφοροποιημένο τρόπο μάθησης σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες>>. Βικτώρια Ψωμαδέλλη.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ χρήση του παραμυθιού στα εκπαιδευτικά προγράμματα του νηπιαγωγείου. Ιωάννα Ζιώγα.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ ανάδειξη της τοπικής ιστορίας μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το παράδειγμα της Υπάτης του νομού Φθιώτιδας. Θεανώ Πατήθρα.
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήExplaining the state of being refugee through a story. Analyzing its content e-Twinning which the 8th and 11th Kindergarten of Florina and extended Kindergarten of Vevi have realized. Το φαινόμενο της προσφυγιάς μέσα από ένα παραμύθι. Ανάλυση περιεχομένου e-Twinning που υλοποίησαν το 8ο, 11ο νηπιαγωγείο Φλώρινας και το ολοήμερο νηπιαγωγείο Βεύης. Τσιαφκάρη Έλλη.
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή"Tο φαινόμενο του ρατσισμού μέσα στο παραμύθι «το ασχημόπαπο» του Χ.Κ Αντερσεν, ποιοτική ανάλυση και η χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασία.” Κωστάκη Γεωργία - Δέσποινα
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή« Το Παιδικό Τραγούδι και η Λαϊκή Παράδοση » « Children's song and Folk Tradition ». Σάρα Πατσίλη
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟ ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ THE TOWER OF OTE AS A MEAN OF RECOGNITION OF THESSALONIKI. A EDUCATIONAL APPROACH ΚΥΠΡΙΖΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ εκπαίδευση των παιδιών σύμφωνα με την Αριστοτελική θεωρία. Στυλιανή Βουλιώτη.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΤΝ. ΠΔΜ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ δημιουργικότητα μέσα από τα παραμύθια. Γιώτη Μαρία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΜία μουσικοκινητική μέθοδος μέσα από ένα παραμύθι και η χρήση του στο νηπιαγωγείο. Ρόζα Ζούρκου.
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ καλλιέργεια της κριτικής σκέψης στο νηπιαγωγείο μέσω οργανωμένων δραστηριοτήτων. «The cultivating of critical thinking through organized activities in the field of kindergarten». Μαρία-Πέρσα Σαμακοβλή.
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΤ. PEDAGOGICAL THEORY OF KANT. Πιστοφίδου Παρθένα
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΤΝ του ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι απόψεις των νηπιαγωγών της παράλληλης στήριξης για τον τρόπο εφαρμογής και την αποτελεσματικότητά της. Τορέντση Αντωνία.
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΤΝ. ΠΔΜ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ επίδραση της αισθητικής του Πλωτίνου στη διαμόρφωση της βυζαντινής τέχνης. Κουτουκλέρ Μαρία
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΤΝ. ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑπόψεις νηπιαγωγών ειδικής αγωγής και ειδικού προσωπικού σχετικά με τα προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων στο ειδικό νηπιαγωγείο. Μούχου Βαρβάρα
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΤΝ. ΠΔΜ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑναγνώριση και αντιμετώπιση πρωτογενών μορφών βίας στην προσχολική ηλικία- Αφράντη Ευφροσύνη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΤΝ. ΠΔΜ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ τοπική ιστορία ενός τόπου. Οργάνωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την προσχολική ηλικία. Το παράδειγμα της Κέρκυρας. Σταμάτη Χρυσάνθη.
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2017
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή του Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔιερεύνηση του ιδεολογικού και πολιτικού στοιχείου στις εκδηλώσεις του νηπιαγωγείου: Η επέτειος του Πολυτεχνείου στο νηπιαγωγείο Σκοπιάς. Ούρδα Σωτηρία
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή του Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι επικοινωνιακές δεξιότητες κι ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού στα αναλυτικά προγράμματα στην προσχολική εκπαίδευση. Νάστα Ξανθούλα
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή του Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤο εκπαιδευτικό σύστημα στην Πλατωνική Πολιτεία. Επιδράσεις και προεκτάσεις στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Πετρίδου Ελένη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή του Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι παιδαγωγικές απόψεις του NIETZSCHE. Παναγιώτα Μπιζιώτη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή του Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι εικαστικές τέχνες και η θέση που αυτές κατέχουν στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στην προσχολική εκπαίδευση. Σιάφου Ελευθερία
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή του Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ ιστορική εξέλιξη της προσχολικής αγωγής και η Διδακτική Μεθοδολογία στο νηπιαγωγείο. Μαργαρίτη Σττυλιανή
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή του Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤο αρχαιολογικό Μουσείο της Φλώρινας και εκπαιδευτικές δράσεις που συμβάλλουν στην ανάδειξη της τοπικής ιστορίας της Φλώρινας. Σαμαρτζή Μαρία
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή του Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤα παραμύθια και οι μύθοι ως παιδαγωγικό εργαλείο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στο νηπιαγωγείο. Βούλγαρη Αναστασία
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή του Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι όψεις της προσχολικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ελλάδα: Διερεύνηση των κοινωνικών και πολιτισμικών διαστάσεων του σύγχρονου νηπιαγωγείου. Ιωαννίδου Χριστίνα
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή του Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΕπικοινωνιακά μοντέλα και Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Μπαλιάση Στεργιανή Αγγελική
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή του Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟ Ιμπρεσιονισμός ως διδακτική πρόταση-Προσέγγιση στο νηπιαγωγείο. Μακρή Μαρία
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή του Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤα ζώα της Φάρμας. Αλεξούδη Χριστίνα
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή του Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑπόψεις γονέων παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού σχετικά με τη σχολική και κοινωνική ένταξη των παιδιών τους, Μέντζα Σπυριδούλα
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική Εργασία. Μεταπτυχιακό: Επιστήμες της Αγωγής: Πολιτισμικές Σπουδές- Σημειωτική κι Επικοινωνία
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή«Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Φλώρινας: Καταγραφή της ιστορίας του συλλόγου» - Μαρία Μηλώση
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή του Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι εθνικές εορτές στο νηπιαγωγείο. Θέσεις και απόψεις των νηπιαγωγών για την ένταξη τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σοφία Ειρήνη Πετράκη
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή του Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤο Μουσείο της Βεργίνας. Τοπική Ιστορία και Προσχολική Εκπαίδευση. Βάια Βαλέρια Παπακωνσταντίνου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή του Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤα εγχειρίδια των Εικαστικών της Α' και Β' τάξης του δημοτικού και η χρήση τους στην προσχολική ηλικία. Ευθυμία Ρωμανίδου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΤΝ. ΠΔΜ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ εικαστική αγωγή εργαλείο ανάπτυξης και καλλιέργειας της κριτικής σκέψης των νηπίων. Μπούση Ερλίντα
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος επιτροπής
Έτος2016
Είδος Εργασίας - Τμήμα - Ίδρυμαπτυχιακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ Αισθητική-φιλοσοφία της εικόνας και η επίδρασή της στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, Αννέτα Σταματίου
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος Επιτροπής
Έτος2015
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΆλλο Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα
ΤίτλοςΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, 20 ΩΡΕΣ
Έτος2017
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΆλλο Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΑΓΩΓΗ
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 20 ΩΡΕΣ
Έτος2017
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Πολιτιστικό Φορέας
ΤίτλοςΔεντροφύτευση στο Δ.Δ. Πολυπλατάνου Φλώρινας
Είδος ΣυμμετοχήςΣύσταση εθελοντικής ομάδας και δεντροφύτευση στο χωριό Πολυπλάτανος Φλώρινας, υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου "Μέγας Αλέξανδρος"
Έτος2015
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Πολιτιστικό Φορέας
ΤίτλοςΔημιουργία και κατασκευή Πάρκου Τέχνης
Είδος ΣυμμετοχήςΔημιουργία και κατασκευή ενός Πάρκου Τέχνης σε κοινόχρηστο χώρο του Δ.Δ. Πολυπλατάνου Φλώρινας, υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου "Μέγας Αλέξανδρος"
Έτος2015
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Κοινωνικό Φορέα
Τίτλος14. «Όλοι Μαζί Μπορούμε ΙΙ»
Είδος ΣυμμετοχήςΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Έτος2013
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Πολιτιστικό Φορέας
ΤίτλοςΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Είδος ΣυμμετοχήςΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - 5 ΔΡΑΣΕΙΣ
Έτος2013
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Κοινωνικό Φορέα
Τίτλος14. «Όλοι Μαζί Μπορούμε Ι»,
Είδος ΣυμμετοχήςΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Έτος2012
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Λογισμικό
ΤίτλοςΤο Φανταστικό Μουσείο
Είδος ΣυμμετοχήςΕκπαιδευτικό λογισμικό για τα εικαστικά.Το Φανταστικό Μουσείο, που δημοσιεύτηκε: στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ.-ΔΤΠΕ «Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ», σ/ 709-717, ISBN: 978-960-99345-3-6 (e-book), Αθήνα 20-21 Οκτωβρίου 2012.
Έτος2012
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Πολιτιστικό Φορέας
ΤίτλοςΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Είδος Συμμετοχής8 ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Έτος2012
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Λογισμικό
ΤίτλοςΤο Τριαντάφυλλο του Νοέμβρη
Είδος ΣυμμετοχήςΕκπαιδευτικό λογισμικό για την Επέτειο του Πολυτεχνείου. Το Τριαντάφυλλο του Νοέμβρη που δημοσιεύτηκε: στο 8ο Συνέδριο ΕΕΕΠ ΔΤΠΕ «Το ψηφιακό σχολείο», σελ. 463-471, ISBN: 978-960-99435-2-9, Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση (ΕΕΕΠ. ΔΤΠΕ), Πειραιάς, 22 & 23 Οκτώβρη 2011.
Έτος2011
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Μεθοδολογία
Τίτλος«Προσέχουμε…»
Είδος Συμμετοχήςproject Αγωγής Υγείας
Έτος2011
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Μεθοδολογία
Τίτλος«Θέλουμε…»
Είδος Συμμετοχήςproject Αγωγής Υγείας & Πολιτισμού
Έτος2011
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Μεθοδολογία
Τίτλος«Τα Μουσεία της πόλης μας»
Είδος Συμμετοχήςproject Πολιτισμού
Έτος2010
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Μεθοδολογία
Τίτλος«Φλωρινιώτες Ζωγράφοι»
Είδος Συμμετοχήςproject Πολιτισμού
Έτος2010
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Μεθοδολογία
Τίτλος«Το ποτάμι»
Είδος Συμμετοχήςproject Περιβαλλοντικής αγωγής
Έτος2009
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Ερευνητικό Φορέα
Τίτλος«Η Διατροφή μας»
Είδος Συμμετοχήςproject Αγωγής Υγείας
Έτος2009
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Λογισμικό
ΤίτλοςΟ Εξερευνητής του Υπολογιστή
Είδος ΣυμμετοχήςΕκπαιδευτικό λογισμικό για τα μαθηματικά το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο υποέργου 8 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ/ΥΠΕΠΘ, «Εκπόνηση-Συγγραφή Παιδαγωγικού Υλικού Ολοήμερων Νηπιαγωγείων»,2008. Βασίλης Αναγνωστόπουλος, Θωμάς Ζωγράφος, Γιώτα Κούγιαλη, Ευδοξία Κωτσαλίδου, Σοφία Πετρίκη. ISBN: 978-960-98511-0-7.
Έτος2008
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Λογισμικό
ΤίτλοςΟ Ηλεκτρονικός Ταχυδρόμος
Είδος ΣυμμετοχήςΕκπαιδευτικό λογισμικό για τη γλώσσα το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο υποέργου 8 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ/ΥΠΕΠΘ, «Εκπόνηση-Συγγραφή Παιδαγωγικού Υλικού Ολοήμερων Νηπιαγωγείων»,2008. Βασίλης Αναγνωστόπουλος, Θωμάς Ζωγράφος, Γιώτα Κούγιαλη, Ευδοξία Κωτσαλίδου, Σοφία Πετρίκη. ISBN: 978-960-98511-0-7.
Έτος2008
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Λογισμικό
Τίτλος«Τα κουρδιστά φρούτα»
Είδος ΣυμμετοχήςΜουσικοκινητική μέθοδος η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο υποέργου 8 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ/ΥΠΕΠΘ, «Εκπόνηση-Συγγραφή Παιδαγωγικού Υλικού Ολοήμερων Νηπιαγωγείων»,2008. Βασίλης Αναγνωστόπουλος, Θωμάς Ζωγράφος, Γιώτα Κούγιαλη, Ευδοξία Κωτσαλίδου, Σοφία Πετρίκη. ISBN: 978-960-98511-0-7.
Έτος2008
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Εκπαιδευτικό Υλικό
Τίτλος«Οι απορίες του Αντωνάκη»
Είδος ΣυμμετοχήςΚουκλοθεατρική παράσταση η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο υποέργου 8 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ/ΥΠΕΠΘ, «Εκπόνηση-Συγγραφή Παιδαγωγικού Υλικού Ολοήμερων Νηπιαγωγείων»,2008. Βασίλης Αναγνωστόπουλος, Θωμάς Ζωγράφος, Γιώτα Κούγιαλη, Ευδοξία Κωτσαλίδου, Σοφία Πετρίκη. ISBN: 978-960-98511-0-7.
Έτος2008
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Μεθοδολογία
Τίτλος«Ηθοποιός σημαίνει Φως»,
Είδος Συμμετοχήςproject θεατρικής αγωγής
Έτος2008
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Μεθοδολογία
Τίτλος«Κυκλοφοριακή Αγωγή»
Είδος Συμμετοχήςproject αγωγής υγείας
Έτος2008
ΔράσηΑνάπτυξη καινοτόμου δράσεως συνεργασίας με Παραγωγικό Φορέα
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Είδος ΣυμμετοχήςΣΤΟ ΕΚΕΠΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Έτος2005
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Εκπαιδευτικό Υλικό
ΤίτλοςΤο όνειρο του σκιάχτρου, του Ευγένιου Τριβιζά
Είδος ΣυμμετοχήςΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Έτος2003
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Εκπαιδευτικό Υλικό
ΤίτλοςΤα γουρουνάκια κουμπαράδες, του Ευγένιου Τριβιζά
Είδος ΣυμμετοχήςΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Έτος2002
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Εκπαιδευτικό Υλικό
ΤίτλοςΑνέβα στη Στέγη να φάμε το Σύννεφο, του Γ. Ξανθούλη (θέατρο-κουκλοθέατρο)
Είδος ΣυμμετοχήςΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Έτος2001
ΔράσηΠαραγωγή καινοτόμου υλικού – Εκπαιδευτικό Υλικό
ΤίτλοςΤα τρία δώρα, της Ζ. Βαλάση (κουκλοθέατρο)
Είδος ΣυμμετοχήςΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Έτος1997
Τέχνη και Μαθηματικά
Θωμάς Ζωγράφος και Δόξα Κωτσαλίδου, Πετρίτης, ISBN:978-618-82499-0-5, 280, 2016
Η Φλώρινα των Πολιτισμών
2. Δόξα Κωτσαλίδου, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, 101, 2012
Διαθεματικές προτάσεις εργασίας για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, Θεωρία και πράξη
1. Δόξα Κωτσαλίδου, Καστανιώτης, 315, 2011
Εγχειρίδιο για νηπιαγωγούς
Βασίλης Αναγνωστόπουλος, Θωμάς Ζωγράφος, Γιώτα Κούγιαλη, Ευδοξία Κωτσαλίδου, Σοφία Πετρίκη, ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ, 172, 2008
Εγχειρίδιο για νήπια
Βασίλης Αναγνωστόπουλος, Θωμάς Ζωγράφος, Γιώτα Κούγιαλη, Ευδοξία Κωτσαλίδου, Σοφία Πετρίκη, ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ, 122, 2008
Education in Greece of the 21st Century
Kotsalidou Doxa, Sciences of Education, International e-Journal, Patras, February 2018,ISSN: 2585-3821, Issue 01, 33-45, 2018
Knowledge and Aesthetics delight
Kotsalidou Doxa & Zografos Thomas, Theory and Research in the Sciences of Education. international e-journal, Publisher: Citizens Free University. ISSN: 2407-9669, 21, 7-23, 2017
Η διδακτική των Εικαστικών και οι διαθεματικές προεκτάσεις της
Δόξα Κωτσαλίδου, Θωμάς Ζωγράφος, Χιονάτη Παπαδοπούλου, Νέος Παιδαγωγός, ISSN: 2241-6781, 7ο τεύχος, 52-63, 2016
«Ο Ηλεκτρονικός Ταχυδρόμος»: Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη Γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση
7. Δόξα Κωτσαλίδου, Αθηνά Παπαδοπούλου, Χιονάτη Παπαδοπούλου, Θωμάς Ζωγράφος, I-TEACHER, 12ος, 232-240, 2016
Καλλιτεχνικά Μαθηματικά
Δόξα Κωτσαλίδου, Απόστολος Μαγουλιώτης, Θωμάς Ζωγράφος, Νέος Παιδαγωγός, http://www.neospaidagogos.gr/periodiko, 3ος, 34-41, 2015
«Εικαστικά Βήματα με Μαθηματικά Σχήματα»
Θωμάς Ζωγράφο;, Δόξα Κωτσαλίδου, Παιδαγωγός, http://www.neospaidagogos.gr/periodiko, 2ος, 189-195, 2014
«Τα βιβλία των Εικαστικών για τις τάξεις Α΄-Β΄ και Γ΄-Δ΄ δημοτικού»
4. Θωμάς Ζωγράφος, Ευδοξία Κωτσαλίδου, Γέφυρες, Διμηνιαίο Εκπαιδευτικό Περιοδικό, 48, 14-23, 2009
«Το Πολυτεχνείο μέσα από εικόνες και λέξεις»
Δόξα Κωτσαλίδου, Σοφία Πετρίκη Θωμάς Ζωγράφος, Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, Έρευνα-Θεωρία-Πράξη, Διμηνιαίο Περιοδικό Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 48, 60-66, 2005
«Γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν επιχειρούν την προσέγγιση ενός καλλιτέχνη: Εφαρμογή ενός προγράμματος»
2. Θωμάς Ζωγράφος, Σοφία Πετρίκη, Ευδοξία Κωτσαλίδου, ΜΑΚΕΔΝΟΝ, 13, 223-235, 2004
«Οι αριθμοί στο Νηπιαγωγείο, Καταστάσεις προβληματισμού και επικοινωνίας με την αριθμογραμμή και την αριθμοσκάλα»
1. Δόξα Κωτσαλίδου, Γιώργος Κόσυβας, Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, Έρευνα-Θεωρία-Πράξη, Διμηνιαίο Περιοδικό Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 39, 6-13, 2004
Σε αναζήτηση της "Ευμεθόδου"
Δόξα Κωτσαλίδου, 5ο Συνέδριο "Νέος Παιδαγωγός" ISBN: 978-618-82301-4-9, Αθήνα, 1420-1430, 2018
Η Τέχνη, δίαυλος επικοινωνίας
Δόξα Κωτσαλίδου & Θωμάς Ζωγράφος, 4ο Συνέδριο "Νέος Παιδαγωγός", ISBN:978-618-82301-2-5, Αθήνα, , 2017
Η Επικοινωνία των ΑμεΑ στο Δημόσιο Τομέα: Μελέτη περίπτωσης
Επόπτρια καθηγήτρια: Κωτσαλίδου Ευδοξία Φοιτητές: Διακουλάκη Μαρία, Μπαλιάση Στεργιανή, Μπέλμπα Μαρία, Παπαμιχαήλ Σμαρούλα, Πρακτικά Ημερίδας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» Ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 Φλώρινα, 27 Μαΐου 2017, ΦΛΩΡΙΝΑ, 76-82, 2017
Η Διδακτική των Εικαστικών και οι διαθεματικές προεκτάσεις της
Δόξα Κωτσαλίδου, Θωμάς Ζωγράφος, Χιονάτη Παπαδοπούλου, 3ο Συνέδριο "Νέος Παιδαγωγός", ISBN:978-618-82301-0-1, Αθήνα, 3461-3473, 2016
Η εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην πρακτική άσκηση των φοιτητών,
Δόξα Κωτσαλίδου, Θωμάς Ζωγράφος, «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.», Αθήνα, 716-724, 2016
"Γύρω από ένα ψάρι"...μαθηματικά
Θωμάς Ζωγράφος, Δόξα Κωτσαλίδου, Χιονάτη Παπαδοπούλου, EduDidactics 2015, Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής ΠΕ, Αθήνα, 260-267, 2015
Τέχνη και Μαθηματικά
Δόξα Κωτσαλίδου, Θωμάς Ζωγράφος, Χιονάτη Παπαδοπούλου, 2ο Συνέδριο "Νέος Παιδαγωγός", Αθήνα, 850-857, 2015
Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες
Δόξα Κωτσαλίδου, Απόστολος Μαγουλιώτης, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Κατερίνα Μιχαλοπούλου, 1ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑ.ΜΑΚ., 270-284, 2015
Η Ώρα της Τέχνης
Δόξα Κωτσαλίδου, Θωμάς Ζωγράφος, Χιονάτη Παπαδοπούλου,, 2ο Διεθνές Συνέδριο ...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..., Θεσσαλονίκη, 69, 2015
«Ο Ηλεκτρονικός Ταχυδρόμος»: Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη Γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση»,
Δόξα Κωτσαλίδου, Αθηνά Παπαδοπούλου, Χιονάτη Παπαδοπούλου, Θωμάς Ζωγράφος,, Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.,, Αθήνα, 1257-1265, 2015
Ο Πωλ Κλέε διδάσκει μαθηματικά
Θωμάς Ζωγράφος, Δόξα Κωτσαλίδου, Χιονάτη Παπαδοπούλου, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο: "Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα", Φλώρινα, 1036-1048, 2014
Μαθηματικές ανακαλύψεις μέσα σε έργα τέχνης
Θωμάς Ζωγράφος, Δόξα Κωτσαλίδου, Χιονάτη Παπαδοπούλου, E.NE.ΔI.M., ΦΛΩΡΙΝΑ, 1-10, 2014
Ανάπτυξη Μαθηματικών Δεξιοτήτων στην πρωτοσχολική ηλικία μέσα από εικαστικές δραστηριότητες
Δόξα Κωτσαλίδου, Απόστολος Μαγουλιώτης, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Κατερίνα Μιχαλοπούλου, E.NE.ΔI.M., ΦΛΩΡΙΝΑ, 1-10, 2014
Καλλιτεχνικά Μαθηματικά
Δόξα Κωτσαλίδου, Απόστολος Μαγουλιώτης, Θωμάς Ζωγράφος, Νέος Παιδαγωγός, ΑΘΗΝΑ, 303-310, 2014
Ο Εξερευνητής του Υπολογιστή: Εκπαιδευτικό λογισμικό για τα μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ISBN: 978-960-99435-6-7
Θωμάς Ζωγράφος, Δόξα Κωτσαλίδου, Χιονάτη Παπαδοπούλου, Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ, ΑΘΗΝΑ, 1025-1032, 2014
«Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στα Εικαστικά της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας»
Θωμάς Ζωγράφος & Δόξα Κωτσαλίδου, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ.-ΔΤΠΕ «Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ», Αθήνα, 835-844, 2013
«Το Φανταστικό Μουσείο»
Θωμάς Ζωγράφος & Δόξα Κωτσαλίδου, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ.-ΔΤΠΕ «Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ», Αθήνα, 709-717, 2012
«Το Τριαντάφυλλο του Νοέμβρη»
Δόξα Κωτσαλίδου & Θωμάς Ζωγράφος, 8ο Συνέδριο ΕΕΕΠ ΔΤΠΕ «Το ψηφιακό σχολείο», Πειραιάς, 463-471, 2011
«Προσέγγιση Καλλιτεχνών και Έργων Τέχνης – Διάλογος με το Γιώργο Γουναρόπουλο»
Θωμάς Ζωγράφος & Δόξα Κωτσαλίδου, Β’, Τέχνες & Εκπαίδευση, Μεθοδολογία και Εφαρμογή στην εκπαιδευτική Πράξη, Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, 78-85, 2011
«Η καλλιέργεια της Γλώσσας μέσα από το θεατρικό έργο του Ευγένιου Τριβιζά»
Δόξα Κωτσαλίδου & Θωμάς Ζωγράφος, Τέχνες & Εκπαίδευση, Μεθοδολογία και Εφαρμογή στην εκπαιδευτική Πράξη, Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εκδ. ΕΕΜΑΠΕ & ΠΤΔΕ, Αθήνα, 135-140, 2011
«Επιλεκτική Μέθοδος. Αναδρομή-προβληματισμοί – προτάσεις»
Θωμάς Ζωγράφος, Δόξα Κωτσαλίδου, Σοφία Πετρίκη, Βασιλική Χατζηνικολάου, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσχολικής Εκπαίδευσης, με θέμα: Η Προσχολική Εκπαίδευση στον 21ου αιώνα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Πρακτικές, Θεσσαλονίκη, 495-500, 2008
«Η συνύπαρξη των εθνοτικών ομάδων στα διηγήματα του Νετζατί Τζουμαλί Μακεδονία 1900»
Κωστής Τσιούμης και Δόξα Κωτσαλίδου, Διεθνούς Συνεδρίου: Necati Cumali, 1921-2001, ένας Τούρκος συγγραφέας από τη Φλώρινα, Π.Δ.Μ., Παιδαγωγική Σχολή και Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, Φλώρινα, 333-355, 2007
«Μια Βαλκανική στιγμή της Φλώρινας του 1917 με τις ματιές του Ιωάννη Δάφου και της Γαλλίδας συγγραφέα Alliette Armel»
Δόξα Κωτσαλίδου, Διεθνούς Συνεδρίου: Necati Cumali, 1921-2001, ένας Τούρκος συγγραφέας από τη Φλώρινα, Π.Δ.Μ., Παιδαγωγική Σχολή και Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, Φλώρινα, 152-173, 2007
« Οι Πρακτικές Ασκήσεις των φοιτητών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας»
Ευδοξία Κωτσαλίδου, Ειρήνη Σιβροπούλου, Βασιλική Χατζηνικολάου, Θωμάς Ζωγράφος, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου, Παιδαγωγικά Τμήματα: παρελθόν, παρόν και μέλλον, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Αλεξανδρούπολη, 251-260, 2006
«Η συγγραφή των Εικαστικών Βιβλίων για τις α’-β’ & γ’-δ’ δημοτικού»,
Θωμάς Ζωγράφος, Δόξα Κωτσαλίδου, Γιώργος Σιγάλας,, Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Προσχολικής Εκπαίδευσης στο ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ, ΥΠΕΠΘ & Π.Ι., Αθήνα, , 2005

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση