Κωνσταντινίδου Ευθαλία

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Ψυχολογία
ΦΕΚ: 535/22-06-2010
Γραφείο: 218
Τηλέφωνο: 2385055113
Φαξ: 2385055114
E-mail: ekonstantinidou@uowm.gr
Η Ευθαλία Κωνσταντινίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια «Κοινωνικής Ψυχολογίας», στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, Π.Δ.Μ. Το συγγραφικό έργο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της σχετίζονται με ζητήματα που αφορούν στην κατασκευή της ελληνικής εθνικής ταυτότητας στα αναλυτικά προγράμματα και στα σχολικά βιβλία ιστορίας, στη χρήση της ψυχολογικής γνώσης σε ποικίλους τομείς της εκπαίδευσης, στην κατασκευή της παιδικής ηλικίας στην ψυχολογία και την εκπαίδευση καθώς και στους τρόπους κατανόησης και διαχείρισης της πολιτισμικής διαφοράς στην εκπαίδευση
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ κατασκευή της ταυτότητας και της διαφοράς στην περιγραφή της εμπειρίας της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος των παιδιών από στρατιωτικούς γονείς, Μαρία Τσολάκη
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2012
Konstantinidou, E. & Iordanidis, G. (2013) Studying educational leadership for social justice as identity: Towards a critical-reflexive discourse analysis of academic research texts. MENON: Journal of Educational Research, 2a, 122-134.
, , , , 2013
Κωνσταντινίδου, Ε. Το έθνος ως φυσική οντότητα: Η κατασκευή του εθνικού χώρου στα ελληνικά σχολικά βιβλία ιστορίας. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας. Τόμ. ΣΤ’. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σ. 385-400.
, , , , 2004
Κατασκευάζοντας την ελληνική εθνική ταυτότητα: Η περίπτωση των ελληνικών σχολικών βιβλίων ιστορίας., , .
Κωνσταντινίδου, Ε., Ψυχολογία, 6 (2), 227-235, 1999
Perception of human rights by university students.
Konstantinidou, E. (1995), Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1, 277-299., 1995
Facts and emotions in the construction of the national self and the Balkan neighbour/other in the new history schoolbook of the 6th grade of the Greek elementary education. In Proceedings of the 16th Conference of the Balkan Society of Pedagogy and Education “The Image of the “Other”/ the Neighbour in the Educational Systems of the Balkan Countries (1998-2013)”, Θεσσαλονίκη, 26-28 Σεπτεμβρίου, 201
, , , , 2014
Μελετώντας την εκπαιδευτική πολιτική ως λόγο: Η εκπαίδευση ως θέμα στις γραπτές διακηρύξεις της Νέας Δημοκρατίας και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, για τις βουλευτικές εκλογές του 2004 και 2007.
Ηλιάδου-Τάχου, Σ., Ιορδανίδης, Γ., Κωνσταντινίδου, Ε., & Μπέτσας, Ι., Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα, 858-866, 2009
Ο ρόλος του διευθυντή ως ηγέτη στο διαπολιτισμικό σχολείο: Μελέτη περίπτωσης του 18ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αντωνίου Λεμεσού (Κύπρος).
Τομασίδου, Π., Ιορδανίδης, Γ. & Κωνσταντινίδου, Ε., Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα, 355-363, 2009
Νεοτερικότητα και παράδοση στη σχολική ιστορία: Το δίλημμα ανάμεσα στην άσκηση στην επιστημονική γνώση και τον εθνικό φρονηματισμό στους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων ιστορίας δημοτικού και γυμνασίου.
Κωνσταντινίδου, Ε., Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, 557-564, 2007
Konstantinidou, E. The Turks as enemy in the Greek history schoolbooks: Biased presentation of historical facts or banal construction of national identity in the historical narrative? Proceedings of the 10th Biennial Conference of the International Society for Theoretical Psychology, Istanbul, Turkey, 22-27 June 2003.
, , , , 2005
Κωνσταντινίδου, Ε. Η εκπαίδευση για την ειρήνη και η πολιτική του πολιτισμού: Μια κριτική κοινωνικοψυχολογική ανάλυση κειμένων της UNESCO. Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη, 28-30 Μαΐου. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, σ. 495-503.
, , , , 2004
Κωνσταντινίδου, Ε. Η γλώσσα των ελληνικών σχολικών βιβλίων ιστορίας και η κατασκευή της εθνικής ταυτότητας: Μια προσέγγιση στο πλαίσιο της κριτικής επίγνωσης της γλώσσας και του κριτικού γραμματισμού. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 23ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 17-19 Μαΐου, σ. 53-64.
, , , , 2003
Κωνσταντινίδου, Ε. Διαβάζοντας τα σχολικά βιβλία ιστορίας ως κείμενα όπου κατασκευάζονται αντικείμενα και υποκείμενα μάθησης. Πρακτικά της Διημερίδας «Νέες ψυχολογικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στη μάθηση», Φλώρινα, 24-25 Μαΐου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 259-271.
, , , , 2003
Konstantinidou, E. Reconsidering the constitution of school historical knowledge: The Greek history schoolbooks as texts of national identity. Στο B. Cope & Kalantzis, M. (επιμ.) Learning for the future. Proceedings of the Learning Conference 2001.
, , , , 2002
Κωνσταντινίδου, Ε. Χρησιμοποιώντας την κοινωνικοψυχολογική ανάλυση λόγου στην έρευνα των σχολικών βιβλίων ιστορίας ως κειμένων συλλογικής ταυτότητας, μνήμης και γνώσης. Στο Ι.Ε. Πυργιωτάκης & Χ. Θεοφιλίδης (Επιμ.) Ερευνητική μεθοδολογία στις κοινωνικές επιστήμες και στην εκπαίδευση (σ. 352-368). Αθήνα: Πεδίο.
, , , , 2016
Η κατασκευή της πολιτισμικής διαφοράς ως απόκλισης στο λόγο των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμμετοχή των παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Κωνσταντινίδου, Ε. & Μπίμπου-Νάκου, Ι., Στο Ι. Μπίμπου-Νάκου & Α. Στογιαννίδου (επιμ.) Πλαίσια συνεργασίας ψυχολόγων και εκπαιδευτικών για την οικογένεια και το σχολείο., , 164-179, 2006

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση