Κωνσταντινίδου Ευθαλία

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Ψυχολογία
ΦΕΚ: 535/22-06-2010
Γραφείο: 218
Τηλέφωνο: 2385055113
Φαξ: 2385055114
E-mail: ekonstantinidou@uowm.gr
Η Ευθαλία Κωνσταντινίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια «Κοινωνικής Ψυχολογίας», στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, Π.Δ.Μ. Το συγγραφικό έργο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της σχετίζονται με ζητήματα που αφορούν στην κατασκευή της ελληνικής εθνικής ταυτότητας στα αναλυτικά προγράμματα και στα σχολικά βιβλία ιστορίας, στη χρήση της ψυχολογικής γνώσης σε ποικίλους τομείς της εκπαίδευσης, στην κατασκευή της παιδικής ηλικίας στην ψυχολογία και την εκπαίδευση καθώς και στους τρόπους κατανόησης και διαχείρισης της πολιτισμικής διαφοράς στην εκπαίδευση

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση