Κωνσταντινίδου Ευθαλία

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Ψυχολογία
ΦΕΚ: 535/22-06-2010
Γραφείο: 218
Τηλέφωνο: 2385055113
E-mail: ekonstantinidou@uowm.gr
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
0402ΥΕισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία
0406ΕΗ Μελέτη της Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Ψυχολογία
0410ΕΗ Μελέτη της οργάνωσης στην Κοινωνική Ψυχολογία
0408ΕΗ Μελέτη του Λόγου στην Κοινωνική Ψυχολογία
Η Ευθαλία Κωνσταντινίδου είναι διδάκτορας του Τμήματος Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια «Κοινωνικής Ψυχολογίας» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Π.Δ.Μ., όπου εργάζεται ως μέλος Δ.Ε.Π. από το 2006. Διδάσκει ή έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Νηπιαγωγών. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει ή έχει διδάξει στο Π.Τ.Δ.Ε. του Π.Δ.Μ. και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, έχει εργαστεί ως ερευνήτρια σε προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση μεταναστών και μειονοτήτων. Το συγγραφικό έργο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται στην κατασκευή της ταυτότητας στον εκπαιδευτικό γραπτό και προφορικό λόγο, ιδιαίτερα της κατασκευής της εθνικής ταυτότητας στα σχολικά βιβλία ιστορίας και της κατασκευής της εκπαιδευτικής ηγεσίας ως ταυτότητας στον ακαδημαϊκό λόγο, καθώς και τη χρήση του λόγου των συναισθημάτων στην εκπαίδευση. Εργασίες της έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογικούς τόμους. Επίσης, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Κωνσταντινίδου, Ε. (2020) Μελετώντας τα σχολικά βιβλία ιστορίας ως συνονθυλεύματα λόγου/πειθαρχίας: Μια κοινωνικοψυχολογική οπτική με εστίαση στη διακυβέρνηση της ταυτότητας στο πλαίσιο της αφήγησης. Στο Κ. Μπονίδης & Γ. Ζαρίφης (επιμ.) Παιδαγωγική επιστήμη της αγωγής – Επιστήμες της Αγωγής: Επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα (σ. 301-315). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γράφημα.

Konstantinidou, E. (2014) Facts and emotions in the construction of the national ‘self’ and the Balkan neighbour/‘other’in the new history schoolbook of the 6th grade of the Greek elementary education. In D.B. Goudiras & M. Rantzou (Eds.) The image of the ‘other’/neighbour in the educational systems of the Balkan countries (1998-2013) (pp. 410-421). Thessaloniki: University of Macedonia Press.

Konstantinidou, E. & Iordanidis, G. (2013) Studying educational leadership for social justice as identity: Towards a critical-reflexive discourse analysis of academic research texts. MENON: Journal of Educational Research, 2a, 122-134.

Konstantinidou, E. (2005) The Turks as enemy in Greek history schoolbooks: Biased presentation of historical facts or banal construction of national identity? In A. Gülerce, A. Hofmeister, I., Stauble, G. Saunders, & J. Kaye (Eds.) Contemporary theorizing in psychology: Global perspectives (pp. 376-382). Concord, ON, Canada: Captus University Publications.

 

© 2016 nured.uowm.gr