Κωνσταντινίδου Ευθαλία

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Ψυχολογία
ΦΕΚ: 535/22-06-2010
Γραφείο: 218
Τηλέφωνο: 2385055113
Φαξ: 2385055114
E-mail: ekonstantinidou@uowm.gr
Η Ευθαλία Κωνσταντινίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια «Κοινωνικής Ψυχολογίας», στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, Π.Δ.Μ. Το συγγραφικό έργο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της σχετίζονται με ζητήματα που αφορούν στην κατασκευή της ελληνικής εθνικής ταυτότητας στα αναλυτικά προγράμματα και στα σχολικά βιβλία ιστορίας, στη χρήση της ψυχολογικής γνώσης σε ποικίλους τομείς της εκπαίδευσης, στην κατασκευή της παιδικής ηλικίας στην ψυχολογία και την εκπαίδευση καθώς και στους τρόπους κατανόησης και διαχείρισης της πολιτισμικής διαφοράς στην εκπαίδευση
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ κατασκευή της ταυτότητας και της διαφοράς στην περιγραφή της εμπειρίας της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος των παιδιών από στρατιωτικούς γονείς, Μαρία Τσολάκη
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2012
Μελετώντας την εκπαιδευτική πολιτική ως λόγο: Η εκπαίδευση ως θέμα στις γραπτές διακηρύξεις της Νέας Δημοκρατίας και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, για τις βουλευτικές εκλογές του 2004 και 2007.
Ηλιάδου-Τάχου, Σ., Ιορδανίδης, Γ., Κωνσταντινίδου, Ε., & Μπέτσας, Ι., Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα, 858-866, 2009
Ο ρόλος του διευθυντή ως ηγέτη στο διαπολιτισμικό σχολείο: Μελέτη περίπτωσης του 18ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αντωνίου Λεμεσού (Κύπρος).
Τομασίδου, Π., Ιορδανίδης, Γ. & Κωνσταντινίδου, Ε., Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα, 355-363, 2009
Νεοτερικότητα και παράδοση στη σχολική ιστορία: Το δίλημμα ανάμεσα στην άσκηση στην επιστημονική γνώση και τον εθνικό φρονηματισμό στους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων ιστορίας δημοτικού και γυμνασίου.
Κωνσταντινίδου, Ε., Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, 557-564, 2007
Η κατασκευή της πολιτισμικής διαφοράς ως απόκλισης στο λόγο των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμμετοχή των παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Κωνσταντινίδου, Ε. & Μπίμπου-Νάκου, Ι., Στο Ι. Μπίμπου-Νάκου & Α. Στογιαννίδου (επιμ.) Πλαίσια συνεργασίας ψυχολόγων και εκπαιδευτικών για την οικογένεια και το σχολείο., , 164-179, 2006

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση