Κατσικοπούλου Ιωάννα

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: Τρίτη 9:15 - 10:00, διαδικτυακά, με ραντεβού & Παρασκευή 11:00 - 11:45, διά ζώσης, γραφείο 219
Τηλέφωνο:
E-mail: aff01679@uowm.gr
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
2307ΥΑγγλική Γλώσσα
0922ΥΠρακτικές Ακαδημαϊκού Λόγου
Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας - Διδάκτωρ Εκπαίδευσης, με εμπειρία στην έρευνα- συγγραφή- διδασκαλία, 

στην ξενόγλωσση εκπαίδευση- επαγγελματική εκπαίδευση- έμφυλη ισότητα. Πηγή έμπνευσης, εμπειρίες από

τη ζωή σε δύο ηπείρους και τέσσερις χώρες.

© 2016 nured.uowm.gr