Καλεράντε Ευαγγελία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτική Πολιτική
ΦΕΚ: 393/Γ/04.04.2013
Γραφείο: 103
Τηλέφωνο: 2385055120
E-mail: ekalerante@uowm.gr
Η Ευαγγελία Καλεράντε είναι Επίκουρη Καθηγήτρια της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο Πανεπιστήμιο της Δ. Μακεδονίας. Είναι απόφοιτος του Πολιτικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών, της Παιδαγωγικής Σχολής Αθηνών και της Σχολής Νηπιαγωγών. Έχει πραγματοποιήσει Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Κοινωνιολογία και το θέμα του διδακτορικού της είναι στον τομέα της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ασχολείται με ζητήματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Πολιτικής Κοινωνιολογίας. Με βάση την ενασχόλησή της με την Κοινωνιολογία της Τέχνης και της Λογοτεχνίας συνεργάζεται με τη Σχολή Καλών Τεχνών.

Είναι μέλος Ελληνικών Επιστημονικών Συλλόγων και αντίστοιχων  Παγκοσμίων της ειδικότητάς της. Έχει εργαστεί σε ερευνητικές ομάδες για τη διερεύνηση ζητημάτων αναφορικά με την Εκπαιδευτική Πολιτική για τη μετανάστευση και την ισότητα. Επίσης, την ενδιαφέρει η μελέτη της Ιστορίας της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με αξιοποίηση αρχειακού υλικού και   βιογραφικής ανάλυσης. Επικεντρώνεται στη σύνδεση πολιτικής, εκπαίδευσης και δομημένης κοινωνικής πραγματικότητας. Μελέτες και άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και επιστημονικούς τόμους.

Ειδικότερα για ζητήματα φύλου έχει συνεργασθεί ερευνητικά και εκδοτικά με το ΚΕΘΙ (φορέα του Υπ. Εσωτερικών για θέματα ισότητας των φύλων). Επίσης, για μεταναστευτικά θέματα συνεργάζεται, ως ειδική επιστήμων, σε ερευνητικά προγράμματα.

Έχει συμμετάσχει σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών σε θέματα Ηγεσίας και Διοίκησης (ΙΠΕΜ 2014-2015). Έχει διδάξει Μεθοδολογία Έρευνας στην ΑΣΠΑΙΤΕ (2014-2016). Επίσης, έχει συνεργαστεί σε ειδικά θέματα με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης της ΓΕΣΕΕ (2014-2016).
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή, Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή"Η εκπαιδευτική πολιτική για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Μελέτη περίπτωσης λειτουργικών δομών και εκπαιδευτικών πρακτικών στο ΣΔΕ Φλώρινας"- Γαρδάνη Αθηνά
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα, Μέλος Επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή, Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή"Τα φαινόμενα της κρατικής βίας στη φοιτητική κοινότητα"-Δανής Στέφανος
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα, Μέλος Επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή, Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή"Η διαβούλευση του Υπ.Π.Δ.Μ.Θ για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Όψεις, απόψεις και ταξινομήσεις"-Ευθυμίου Θεοδώρα
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα, Μέλος Επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή, Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή"Νέοι έλληνες επιστήμονες στο δρόμο της μετανάστευσης σήμερα. Στάσεις, απόψεις και πεποιθήσεις απέναντι σε αυτή την προοπτική"-Θεοδωρόπουλος Δημήτρης
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα, Μέλος Επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή, Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή"Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών για την ελληνική εκπαίδευση που παρέχεται στους έλληνες μετανάστες τη Αυστραλίας"-Τσιρώνης Νικόλαος
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα, Μέλος Επιτροπής
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή, Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή«Μελέτη του Bullying μέσα από τα δημοσιεύματα στον Τύπο» - Καρακατσάνης Θ.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα, Μέλος Επιτροπής
Έτος2011
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή, Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή"Ευρωπαϊκός σχεδιασμός για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι μεταρρυθμίσεις στην ελληνική Τριτοβάθμια " -Μιχαλάκης Χ
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα, Μέλος Επιτροπής
Έτος2011
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή, Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή"Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα"- Παπά Γαρυφαλιά
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα, Μέλος Επιτροπής
Έτος2011
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή, Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή"Παροχή εκπαιδευτικών αγαθών εκ μέρους εθελοντικών οργανώσεων, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Μια μελέτη περίπτωσης"-- Ιγνατιάδου Αναστασία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα, Μέλος Επιτροπής
Έτος2011
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή, Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα Φοιτητή"Αναπαραστάσεις παιδικής κακοποίησης σε οπτικό υλικό μη κυβερνητικών οργανώσεων (2005-2001)"- Βλάχου Σοφία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα, Μέλος Επιτροπής
Έτος2010
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
Τίτλος
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΈρευνα ΙΝΕ- ΓΕΣΕΕ Υποέργου 1: «Αυτεπιστασία ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ» της Πράξης « Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ενσωμάτωση μιας μείζονος κοινωνικά ευάλωτης ομάδας: ψυχολογικό προφίλ/ ψυχοπαθολογία, προφίλ δεξιοτήτων, διάγνωση αναγκών και ανάπτυξη προγραμμάτων για την κατάρτιση- reskilling και την ψυχολογική υποστήριξη προς την επαν-ενσωμάτωση των «νέων ανθρώπων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (Νeets)
Έτος2017
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΔιαχείριση διαφορετικότητας στο χώρο εργασία
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός
Έτος2015
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΟικογένεια και σχολείο- Διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολείο και την οικογένεια
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμόςστο Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών- Μελετών Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητα
Έτος2014
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΠολιτική Φύλου
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός
Έτος2009
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΠαρατηρητήριο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Δράσεων της Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την Ισότητα
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός
Έτος2008
Ηθική και Εκπαίδευση
Καλεράντε Ευαγγελία, Γρηγόρης, , 2017
Παιδεία στα χρόνια της δικτατορίας 1936-1940
Καλεράντε, Ε, Γρηγόρης, , 2016
Από την Ρόζα Λούξεμπουργκ στο Τερατώδες Είδωλο της Ευρώπης
Καλεράντε, Ε., Βαμβακίδου, Ι. & Σολάκη, Μ, , , 2015
Ενδοσχολική στήριξη και εκπαιδευτική πολιτική
Μόρμορης Μ., Καλεράντε Ε., Κέλωρ, , 2012
Ν. Πετρουλάκης: Από την εκπαιδευτική πολιτική στην εκπαιδευτική πράξη
Καλεράντε, Ε., Γρηγόρης, , 2012
Εκπαίδευση και Κοινωνιολόγια (E. Durkheim)
Καλεράντε, Ε., Γρηγόρης, 250, 2012
Οδηγός Εισαγωγής Αρχών Ισότητας των Φύλων στην Εκπαίδευση
Καλεράντε, Ε. & Καραφώτη, Π., ΚΕΘΙ, , 2009
Ενδοσχολική στήριξη και εκπαιδευτική πολιτική
Μόρμορης Μ., Καλεράντε Ε., Σίσυφος, , 2008
Parallel association between the European educational policy on lifelong education and the introduction to information society (1995 – 2010)
Kalerante, E. & Elefterakis, T., SPRINGER, , 275-282, 2017
Τάξεις του θετικού λόγου στο σχολικό περιβάλλον: Εναλλακτικές οριοθετήσεις της γνώσης
Καλεράντε Ευαγγελία, Επιστήμες της Αγωγής, υπό έκδοση, , 2017
Εκπαιδευτική διαμεσολάβηση σε διαφοροποιημένες αφηγήσεις για την κουλτούρα της ευτυχίας
Καλεράντε Ευαγγελία, Journal of Research in Education and Training, 9, 182-207, 2016
Days of the Memorandum: Understanding Experiences of New Poverty in Greece Using Interpretative Phenomenological Analysis
Kalerante Evaggelia, Lempidaki Maria, International Review of Social Sciences and Humanities, 9, 164-177, 2015
Senior High School Undergraduate Students’ Viewpoints About the Knowledge Provided at Greek Schools: A Sociological Approach
Kalerante Evaggelia, Gogou Lela, International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, 2, 154-159, 2015
A Social Approach to Students’ Viewpoints About the System of Entering Tertiary Education Based on a Research Carried out in Greece (2012-2013)
Gogou Lela, Kalerante Evaggelia, Science Journal of Education, 3, 22-29, 2015
Discourse critical analysis of the Dictatorship educational policy (1967-1974) about the Greek speaking education of the Greeks abroad
Kalerante, Evaggelia, International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication, 2, , 2015
Students’ Democratic Participation in the School Environment: from a Passive Attitude to an Active Interaction
Kalerante Evaggelia, British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 4, issue 2, , 2014
Albanian immigrant students’ viewpoints on their professional career prior to and after the economic crisis in Greece”
Kalerante Evaggelia, Mediterranean Journal of Social Sciences, 1, 735-741, 2014
Greek Educational Policy From the Collaborative Model of the School Counselor Institution of the A. Papandreou’s (1981) Educational Policy towards the Model of Superintendence and Supervision of the Period 2008-2013
Kalerante Evaggelia, International Journal of Higher Education, 3, 129-133, 2014
ChrissiAvgis’ Stand on Education: a Case Study of the far Right Wing Party’s Political Gazette
Kalerante Evaggelia, International Journal of Humanities and Social Science, 4, 94-101, 2014
The Life Long Learning Policy in Greece under deliberation: Aspects of a formal exchange of views
Haitidou, O., Kalerante, E., Kyridis, A., Zagkos, C.& Fotopoulos, N, International Research in Education,, 1, , 2013
Greek University Candidates’ Targets in a Changing, Unstable and Unpredictable Economic Environment.
Kalerante, E., Mormory, P. & Mormory, M., International Journal of Higher Education, 2, , 2013
Maximization of Pedagogical Academies during Metaxa's Era
Kalerante, E., Culture Journal, 1, 1-11, 2012
Modern juvenile social Networks as “political notional grids” in the formulation of the political movement Discourse
Kalerante, E., Studies of Changing Societies,, 1'(5) Dece, , 2012
Structural consuming society and juvenile culture: The speculation of a relationship
Kalerante, E., Culture Journal,, 1 (2),, 1-13, 2012
“Investigating autobiographical memory gender differencies in violence and emotional intensity in childhood memories of adults
Kalerante, E., Culture Journal, 1 (3), 48-77, 2012
Can transactional models shed more light on the origins and development of disturbing behavior in young children?”
Kalerante, E., Culture Journal, 1 (4), 14-23, 2012
Teaching faculties students-voters of “Chrisi Avgi” Attitudes and viewpoints about educational issues
Kalerante, E., Sage., , (submitted), 2012
Students supporters of “ChrisI Avgi”, an extreme right political party in Greece: Critical analysies of their beliefs on education policy.
Kalerante, E., 21 century, Problems of Education, , (submitted), 2012
Macedonia faculties’ students – “Chrisi Avgi” followers’ critique on the Greek educational policy.
Kalerante, E., Culture., , (submitted), 2012
Posters as a Form of Political Discourse: Posters of the Communist Youth of Greece in the Dictatorship Era (1967-1974).
Vamvakidou, I., Kyridis, A., Tziamtzi, C., Zagkos, C., Kalerante, E.& Gogou, E., International journal of images, 2, , 2012
“Research in Greek Universities: Non-compatible categorizations and dysfunctional structures
Kyridis, A., Papadakis, N., Kalerante, E. & Zagkos, C., International journal of Higher Education, 1, , 2012
The entrance system to the Greek Tertiary Education: Critical consideration and Conceptualizations.
Kiridis, A., Kalerante, E., Papadakis, N. , Fotopoulos, N. & Zaggos H., Journal of educational policy., , (submitted), 2012
Greek Educational Policy in recessionary Times: Does liberal educational Policy take its toll on the Leisure Activities of the lower social Strata?
Kalerante, E., Cambridge Scholars Publishing, , (under publi, 2012
Repatriation of Albanians: Redesigning a student acculturation policy
Kalerante, E., OPTIME Albanian University, 3, 53-63, 2011
«Το γλωσσικό μάθημα στην Α΄ τάξη των δημοτικών σχολείων»
Καλεράντε, Ε., Επιθεώρηση Παιδικής λογοτεχνίας, τ.χ. 12, Π, 79-83, 1997
Συγκριτικός πολιτικός λόγος στα Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια του 1913 στην εκπαιδευτική νομοθεσία του 1917: Προτάσεις θεσμοποίησης μιας προσαρμοστικής εκπαιδευτικής αναβάθμισης
Καλεράντε Ευαγγελία, Εκατό χρόνια από τη γλωσσο-εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917, Θεσσαλονίκη, , 2017
Εκπαιδευτική πολιτική για τα Συσσίτια των μαθητών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο: Μνήμες των κατοίκων της Ικαρίας
Καλεράντε, Ε. & Κονταξοπούλου, Α., Ζητήματα Μεθοδολογίας και Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, , , 2017
Εκπαιδευτικές θέσεις του Γ. Δροσίνη. Από τις προθέσεις στην πολιτική πρακτική
Καλεράντε Ευαγγελία, Προσεγγίσεις στον Γεώργιο Δροσίνη: Από την μουσειοπαιδαγωγική θεωρία στην διδακτική πράξη., Αθήνα, 20-37, 2016
Οι Φυσικές Επιστήμες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου: Ερμηνευτική προσέγγιση μιας νεωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής
Καλεράντε Ευαγγελία, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, Ρέθυμνο, υπό έκδοση, 2016
Συμβουλευτική διαμεσολάβηση σε μεταβαλλόμενες συνθήκες: εκπαιδευτικές προσαρμοστικές πολιτικές ως εξελικτικές καθολικότητες
Καλεράντε Ευαγγελία, Επαγγελματική Αγωγή στην Ελλάδα και τον κόσμο, Αθήνα, 271-281, 2016
Διερεύνηση απόψεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμβουλευτική στην εκπαίδευση
Λογιώτης, Γ. & Καλεράντε, Ε., Επαγγελματική Αγωγή στην Ελλάδα και τον κόσμο, Αθήνα, 418-429, 2016
Συνδικαλιστικός λόγος για την αξιολόγηση: Αποχρώσεις των διαφορετικών πολιτικών τάσεων και νοημάτων»
Λογιώτης, Γ. & Καλεράντε, Ε., 1ο επιστημονικό συνέδριο Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών: σύγχρονες τάσεις, διλήμματα και προοπτικές, Αθήνα, υπό έκδοση, 2016
Πολιτικός αναστοχαστικός εκσυγχρονισμός στην εκπαιδευτική πολιτική για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: Από τον εκπαιδευτικό στην δημοκρατική εκπαιδευτική κοινωνιακή κοινότητα
Καλεράντε Ευαγγελία, 1ο επιστημονικό συνέδριο Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών: σύγχρονες τάσεις, διλήμματα και προοπτικές, Αθήνα, υπό έκδοση, 2016
Ο ρόλος του περιοδικού “Εθνική Αγωγή” στην εκπαίδευση: Εκπαιδευτικός κριτικός λόγος και πολιτική
Καλεράντε Ευαγγελία, Γεώργιος Δροσίνης: Από τη λογοτεχνία στην εκπαιδευτική και μουσειοπαιδαγωγική πράξη, Κηφισιά, , 2016
Η εκπαιδευτική πολιτική για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο (1980-2012): Από την πολιτική των προθέσεων στη νομοθεσία και στην εκπαιδευτική εφαρμογή
Καλεράντε Ευαγγελία, Νικολάου, Γ. & Κώτσης, Κ. Περιβάλλον, εκπαίδευση, γεωγραφία, Αθήνα, 418-440, 2016
Islamophobia – as a matter of fact – emphasis on democracy and humanism at the elementary and secondary educational levels
Kalerante Evaggelia, IVSA Conference, Tinos, under public, 2015
The rise of far right in Europe: Challenges and considerations relevant to the educational policy
Kalerante Evaggelia, EURINT 2015 International Conference (3rd edition) Regional development and integration. New challenges for the EU, Romania, under public, 2015
Από την κοινωνία της γνώσης στην κοινωνία της απόγνωσης: Αφηρημένες μορφοποιήσεις σε ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Καλεράντε Ευαγγελία, Αφηγήσεις της Οικονομικής Κρίσης: Μύθοι και πραγματικότητες της σύγχρονης κοινωνίας, Θεσσαλονίκη, υπό έκδοση, 2015
The Greek educational policy throughout the economic crisis (2008-2015): The Immigrants’ right to education is made a propos and activated
Kalerante Evaggelia, Rethinking Language, Diversity and Education, Rhodes, under public, 2015
Από την κατανάλωση ως αξία στην αναζήτηση αξιών σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης: Προβληματισμοί για την ελληνική εκπαίδευση
Καλεράντε Ευαγγελία, Παιδαγωγική της Χαράς: Προς ένα Αντισυμβατικό Σχολείο, Κρήτη, υπό έκδοση, 2015
The Greek Educational Policy Model towards the Reinforcement of Democracy: From the Marginalized Citizen to the Active Political Individual
Kalerante Evaggelia, Rethinking, democracy in literature, language and culture, Thessaloniki, under public, 2015
Η κουλτούρα της ευτυχίας στο εκπαιδευτικό σύστημα: Πολιτικές και συμβολικές διαστάσεις μιας εκπαιδευτικής επιτέλεσης
Καλεράντε Ευαγγελία, Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και Μάθηση στην Παιδική Ηλικία, Ιωάννινα, υπό έκδοση, 2015
Αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης στα πολιτικά προγράμματα των κυβερνήσεων Χ. Τρικούπη: Το πρόταγμα του Γραμματισμού στην εκπαιδευτική κουλτούρα
Γαλάνης Κων/νος, Καλεράντε Ευαγγελία, Ελευθεράκης Θεόδωρος, Ο γραμματισμός σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο: νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση, Ρέθυμνο, υπό έκδοση, 2015
Εκπαιδευτική πολιτική για τον γραμματισμό στην πρώτη κυβέρνηση Βενιζέλου εντασσόμενη σε ευρύτερες εξελικτικές πολιτικές καθολικότητες
Καλεράντε Ευαγγελία, Ελευθεράκης Θεόδωρος, Γαλάνης Κων/νος, 6ο Συνέδριο: Ο γραμματισμός σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο: νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση, Ρέθυμνο, υπό έκδοση, 2015
Τάξεις του θετικού λόγου στο σχολικό περιβάλλον: Εναλλακτικές οριοθετήσεις μιας διαφορετικής προσέγγισης για τη γνώση
Καλεράντε Ευαγγελία, Καλές προοπτικές και Καινοτομία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα, υπό έκδοση, 2015
Δομική ερμηνευτική Προσέγγιση της Αυτο-αξιολόγησης του εκπαιδευτικού Έργου: Κοινωνική Λειτουργία και θεσμική Δυναμική της εκπαιδευτικής Κοινότητας
Καλεράντε Ευαγγελία, 1ο Συνέδριο με θέμα « Μονάδα Μεθοδολογίας, Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης, Κόρινθος, υπό έκδοση, 2015
Πολιτικές εγκλίσεις και κοινωνικές υποδηλώσεις της οικονομικής κρίσης στην νεανική γυναικεία εργασία, ως εκπαιδευτική πρόκληση στον επανακοθορισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής
Καλέραντε, Ε., Ελευθεράκης, Θ. & Γιαβρίμης, Π., Η ελληνική κοινωνία στο σταυροδρόμι της κρίσης- έξι χρόνια μετά, Αθήνα, 190-198, 2015
Εκπαιδευτική πολιτική σε εκτυλισσόμενες οικονομικές και πολιτικές ρηματικές διαδικασίες: Από την οικονομία “gig” στην «εκπαίδευση “gig”
Καλεράντε Ευαγγελία, Η ελληνική κοινωνία στο σταυροδρόμι της κρίσης- έξι χρόνια μετά, Αθήνα, 180-190, 2015
The discourse on the gender differentiated identity model by the right wing party of “Golden Dawn
Kalerante Evaggelia, Gender, Law and Institutions, Nicosia, Cyprus, under public, 2014
The Greek Nursery education during the economic crisis period: Western Macedonia Kindergarten teachers’ interpretations and considerations
Kalerante Evaggelia, Koukaki Ioanna, Practicum of future pedagogues, teachers and kindergarten teachers in multicultural environments, Skopje, under public, 2014
Promotion of the principles of Democracy in the Greek educational system: Re-examining the curriculum and the educational environment
Eleftherakis Theodoros, Kalerante Evaggelia, European Early Childhood Education Research Association, Crete, under public, 2014
Re-examining intercultural programs in the Greek educational system
Kalerante Evaggelia, Eleftherakis Theodoros, European Early Childhood Education Research Association, Crete, under public, 2014
Semiotics analysis of educational books approved for Primary and Secondary School Libraries after the Greek civil war (1944-1949)
Kalerante Evaggelia, Education, War and Peace, London, under public, 2014
Educational policy and welfare state: Student Messes after the Greek civil war
Kalerante Evaggelia, Kontaxopoulou Aggeliki, Education, War and Peace, London, under public, 2014
Consideration and meaningfulness of the educational scientific research: the explicit or implicit concealment of social class
Gogou Lela, Kalerante Evaggelia, XVIII ISA World Congress of Sociology, Yokohama, under public, 2014
From the educational policy about gender equality to its testing in the labor market during the Greek economic crisis
Kalerante Evaggelia, Gogou Lela, XVIII ISA World Congress of Sociology, Yokohama, under public, 2014
Πολιτική και λόγος στο έργο του Πλάτωνα Δρακούλη: Πρώιμη αφήγηση μιας σοσιαλιστικής πολιτικής
Καλεράντε Ευαγγελία, Ι΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, υπό έκδοση, 2014
Εκπαιδευτική πολιτική για τις ξένες γλώσσες σε περίοδο οικονομικής κρίσης: Από τη συναρθρωτική πολιτική πρακτική στην επιλεκτική θέσμιση
Καλεράντε Ευαγγελία, Σταυροδρόμι γλωσσών & πολιτισμών: Ζητήματα Δι/Πολυγλωσσίας, Διαγλωσσικότητας και Γλωσσικών Πολιτικών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, υπό έκδοση, 2014
Πολιτικός λόγος και οργάνωση της γνώσης στο σχολικό περιβάλλον 1947-1950: συμβατότητες ή ασυμβατότητες από την θεσμική υποδειγματοποίηση στην συμβολική εφαρμογή
Καλεράντε Ευαγγελία, Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία; ιστορικές-συγκριτικές προσεγγίσεις, Πάτρα, υπό έκδοση, 2014
Καθεστώτα γνώσης/ εξουσίας ως κειμενικός λόγος των γυναικείων οργανώσεων: Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων (1963-1965)
Πυλαρινός, Καλεράντε, Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία; ιστορικές-συγκριτικές προσεγγίσεις, Πάτρα, υπό έκδοση, 2014
Αντιστάσεις και συντηρητισμός στη διαμόρφωση του κοινωνικού υποκειμένου στην εκπαίδευση: Η περίπτωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος
Καλεράντε, 4ο Διεθνές Συνέδριο Κριτικής Παιδαγωγικής, με θέμα: «Η Κριτική Παιδαγωγική την Εποχή της Κρίσης, Θεσσαλονίκη, 458-484, 2014
In-active participation in a particular form of juvenile communication through social networks: Conceptualization of acting subjects in symbolic technological fields
Καλεράντε, Η Συμβολή της Τεχνολογίας στην Επιστήμη, την Οικονομία, την Κοινωνία και την Εκπαίδευση, Πειραιάς, υπό έκδοση, 2014
Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για την τεχνική εκπαίδευση: από την πολιτική των προθέσεων στη νομοθεσία (1860-2013)
Καλεράντε, Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία, Θεσσαλονίκη, υπό έκδοση, 2014
Πολιτικές για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα: Εκπαιδευτικές λογο-αναλυτικές προσεγγίσεις και γνωσιακές θεωρήσεις
Καλεράντε, Η Επιχειρηματικότητα ως Επαγγελματική Επιλογή & η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, Αθήνα, υπό έκδοση, 2014
Ακροδεξιά πολιτική έκφραση στο σχολικό περιβάλλον: Πολιτικά διαδραστικά παίγνια στο μικρόκοσμο της καθημερινής διάδρασης
Γώγου Λέλα, Καλεράντε Ευαγγελία, Ι΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΠΕ με θέμα: «Από τη μεταπολίτευση στην κρίση όψεις και προοπτικές της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας, Αθήνα, υπό έκδοση, 2014
Δια βίου εκπαίδευση και κοινωνία της πληροφορίας στο σύγχρονο ευρωπαϊκό σχολείο (1995-2010)
Καλεράντε, Ελευθεράκης, Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Ρέθυμνο, 71-79, 2014
Αναστοχαστική διαδραστική πολιτική στρατηγική για την ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση στην ομογένεια: Η διαδικασία της διαβούλευσης στο Ν. 4027/2011
Καλεράντε, Η ελληνική γλώσσα σε πολύγλωσσα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα: διδακτικές και κοινωνιο-γλωσσολογικές προσεγγίσεις», Αλεξανδρούπολη, υπό έκδοση, 2014
Γυναίκες ερευνήτριες τη δεκαετία του ΄60: Η αποδιαφοροποίηση ή η μετα-διεπιστημονικότητα στο κοινωνιολογικό παίγνιο
Καλεράντε Ευαγγελία, Η έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Παρόν και Προοπτικές, Ιωάννινα, , 2014
Πολιτικές υπέρβασης και πρακτικές άρθρωσης στη κατασκευή μοντέλων για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (1964-1985)
Καλεράντε Ευαγγελία, Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Φλώρινα, υπό έκδοση, 2014
Educational Policy and Social Welfare: Discourse about Rights
Kalerante Evaggelia, Human and Social Sciences at the Common Conference, Slovak Republic, under public, 2014
Extreme Right Political Discourse and its Educational Dimensions as they are Projected in the Formal Form of the Greek Extreme Right Political Party of “Chrisi Avgi”
Kalerante, E., International Academic Conference on Social Sciences, IACSS,, Turkey, 88-94, 2013
Η αφήγηση για τη διαφοροποιημένη διαδικασία κατασκευής και ρύθμισης της αρσενικής και θηλυκής ταυτότητας στο ακροδεξιό κόμμα της «Χρυσής Αυγής» : Παραδοσιακές φόρμες μιας πολιτιστικής επιτέλεσης.»
Καλεράντε, Ε., Στη δίνη της ελληνικής κρίσης. Κόμματα, θεσμοί, πολιτική, ιδεολογίες., Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κέντρο Πολιτικών Ερευνών, υπό δημοσίευ, 2013
Στάσεις και απόψεις των φοιτητών, Παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών, ψηφοφόρων της «Χρυσής Αυγής» για τη διαμόρφωση ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής
Καλεράντε, Ε., 16ο Διεθνές Συνέδριο, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα και τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα., Πάτρα, υπό δημοσίευ, 2013
Εκπαιδευτικές απόψεις και θέσεις φοιτητών- οπαδών της «Χρυσής Αυγής» για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Καλεράντε, Ε., 16ο Διεθνές Συνέδριο: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα και τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα., Πάτρα, υπό δημοσίευ, 2013
«Αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών πληροφορικής για τη συσχέτιση της διάστασης του φύλου με τις επιδόσειςσε τομείς πληροφορικής: Μια μελέτη περίπτωσης στο Ν. Φλώρινας».
Καλεράντε, Ε. & Μπράτιτσης, Θ., 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, Φλώρινα, , 2012
«Η διαλεκτική των δικαιωμάτων στις διακηρύξεις για τα δικαιώματα του παιδιού».
Καλεράντε, Ε., Συνέδριο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,, Ιωάννινα, υπό δημοσίευ, 2012
“ICT- A new learning and teaching tool in Ancient Greek Studies”.
Kalerante, E., Nikolidakis, S. & Georgopoulou, E., 6th International Technology Education and Development Conference., Valencia, Spain, 1236-1245, 2012
«Ανάλυση περιεχομένου του νέου σχολικού προγράμματος σπουδών για το Νηπιαγωγείο, ως προς τις Τ.Π.Ε.»
Καλεράντε, Ε. & Κοντοπούλου, Α., 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, Φλώρινα, , 2012
«Εκπαιδευτική Πολιτική Γ. Παπανδρέου: Η διάσταση της ποιότητας της εκπαίδευσης στη μεταρρύθμιση του 1964».
Καλεράντε, Ε. (2012)., Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή, Πανεπιστήμιο Αθηνών (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης), Αθήνα, , 2012
Η αφήγηση για τη διαφοροποιημένη διαδικασία κατασκευής και ρύθμισης της αρσενικής και θηλυκής ταυτότητας στο ακροδεξιό κόμμα της «Χρυσής Αυγής» : Παραδοσιακές φόρμες μιας πολιτιστικής επιτέλεσης.»
Καλεράντε, Ε. (2012)., Στη δίνη της ελληνικής κρίσης. Κόμματα, θεσμοί, πολιτική, ιδεολογίες., Αθήνα, Πάντειο 14-15 Ιανουαρίου, , 2012
Το παιδί ως σκιώδη πολιτική ύπαρξη, στην εικονική πραγματικότητα, σε μεταβαλλόμενους κοινωνικούς κώδικες οικειότητας.»
Καλεράντε, Ε. (2012)., Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδ, , 2012
“New technologies: Redistribution of educational rights in Greece during the economic recession period
Kalerante, E., International Conference On Education and new Learning Technologies,, Barcelona, 6305-6311, 2012
“New technologies as a students’ means for the Greek teachers’ social control
Kalerante, E., International Conference On Education and new Learning Technologies,, Barcelona, 6312-6317, 2012
Pedagogical Department Kindergarten Teachers’ attitudes and viewpoints about the economic crisis issue
Kalerante, E., 5th International Conference of Education, Research and Innovation., , .(submitted), 2012
“Greek Pedagogy Academy Entrance Exam System for Greek Students attending Foreign Universities (1982-1991): A Study Case – The Florina Pedagogy Academy”.
Iliadou, S., Kalerante, E. & Tsigeni, P., International Conference Education Across Borders, Florina, (under publi, 2012
Inurnment Overt and covert Violence against Kindergarten Girls: Manifestation and apparent
Dinas, K., Kalerante, E. & Kontopoulou, A., International Conference Human Rights and Violent Behaviour:, University of Cyprus., (under publi, 2012
Πολιτική και λόγος των νηπίων για την οικονομική κρίση: μελέτη περίπτωσης σε νηπιαγωγείο της Φλώρινας
Καλεράντε, Ε., Κολτσάκη, Ν. & Κοντοπούλου, A.., 15o Διεθνές Συνέδριο, Διαπολιτισμικότητα, Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Οικονομική Κρίση στην Κοινωνία, το Σχολείο, την Οικογένεια και τα Ελληνικά ως Ξένη Γλώσσα, Πάτρα, 273-282, 2012
Πολιτική για τη συγχώνευση των σχολείων και η πολιτική ως αντιθετικός πολιτικός λόγος στην πολιτική των δικαιωμάτων
Καλεράντε, Ε. & Κοντοπούλου, Ά., 15o Διεθνές Συνέδριο, Διαπολιτισμικότητα, Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Οικονομική Κρίση στην Κοινωνία, το Σχολείο, την Οικογένεια και τα Ελληνικά ως Ξένη Γλώσσα, Πάτρα, 445-452, 2012
Η εκφορά του πολιτικού λόγου στα εκπαιδευτικά περιοδικά, 1945-1949: Συγκρουσιακές θέσεις προοδευτικών και συντηρητικών, αναφορικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Καλεράντε, Ε., 2ο Συνέδριο Δημόσιας Πολιτικής και Θεσμών:“ Συνέχειες και Ασυνέχειες στο Ελληνικό Κράτος, την Οικονομία, την Κοινωνία: 1945-2012, Πάντειος, υπό δημοσίευ, 2012
Μορφικά, εννοιολογικά σχήματα στην εξοικείωση με τις ανορθολογικές δομές του τρόμου: Tα βαμπίρ ως «πνεύματα των καιρών».
Καλεράντε, Ε., Συνέδριο Αφιέρωμα στον Ε. Morin (25-28 Μαϊου 2011), Αθήνα-Πάντειος, , 2011
«Περιβαλλοντική Λογοτεχνία: Διαπολιτισμικοί επαναπροσδιορισμοί και αλληλοσυσχετίσεις». Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Μετανάστευση –Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας
Καλεράντε, Ε., Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πατρών, Βόλος, , 2011
«Η διαλεκτική των εκπαιδευτικών αλλαγών: Η περίπτωση της πολιτικής βούλησης στη νομοθετική ρύθμιση του μονοτονικού συστήματος».
Καλεράντε, Ε., Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελληνική γλώσσα και Εκπαίδευση, Πάτρα, , 2011
“Educational policy and modern technologies: E-learning in the education of the youths imprisoned”.
Kalerante, E., International Conference “Automatics and Informatics”, Sofia, , 2011
Οι «κοινόχρηστοι τόποι» γνώσης στην εκπαιδευτική διαδικασία ή η δια βίου εκπαίδευση ως οικονομική συνθήκη». Θεσμοί στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης – Αποτίμηση μιας αντιφατικής περιόδου.
Καλεράντε, Ε., Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και πολιτικών Επιστημών – ΑΤΕΙ Καλαμάτας, Καλαμάτα, , 2011
«Εργαλειακή – Οικονομική διαχείριση της παιδείας: Ιδεολογικές και πολιτικές προεκτάσεις της κατίσχυσής της στην εκπαίδευση των μεταναστών»
Καλεράντε, Ε., Διεθνές Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρίας Κοινωνικής Πολιτικής, Ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής σήμερα, κριτικές προσεγγίσεις και προκλήσεις,, Αθήνα – Πάντειος, υπό δημοσίευ, 2011
«Το σύστημα της ουμανιστικής ενδοσχολικής οργάνωσης στη λυκειακή βαθμίδα: Από τις γραφειοκρατικές, συγκεντρωτικές δομές στην αυτόνομη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων».
Καλεράντε, Ε. & Μόρμορης, Μ., Συνέδριο Διοίκησης της Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμική Πραγματικότητα, Πάτρα, , 2011
«Στόχοι των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ένα μεταβαλλόμενο ασταθές και ρευστό οικονομικό σύστημα»
Καλεράντε, Ε.,Μόρμορη, Π. & Μόρμορης, Ε., Social Justice and participation: The role of higher education,, Nicosia, , 2011
“New museum involving technologies in kindergarten training”
Kalerante, E., Sirikt, Kranjska Gora, , 2011
“Overt and covered violence against kindergarten girls: Manifestation and apparent inurnment”,
Dinas, K., Kalerante, E., Papadopoulou, P.& Kontopoulou, A., International Conference, “Human Rights and Violent Behavior: The social and educational perspective”,, University of Cyprus,, under press, 2011
“Greek Educational policy in recessionary times: Does liberal educational policy take its toll on the leisure activities of the lower social strata”,
Kalerante, E., Mid-term Conference of Research Committee on Sociology of Leisure, “Mapping leisure across borders”,, University of Palermo,, , 2011
Κοινωνικά πεδία και δομές πολιτικής ευκαιρίας σε ένα νεανικό διαδυκτιακό «ρεπερτόριο» κινηματικών δράσεων. Ελληνική Κοινωνία 1975-2010. Μετασχηματισμοί, ανακατατάξεις, προκλήσεις.
Κυρίδης, Α. & Καλεράντε, Ε., Τακτικό Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας, Αθήνα, υπό δημοσίευ, 2011
Εκπαιδευτική πολιτική 1974-1976: Η δημοτική γλώσσα στα Αναλυτικά Προγράμματα της Α΄ και Β΄ Δημοτικού.
Καλεράντε, Ε. & Χάρης, Κ., Επετειακό-Επιστημονικό Συνέδριο, 1976-2011: 35 Χρόνια από τη Γλωσσοεκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, 4-6 Νοεμβρίου 2011, Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας., Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, υπό δημοσίευ, 2011
«Η τεχνική εκπαίδευση στην κατάρτιση των Αλβανών μεταναστών μαθητών: Στόχοι και προοπτικές σε μια ρέουσα οικονομικοκοινωνική κατάσταση»
Καλεράντε, Ε., ΚΕΔΕΚ, Πάτρα, 204-214, 2010
“The teaching of Ancient Greek as a foreign language for students of immigrant status at the High School and Lyceum educational levels”
Kalerante, E., Nikolidakis, S. & Georgopoulou, E., Using Corpora in Contrastive and Translation Studies, www.edgehill.ac.uk/proceeding/papers, Edge Hill University, , 2010
“New ICT learning and teaching tool in Ancient Greek Studies“
Kalerante, E., Nikolidakis, S. & Georgopoulou, E., Linguapolis Institute for Language and Communication, Universiteit Antwerpen, (Under Publi, 2010
“ICT- A learning and teaching tool in Ancient Greek Studies”
Kalerante, E., Proceedings of the ecoMEDIA annual Conference, , 61-66, 2010
“Nationalism versus Multiculturalism in the Greek Educational System: Conflicts and Resistance”
Kalerante, E., ISA, World Congress of Sociology, , submitted, 2010
Οι περισσότεροι δεν νοιάζονται για μας. Κοιτάνε το χρήμα και τη θέση τους». Οι πολιτειακές και πολιτικές γνώσεις μαθητών ελληνικών δημοτικών σχολείων και οι απόψεις τους για την πολιτική και τους πολιτικούς
Τζιαμπούρας, Θ., Κυρίδης, Α. Ζάγκος, Χ., Δασκαλάκη, Ν., Καλεράντε, Ε & Φωτόπουλος, Ν., 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, , 12-27, 2010
«Η κοινωνία των δεξιοτήτων»: Επανεξετάζοντας της αφηγήσεις νομιμοποίησης της δια-βίου προγραμματισμένης κατάρτισης»,
Καλεράντε, Ε., Κυρίδης, Α. & Φωτόπουλος, Ν., Συνέδριο Κοινωνιολογικής Εταιρίας, , , 2009
«Από το Seattle στο Hokaido:Το εικονιστικό υλικό της κινηματικής πάλης της νεολαίας ενάντια στην παγκοσμιοποίηση»
Kυρίδης Α., Ζάγκος Χ.,Τζιαμζή Χρ., Βαμβακίδου Ι. & Καλεράντε Ε., Πολιτισμός, επικοινωνία, παγκοσμιοποίηση, Κέρκυρα: Economia Publishing, Κέρκυρα, 151-166., 2009
«(Επαν)εγγράφοντας την Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση: Η πολιτική και η ηθική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»
Καλεράντε, Ε. & Βαμβακίδου, Ι., Συνέδριο Κοινωνιολογικής Εταιρίας, Αθήνα, , 2008
Λειτουργικότητα και κοινωνική δυναμική των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε παγκοσμιο-ποιημένες συνθήκες.
Νίνα-Παζαρζή, Ε., Καλεράντε Ε. & Ζάχου Χ., 3ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών Νέα Αγορά και Νέα Τεχνολογία,, , 285-292, 2007
«Από την τυπική επικοινωνιακή μορφή της γλώσσας των μεταναστών πρώτης γενιάς στην ουσιαστική γλωσσική διάδραση και συμμετοχή των μεταναστών δεύτερης γενιάς»
Καλεράντε, Ε. & Ζάχου, Χ., Διεθνές Συνέδριο (επ. Κ. Ντίνας & Α. Χατζηπαναγιωτίδη), Η ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα (έρευνα διδασκαλία, εκμάθηση),, Θεσσαλονίκη, 280-294, 2007
Οι συνέπειες του πολέμου του 1919 – 1922 στην εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδος: Η ίδρυση του κόμματος των «Ελευθεροφρόνων» του Ι. Μεταξά.»
Καλεράντε, Ε., 2ο, Διεθνές Συνέδριο Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών Γαστούνη, , 440-450, 2007
Γυναικεία εκπαίδευση στην Κεφαλονιά 1810-1931
Καλεράντε, Ε., Η΄ Διεθνές Πανιώνιο Συνέδριο, Κύθηρα, 490-504, 2006
Προβληματισμός για το εκπαιδευτικό σύστημα. Προτάσεις που προκύπτουν από την παρουσία και δράση των μεταναστών στην Ελλάδα. Ο ρόλος των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη διαπολιτισμική εκπαίδευση».
Καλεράντε Ε., & Σαβοπούλου Α, 2ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 271-279, 2006
«Από τη διεύθυνση του τυπικού σχολείου στη διεύθυνση της πολύπλοκης σχολικής μονάδας. Δομικές αναδιατάξεις και επαναπροσδιορισμοί ρόλων»,
Καλεράντε, Ε., Π. Γεωργογιάννης, 1ο Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης Εκπαίδευσης Α΄βάθμιας, Β΄βάθμιας & Γ΄βάθμιας, Άρτα, , 2006
«Εκπαιδευτικά προγράμματα στη σχολική τάξη: Εκπαιδευτική διαπολιτισμική διαδικασία στα πλαίσια μιας μεταναστευτικής εκπαιδευτικής πολιτικής»
Καλεράντε, Ε., Π. Γεωργογιάννης, Διοίκηση Α΄/βάθμιας &Β΄/θμιας εκπαίδευσης, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Πάτρα, 109-120, 2005
Creating an attractive learning atmosphere by developing programs of environmental, health and cultural education :the Greek case.
Kalerante E., Τhe twelfth International conference on learning,Granada, , v.12, 2005
Graffiti as a form of social and cultural conflict: the Greek case»
Kalerante E., & Mormori P., », The 3rd International Conference on New Directions in the Humanities, United Kingdom, v.3, 2005
Συγκρουσιακός λόγος και ανταγωνιστικές προθέσεις στην εκπαιδευτική πολιτική για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Διαδικασίες εξάρθρωσης της ουμανιστικής γνώσης
Καλεράντε Ευαγγελία, Αφηγήσεις της Κρίσης: Μύθοι και Πραγματικότητες της Σύγχρονης Κοινωνίας, , , 2017
Η εκφορά του πολιτικού λόγου στα εκπαιδευτικά περιοδικά, 1945-1949: Συγκρουσιακές θέσεις προοδευτικών και συντηρητικών, αναφορικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Καλεράντε Ευαγγελία, Τιμητικός τόμος για τον Σήφη Μπουζάκη, , 555-576, 2017
Δεύτερη Γενιά Αλβανών Φοιτητών Μεταναστών: Τροχιές Ζωής, Επαγγελματικές Προοπτικές και Διεθνοτισμός στην Ελλάδα της Κρίσης
Ζάχου, Χ. & Καλεράντε, Ε., Για τη μετανάστευση, τόμος Κοινωνιολογικής Εταιρείας, υπό έκδοση, , 2016
Δομική ερμηνευτική Προσέγγιση της Αυτο-αξιολόγησης του εκπαιδευτικού Έργου: Κοινωνική Λειτουργία και θεσμική Δυναμική της εκπαιδευτικής Κοινότητας
Καλεράντε Ευαγγελία, . Μπαγάκη (επιμ.) Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές, επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού που βασίζονται στο σχολείο, Αθήνα, 24-31, 2016
Επανεγράφοντας το θεσμό της οικογένειας, στην Ελλάδα, την περίοδο της οικονομικής κρίση
Καλεράντε Ευαγγελία, Κυπριανός, Π. & Pourtois, J.P. Οικογένεια, σχολείο, τοπικές κοινωνίες, Αθήνα, 121-128, 2016
Αναπαράσταση της οικονομικής κρίσης στο οικογενειακό περιβάλλον, όπως παρουσιάζεται στην εικαστική απεικόνιση των παιδιών του νηπιαγωγείου
Καλεράντε, Ε., Κοντόπουλου, Α. & Κολτσάκη, Ν., Κυπριανός, Π. & Pourtois, J.P. Οικογένεια, σχολείο, τοπικές κοινωνίες, , 129-138, 2016
Εκπαιδευτική Πολιτική και Κοινωνική Πρόνοια: Λόγος περί δικαιωμάτων στην Ειδική Εκπαίδευσ
Καλεράντε Ευαγγελία, Διλήμματα και Προοπτικές στην Ειδική Εκπαίδευση, , 380-388, 2015
Κοινωνιολογική οπτική στην εκπαίδευση: Διερεύνηση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας με εμπειρικές μεθόδους έρευνας στη δεκαετία του ’60
Καλεράντε Ευαγγελία, Δαλακούρα, Κ., Χατζηστεφανίδου Σ. & Χουρδάκης Α. Ιστοριογραφία της ελληνικής εκπαίδευσης, , 265-287, 2015
Γυναίκες ερευνήτριες τη δεκαετία του ΄60: Η αποδιαφοροποίηση ή η μετα-διεπιστημονικότητα στο κοινωνιολογικό παίγνιο
Καλεράντε Ευαγγελία, Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, , 561-567, 2015
Ο νεοφιλελευθερισμός ως κυρίαρχη αντίληψη στη διαχείριση της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής: Πολιτικός λόγος και μετασχηματισμοί στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Καλεράντε Ευαγγελία, Κοινωνικές Αναπαραστάσεις: Επικοινωνιακά μέσα και εξουσία, , υπό έκδοση, 2014
Βιογραφική ανάλυση στην εκπαιδευτική έρευνα: Τεχνικές ανάδυσης της μικρο-ιστορίας της εκπαιδευτικής πολιτικής
Καλεράντε Ευαγγελία, Preschool & Primary Education, , υπό έκδοση, 2014
Εκπαιδευτικές στιγμές στη δεκαετία του ΄50: Ο Ν. Πετρουλάκης στην Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας
Ηλιάδου- Τάχου, Καλεράντε, Η Δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα, , 235-257, 2014
Η μετάβαση από την Παιδαγωγική Ακαδημία της Φλώρινας στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Φλώρινας: Τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου & ο λόγος των πρωταγωνιστών
Ηλιάδου- Τάχου, Καλεράντε, Τσιγγένη, Η Δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα, , 290-303, 2014
Πολιτικο-αναλυτικές κατηγορίες στην ερμηνεία της κινητικότητας: τα γνωστικά καθεστώτα ως λόγοι κατασκευής στη διαπραγμάτευση ταυτοτήτων
Καλεράντε Ευαγγελία, Συλλογικό Τόμο Μιχαήλ, Δ. & Χρήστου, Α. (επιμ.) Ενδο- Ευρωπαική Νεανική κινητικότητα/ μετανάστευση στην εποχή της οικονομικής κρίσης, , 171-208, 2014
Greek Educational Policy in recessionary Times: Does liberal educational Policy take its toll on the Leisure Activities of the lower social Strata
Kalerante Evaggelia, Cambridge Scholars Publishing, , 379-389, 2013
Προσεγγίσεις μιας ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής εστιασμένης σε ιστορικο-θρησκευτικές πολλαπλότητες προσδιορισμών και εννοιολογήσεων
Καλεράντε Ευαγγελία, Επιστημονική Επετηρίδα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, , 51-74, 2013
Σύγχρονα νεανικά κοινωνικά Δίκτυα, ως «πολιτικά νοηματικά Πλέγματα» στη Διαμόρφωση πολιτικού κινηματικού Λόγου
Καλεράντε, Ε., Μεταξάς Ι., Πολιτική Επιστήμη: Διακλαδική και κριτική προσέγγιση της πολιτικής πράξης, , υπό έκδοση, 2012
Εκπαιδευτική Πολιτική και Κοινωνική Πρόνοια: Λόγος περί δικαιωμάτων.
Καλεράντε, Ε., Educational Considerations. An interdisciplinary approach”. Culture journal, , υπό έκδοση, 2012
“Educational standpoints and considerations for the Greek socialist’s Plato Dracoulis work (1858-1942): The schematization of female education”
Kalerante, E., Problems of Education in the 21st Century,, Vol. 45, 19-29, 2012
Η Εκπαιδευτική Πολιτική της περιόδου της δικατορίας,1936-1940»
Καλεράντε, Ε., Σ. Μπουζάκης,, , 183-201, 2011
Οι έφηβοι στην κινηματική δράση: Από τις Μαθητικές Κοινότητες στο συγκρουσιακό πεδίο
Καλεράντε, Ε., Τσαούση - Πάντειος, , υπό δημοσίευ, 2011
«Δνιαγενεακές Απεικονίσεις της Αλβανίδας Μετανάστριας : Μια Φαινομεολογική Προσέγγιση»
Ζάχου, Χ. & Καλεράντε, Ε., Mειονοτικές και Μεταναστευτικές Εμπειρίες: Βιώνοντας την «Κουλτούρα του Κράτους», Σειρά ΚΕΜΟ,, Κριτική, 193-227, 2010
«Οι Αλβανικοί Σύλλογοι στην Ελλάδα: Εθνοτικές Ταυτίσεις και Κοινωνικο-πολιτισμικοί Μετασχηματισμοί»
Ζάχου, Χ. & Καλεράντε, Ε., Μετανάστες και Μειονότητες: Λόγος και Πολιτική, Σειρά ΚΕΜΟ,, Βιβλιόραμα, 457-493, 2010
“’Becoming a Citizen’ : Albanian Women’s Civic Education and Political Engagement in Greece”
Zachou, C. & Kalerante, E., Contours of Citizenship: Women in a Global/Local World,, Burlington, 77-95, 2010
Οι Αλβανικοί Σύλλογοι στην Ελλάδα; Εθνοτικές ταυτίσεις και κοινωνικο-πολιτισμικοί μετασχηματισμοί.»
Ζάχου Χρ., & Καλεράντε Ε., στο Παύλου, Μ, Σκουλαρίκη, Α. Μετανάστες και μειονότητες Αθήνα: Βιβλιόραμα, , 457-493, 2009
Μετανάστευση και γυναικεία εργασία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
Ζάχου, Χρ. & Καλεράντε, Ε., Φύλο, Παγκοσμιοποίηση και Εργασία, ΤΕΙ Αθήνας,, A, 50-56, 2008
«Απούσα μητέρα: Η ανάπλαση της οικογένειας μέσα από τη διεθνοτική εμπειρία των μεταναστριών»
Ζάχου Χρ. & Καλεράντε, Ε., Ισότητα των φύλων και εργασία, Πανεπιστήμιο Πειραιά,, A, 96-112, 2008
«Διαγενεακές απεικονίσεις της Αλβανίδας Μετανάστριας : Μια Φαινομενολογική Προσέγγιση»
Ζάχου Χ. & Καλεράντε Ε., Τσιμπιρίδου, Φ. (επιμ), Μειονότητες και Μετανάστες: Η σημασία της «εμπειρίας» στην Κοινωνική Έρευνα, Σειρά ΚΕΜΟ, Αθήνα: Κριτική, , 193-227, 2008
Προσέγγιση του θέματος του αναλφαβητισμού από την κυβέρνηση Βενιζέλου και τη δικτατορία Μεταξά
Καλεράντε, Ε., Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ε. Βενιζέλου, , 273-285, 2007
Εκπαιδευτική επιτυχία και αξιακά οικογενειακά πρότυπα της δεύτερης γενιάς Αλβανών μεταναστών
Ζάχου Χρ. & Καλεράντε Ε, Ευάγγελου Οδ., Παλαιολόγου Ν., «Οι σχολικές επιδόσεις των αλλοφώνων μαθητών :Αποτελέσματα Εμπειρικών Ερευνών», , 335-366, 2007
«Από το Κοργιαλένιο Παρθεναγωγείο στο Κοργιαλένειο Γυμνάσιο(1936-1940)»
Καλεράντε, Ε., Γ. Μοσχοπουλος, Επτανησιακά ιδρύματα, κληροδοτήματα (19ος αι. – 1953). Η πνευματική – πολιτισμική και κοινωνική συμβολή τους, , 423-437, 2007
Εκπαιδευτική πολιτική 1963-1967
Καλεράντε, Ε., Δρόμοι της νεολαίας στη δεκαετία του 1960, Πολιτικές Δράσεις και πολιτισμικές παρεμβάσεις, , 92-138, 2006
Πολιτισμικές διαστάσεις και προοπτική στη μεταμοντέρνα κατάσταση: Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στις πολυ-πολιτισμικές τάξεις»
Kαλεράντε Ε., Ξυλόκοττα Τ., Καρύμαλη Α., Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, κείμενο 60, , 2006
Second Generation Albanian Immigrants: Untying the Gordian Knot of History and Culture”, CD Congress Proceedings, ΧVI World Congress of Sociology: The Quality of Social Existence in a Globalizing World
Zachou, C. & Kalerante, E., International Sociological Association (ISA)., , , 2006
The imbalance of the Greek educational system: Adjustments and reforms to accommodate immigrants”.
Kalerante E., International Sociological Association (Research Committee on Education)., , , 2006
Ο Ιθακήσιος Π. Λεκατσάς: Μια κοινωνιολογική προσέγγιση της λαογραφίας»
Καλεράντε, Ε., Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Μελετών-Πανεπιστήμιο Πάτρας,, , 187-193, 2005
Το γκράφιτι», αντιπαράθεση κοινωνική ή πολιτισμική;»
Καλεράντε, Ε., Σύγχρονοι μηχανισμοί βίας και καταπίεσης, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού & Γενικής Παιδείας, , 97-107, 2005
«Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η νεωτερική πρόταση της κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου. Τα αιτήματα των «κλειστών» ομαδοποιήσεων σε ένα «ανοιχτό» σύστημα παιδείας»
Καλεράντε, Ε., Η σύντομη δεκαετία του ΄60, Ελληνική Εταιρία Πολιτικής Επιστήμης, , 389-404, 2005

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση