Γαργαλιάνος Σταμάτης

Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Θεατρική Αγωγή - Οργάνωση Θεατρικών Παραστάσεων
ΦΕΚ: 734/Γ’/27-7-2015
Γραφείο: 210
Τηλέφωνο: 23850-55119
E-mail: sgargalianos@uowm.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.gargalianos.weebly.com/
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
1905ΕΔραματοποίηση
1907ΥΘεατρική Αγωγή
1908ΕΘεατρικό Παιχνίδι
1904ΕΟργάνωση Θεατρικής Παράστασης
Ο  Σταμάτης  Γαργαλιάνος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική Αγωγή-Διοργάνωση Θεατρικών Εκδηλώσεων», από τον Σεπτέμβριο του 2015. Στο Πανεπιστήμιο PARIS-IX-Dauphine εκπόνησε διδακτορική διατριβή (1988-1994). Είναι κάτοχος Μάστερ (D.E.A.) κοινωνιολογίας-οικονομίας (Developement et Civilisation) στο Πανεπιστήμιο PARIS-II (Pantheon) (1988). Στο Πανεπιστήμιο PARIS-III-Sorbonne Nouvelle τελείωσε τις βασικές σπουδές Θεατρολογίας  (1985). Συνέχισε με δεύτερο πτυχίο Θεατρολογίας, την επόμενη χρονιά, (1986-πτυχίο Maitrise). Στη συνέχεια και στο ίδιο Πανεπιστήμιο ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές θεατρολογίας τις οποίες ολοκλήρωσε το 1987-(D.E.A.). Είναι πτυχιούχος Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1980). ΄Εχει συγγράψει 15 (δεκαπέντε) μονογραφίες - Οι τελευταίες 5 εκδόσεις είναι οι: Οργάνωση Θεατρικών Παραστάσεων # Δραματοποίηση # Θεατρικό Παιχνίδι # Θεατρική Αγωγή # Ο εκπαιδευτικός ως performer. ΄Εχει συγγράψει 18 (δέκα οκτώ) άρθρα σε διεθνή ηλεκτρονικά περιοδικά (ενδεικτική αναφορά εδώ των 3 τελευταίων): Methods of attracting the attention and interest of pupils and students: Specific communicative techniques στο διεθνές ηλ. περιοδικό International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS), τον Ιανουάριο του 2021 # Expanding arts in balkan countries: methods of approach and mutual collaboration between different cultures - στο International Journal of Art and Art History (IJAAH) -  Ιανουάριος 2021 # Examining the teachers’ views regarding the usefulness of dramatization in primary education based on non-parametric statistical tests – στο διεθνές ηλ. περιοδικό International Journal Arts Education Society – Οκτώβριος 2021. ΄Εχει λάβει μέρος σε 31 (τριάντα ένα) διεθνή συνέδρια, στα πρακτικά των οποίων έχουν αναρτηθεί τα εξής άρθρα του (ενδεικτική αναφορά εδώ των 2 τελευταίων): # Theater Education: Short Games’ cataloging and classification based on books and practice in the educational system - στο 32ο Διεθνές Συνέδριο του ΙΠΟΔΕ. 22-23 Μαϊου 2021 # Students views on Vocational Guidance: Findings on chronic deficits – suggestions to meet students needs - στο 22ο International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities  - Ιούνιος 2021.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

© 2016 nured.uowm.gr