Αυγητίδου Σοφία

Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγική - Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
ΦΕΚ: 1802/Γ/30.12.2014
Γραφείο: 219
Τηλέφωνο: 2385055087 6973902342
E-mail: saugitidoy@uowm.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://uowm.academia.edu/SofiaAvgitidou
Η Σοφία Αυγητίδου (Ph.D Sussex) είναι Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική – Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών», στο Τμήμα Νηπιαγωγών του Π.Δ.Μ., όπου εργάζεται από το 1994. Διδάσκει ή έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα σχετικά με το αντικείμενό της (Προσχολική Παιδαγωγική, Διδακτική μεθοδολογία και πρακτική άσκηση, Ποιοτική έρευνα στην εκπαίδευση,  Διδακτική της Κοινωνικής και Πολιτικής αγωγής) στο Π.Δ.Μ., στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ., στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι διευθύντρια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση». Το συγγραφικό έργο και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε ζητήματα προσχολικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και επαγγελματικής μάθησης, έρευνας-δράσης και κοινωνικών κατασκευών της παιδικής ηλικίας. Έχει εκδώσει ένα βιβλίο, δύο συλλογικούς τόμους καθώς και πολλά άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σ’ ένα μεγάλο αριθμό διεθνών, πανευρωπαϊκών και πανελληνίων συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα και τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και είναι επιστημονικά υπεύθυνη στο Π.Δ.Μ. για το πρόγραμμα Τeachers  confronting social inequalities (TOCSIN).  Αποτέλεσε μέρος επιστημονικών επιτροπών σε συνέδρια και αυτή την στιγμή είναι συντονίστρια για την υποστήριξη της European Early Childhood Education Research Association (EECERA) στην Ελλάδα και συντονίστρια του EECERA Special Interest Group “Rethinking Play”. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΕΠΑΔΙΠΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://uowm.academia.edu/SofiaAvgitidou
https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Avgitidou/?ev=hdr_xprf
http://www.linkedin.com/profile/view?id=148750301&trk=nav_responsive_tab_profile
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιδακτορική διατριβή, Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (κρίθηκε με βαθμό άριστα)
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΜπεαζίδου – Βογιατζή, Ε. «Κοινωνικές δεξιότητες στην προσχολική εκπαίδευση»
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος τριμελούς επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιδακτορική διατριβή, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (έχει εξεταστεί επιτυχώς – δεν προβλέπεται βαθμός στο τμήμα Β.Σ.Α.Σ. του Π. Μακεδονίας).
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΜαρινάκη, Αι., «Ανδρισμός και Θηλυκότητα: έμφυλες εννοιολογήσεις, αναπαραστάσεις και αναπαραγωγή των ρόλων. Ιχνογράφημα, παραμυθιακός λόγος και παιχνίδι στους Βεδουίνους των Wadi Rum της Ιορδανίας»,
Είδος ΣυμμετοχήςΜέλος της τριμελούς επιτροπής
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασια, Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤανακίδου, Μ. «Υποστηρίζοντας τις ‘φωνές’ των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση. Μια εκπαιδευτική παρέμβαση».
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚοπτερίδου, Ευ. «Ο ρόλος της νηπιαγωγού & οι δράσεις των νηπίων κατά τις ελεύθερες δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤσεκούρα, Ν. «Οι απόψεις των νηπιαγωγών για τη σημασία του παιχνιδιού στην προσχολική εκπαίδευση».
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών ΠΔΜ
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΖαχαρογιάννη, Ε. «Οργάνωση δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο και τρόποι υποστήριξης των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία».
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2014
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, Σπουδές στην Εκπαίδευση,Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚλώνου, Α. «Η συμβολή του ελεύθερου παιχνιδιού στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών της προσχολικής ηλικίας».
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλεπουσα
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, Σπουδές στην Εκπαίδευση,Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΓαϊτάνου, Μ. «Η αξιοποίηση των αφηγηματικών κειμένων και των νέων τεχνολογιών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση: Διερεύνηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών υλοποίησης ενός προγράμματος»
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤσουμαρίκα, Χ. «Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο: Μια διερεύνηση των πεποιθήσεων και των πρακτικών των εκπαιδευτικών».
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΠιστιόλη, Λ. Ν. «Η συμμετοχή των παιδιών στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία στο νηπιαγωγείο. Ζητούμενο ή Γεγονός;»
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπουσα
Έτος2013
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχικακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚήττα Ν., Λεκτικές αλληλεπιδράσεις νηπιαγωγού – νηπίων στις οργανωμένες δραστηριότητες
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΣιδηροπούλου Β., Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικές πρακτικές υποψηφίων εκπαιδευτικών
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤζαμάλη Δ.Οι οπτικές των παιδιών για την ποιότητας της εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΠτυχιακή εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚύρκου, Χ. Προϋποθέσεις και πλαίσια για τη συμμετοχή των παιδιών στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΣεϊτάνη, Μ. Οι κοινωνικές δεξιότητες ως προϋπόθεση στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑπιδοπούλου, Σ. Προσωπικές θεωρίες νεοδιόριστων και έμπειρων εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης: ερευνητική προσέγγιση - Απιδοπούλου Σ.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΧατζόγλου, Β. Η χρήση των ημερολογίων ως μέσο ενίσχυσης του αναστοχασμού των υποψηφίων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία, Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ.
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΠεδή, Εύ. Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: Κριτική αποτίμηση του περιεχομένου του σχεδίου αυτοαξιολόγησης και διερεύνηση της διαδικασίας εισαγωγής και διαχείρισης μιας καινοτομίας - Πεδή Ευ.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιδακτορική διατριβή - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Τμήμα Νηπιαγωγών
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑλεξίου, Β. Η συμμετοχή των παιδιών στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία του νηπιαγωγείου. Αντιλήψεις και πρακτικές νηπιαγωγών - Αλεξίου Β.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2012
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ ποιότητα των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στην τάξη του νηπιαγωγείου - Μπαχτσεβάνου Μ.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2010
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι προσδοκίες, τα συναισθήματα και οι δυσκολίες των υποψηφίων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης - Ορτζάνη Κ.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2010
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι ρόλοι των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης: οι απόψεις των υπεύθυνων καθηγητριών, των μεντόρων, των φοιτητών και των νηπιαγωγών της τάξης - Κομίνια Ε.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2010
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΛεκτική επικοινωνία μεταξύ των νηπίων κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού - Μήτρου Σ.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2009
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι σχέσεις που αναπτύσσουν οι μαθητές ηλικίας δέκα – δώδεκα (10 – 12 ) ετών κατά τη διάρκεια του σχολικού διαλείμματος - Λαδόπουλος Ευ.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2009
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ αξιοποίηση της παιχνιώδους μορφής διδασκαλίας στο μάθημα της Ιστορίας, στο πλαίσιο του προγράμματος της πρόσθετης διδακτικής στήριξης - Μπιζάκη Ει.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2009
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΣχεδιασμός και πειραματική υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων μέσα από παιχνιώδεις δραστηριότητες - Χρυσάφη Μ.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2009
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΕικόνες της παιδικής ηλικίας: ανάλυση περιεχομένου των ιστοσελίδων των ιδιωτικών παιδικών σταθμών - Τάντση Α.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2009
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔιερεύνηση της αποτελεσματικής υποστήριξης των νηπίων στη συνεργατική επίλυση προβλημάτων: Ανάλυση λεκτικών αλληλεπιδράσεων εκπαιδευτικού – νηπίων - Μαρσέλλου Β.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2009
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ κοινωνική κατασκευή της παιδικής ηλικίας στο λόγο των νηπιαγωγών - Λυκομήτρου Σ.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2009
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ Επάρκεια των Αποφοίτων τoυ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών - Δοδοντσή Μ.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2008
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ Αξία και η Χρήση του Παιχνιδιού στο Νηπιαγωγείο - Μοσχοβίτη Α.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2008
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚαταγραφή των Απόψεων και Πρακτικών των Νηπιαγωγών για τους Τρόπους Αξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο - Μιχαηλίδου Μ.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2008
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟλοήμερο Νηπιαγωγείο: Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών - Xατζηδημητρίου Α.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2008
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚριτήρια επιλογής του συμπαίκτη από παιδιά σχολικής ηλικίας - Μπινιά Ε.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2008
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ συμβολή του ομαδικού παιχνιδιού στην κινητική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού - Χύτου Δ.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2008
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιδακτορική διατριβή - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Τμήμα Νηπιαγωγών
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤο περιεχόμενο, η διαδικασία και η αποτελεσματικότητα της μουσικοπαιδαγωγικής επιμόρφωσης των νηπιαγωγών - Θεοδωρίδης, Ν.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2008
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι αντιλήψεις των νηπιαγωγών για την αξία του παιχνιδιού και τις χρήσεις του στην προσχολική εκπαίδευση - Κοκκίνη Β.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2007
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ αξιοποίηση του παιχνιδιού στη μαθησιακή διαδικασία από τα Αναλυτικά Προγράμματα στα νέα σχολικά εγχειρίδια στο δημοτικό σχολείο. Το παράδειγμα του γλωσσικού μαθήματος - Κωνσταντάκη Μ.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2007
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ αξία και ο ρόλος του παιχνιδιού στην Προσχολική Ηλικία: Οι αντιλήψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού - Νικητέας Β.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2007
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΠαιχνίδι και Γλώσσα: Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω της έρευνας δράσης - Τσιπλάκη Ι.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2007
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤο Παιχνίδι στο Διάλειμμα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η σημασία του στην Ανάπτυξη του Παιδιού - Τσιάμαλος Χ.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2006
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ Συμβολή του Παραδοσιακού Παιχνιδιού στην Κινητική και Κοινωνική Ανάπτυξη του Παιδιού: Πειραματική Εφαρμογή Ενός Προγράμματος Διδακτικών Παρεμβάσεων σε Ακαδημίες Καλαθοσφαίρισης Αγοριών και Κοριτσιών
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2006
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤο Θεατρικό Παιχνίδι και η Συμβολή του στην Ανάπτυξη του Παιδιού - Κλαδάκη Μ.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2006
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΜεταπτυχιακή εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤο Παιδικό Παιχνίδι στις Σχολικές Αυλές: Ανάδειξη της Δυναμικής Σχέσης Χώρου – Παιχνιδιού - Ζώρα Α.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2006
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΔιεργασίες Συγκρότησης της Ταυτότητας του Μαθητή στο Νηπιαγωγείο - Μπουτζόρα Χ.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2004
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΚοινωνικές Δεξιότητες στην Προσχολική Ηλικία - Μπογιαννίδου Ο.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2004
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑλλαγές στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου: Αντιλήψεις και Πρακτικές των Νηπιαγωγών - Καραγιάννη Σ.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2003
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤο Παιχνίδι στο διάλειμμα - Νίκα Σ.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2002
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΠαιδική Ηλικία και Εγκληματικότητα: Παιδαγωγικές και Νομικές διαστάσεις του Ζητήματος - Παπαγγελοπούλου Μ.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2002
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΗ ανάδυση του Γραμματισμού μέσα από το Κοινωνικο-Δραματικό παιχνίδι - Μαρίνου Φ.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2002
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΑντιλήψεις των Νηπίων για την Ταυτότητα των Φύλων στην Παιδική Ηλικία - Τσιβόλα, Α.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2001
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΜετάβαση των Παιδιών από την Οικογένεια στο Νηπιαγωγείο. Διαδικασίες Προσαρμογής - Ζούρα Α.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2000
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΟι Κοινωνικές Σχέσεις των Παιδιών σε Πολιτισμικά Μεικτές Τάξεις Νηπιαγωγείου - Κονάνου Β.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος2000
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΤο Παιδί στην Τηλεοπτική Διαφήμιση. Αναπαραστάσεις και Προσεγγίσεις της Παιδικής Ηλικίας - Χατζηλιαμή, Μ
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος1997
Είδος Εργασίας - Τμήμα - ΊδρυμαΔιπλωματική εργασία
Τίτλος - Όνομα ΦοιτητήΜια Πρόταση Διαπολιτισμικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο - Τσαλαγιώργου Ε.
Είδος ΣυμμετοχήςΕπιβλέπων
Έτος1997
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΑριστεία: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός
Έτος2014
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
Τίτλος«Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών»
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός
Έτος2014
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΆλλο Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα
ΤίτλοςΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ».
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΠαιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Έτος2014
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
Τίτλος«Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών»
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός
Έτος2013
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
Τίτλος«Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών»
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός
Έτος2012
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΕισαγωγή και Διαχείριση Καινοτομιών στην Εκπαίδευση: Η περίπτωση του ολοήμερου σχολείου
Έτος2006
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΣωκράτης
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΠροσεγγίσεις των Κοινωνικών Σχέσεων στην Προσχολική Εκπαίδευση: Ενισχύοντας την Κοινωνική Αποδοχή, την Προσωπική Ανάπτυξη και τη Μάθηση
Έτος2004
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΈνταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΕξωτερική συνεργάτης
Έτος2002
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΟ εκπαιδευτικός σήμερα
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός«Προσωπικές θεωρίες και εκπαιδευτικές πρακτικές των υποψηφίων εκπαιδευτικών: Ερευνητική προσέγγιση».
Έτος2002
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΣχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων (ΣΕΠΠΕ)
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςYποέργο ΙΙΙ: υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα με θέμα «Ανάπτυξη της λειτουργίας του σχεδιασμού των δράσεων της σχολικής μονάδας - βελτίωση του εκπαιδευτικού με επιστημονικώς υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια Ζ. Παπαναούμ.
Έτος1998
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΕνδοσχολική επιμόρφωση
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός
Έτος1997
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΗ επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΣυμμετοχή στο Ερευνητικό πρόγραμμα του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.
Έτος1997
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςMediterranean Education Project
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΜέλος ερευνητικής ομάδας με θέμα την συγκριτική έρευνα των εκπαιδευτικών συστημάτων στη Μεσόγειο, Mediterranean Education Project, με επιστημονικώς υπεύθυνο τον Επίκ. Καθηγητή Ronald Sultana του Πανεπιστημίου της Μάλτας.
Έτος1997
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΜελέτη, αναδιαμόρφωση και βελτίωση του προγράμματος Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, Προϋπολογισμός«Προπτυχιακές σπουδές - Συγγράμματα», Π. Τ. Νηπιαγωγών Φλώρινας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Έτος1996
Είδος Ερευνητικού ΠρογράμματοςΧρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα
ΤίτλοςΑυτο-βελτίωση του ρόλου του μέντορα μέσω της έρευνας δράσης
Τεχνικές Εκθέσεις, Παραδοτέα, Διάρκεια, ΠροϋπολογισμόςΣυντονίστρια και μέλος της έρευνας δράσης
Έτος1996
Οι εκπαιδευτικοί ως ερευνητές και στοχαζόμενοι επαγγελματίες. Υποστηρίζοντας την επαγγελματική μάθηση για μία συνεργατική και συμμετοχική εκπαίδευση.
Σοφία Αυγητίδου, Gutenberg, 246, 2014
Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων και Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
Ανδρούσου, A. & Αυγητίδου, Σ. (επιμ.), Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων και Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο., , 2013
Συνεργατική Μάθηση στην Προσχολική Εκπαίδευση: Έρευνα και Εφαρμογές
Αυγητίδου, Σ., Gutenberg, 154, 2008
Το Παιχνίδι. Σύγχρονες Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις
Αυγητίδου, Σ., Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, 409, 2001
Οι Κοινωνικές Σχέσεις και η Παιδική Φιλία στην Προσχολική Ηλικία: Θεωρία, Έρευνα και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων στο Νηπιαγωγείο
Αυγητίδου, Σ., Κυριακίδης, , 1997
Young Children's Friendships in Early Schooling: Cross Cultural and Educational Case Studies
D.Phil. Thesis Avgitidou, S., University of Sussex, Brighton, , 1994
Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην εκπαίδευση: Απόψεις και πρακτικές διευθυντών και προϊσταμένων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Αυγητίδου, Σ., Κομίνια, Ε., Λυκομήτρου, Σ., Αλεξίου, Β., Ανδρούσου, Α., Κακανά, Δ., Τσάφος, Β. & Κουσαξίδης, Κ., Έρευνα στην Εκπαίδευση, 5 (1), 172-185, 2016
Creativity and play in early childhood education: a socio-cultural perspective.
Avgitidou, S.,, Dialogoi! Theory & Praxis in Education, 2, 9-19., 2016
Το Πρόγραμμα TOCSIN: διαστάσεις και επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Αυγητίδου, Β., Κακανά, Δ., Καραγκούνη – Αραίου, Φ., Θεοδοσίου, Σ., Μανώλη, Π., Μαβίδου, Α., Ρούση – Βέργου, Χ., Χατζοπούλου, Κ., Ανδρούσου, Α. & Τσάφος, Β. (2016)., Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, 2, 78-102, 2016
Υποστηρίζοντας τις οπτικές των παιδιών στο ελεύθερο παιχνίδι: μια εκπαιδευτική παρέμβαση.
Αυγητίδου, Σ., Τανακίδου, Μ., Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης., 2, 52-77, 2016
Διαλογικές πρακτικές στην προσχολική εκπαίδευση: μία συνεργατική έρευνα δράση
Λυκομήτρου, Σ. & Αυγητίδου, Σ., Action Researcher in Education, 5, 91-114, 2014
Εκπαιδεύοντας του μελλοντικούς εκπαιδευτικούς: παράγοντες που διαφοροποιούν τη μαθησιακή εμπειρία των υποψηφίων εκπαιδευτικών κατά την πρακτική άσκηση.
Αυγητίδου, Σ., Έρευνα στην Εκπαίδευση. Ειδικό Τεύχος με θέμα: «Βελτιώνοντας την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε περίοδο κρίσης των θεσμών: προτάσεις, εφαρμογές»., 1, 68-88, 2014
The Greek – Cypriot early childhood educational reform: introducing play as a participatory learning process and as children's right.
Loizou, Ε. & Avgitidou, S., Early Child Development and Care, 184 (12), 1884-1901, 2014
Pre-service teachers’ beliefs about childhood: challenges for a participatory early childhood education.
Avgitidou, S. Pnevmatikos, D. & Likomitrou, S., Journal of Early Childhood Teacher Education, 34 (4), 390-404, 2013
Links between teachers’ beliefs and their practices in a science and technology museum visit.
Karnezou, M., Avgitidou, S. & Kariotoglou, P., International Journal of Science Education, Part B. Communication and Public Engagement, 3(3), 246-266, 2013
Η εισαγωγή και διαχείριση της καινοτομίας «Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» στο ελληνικό σχολείο: πρώτες διαπιστώσεις
Πεδή, Ε. & Αυγητίδου, Σ., Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 55, 153-171, 2013
Θεωρίες για την παιδική ηλικία στο κείμενο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Αυγητίδου, Σ., Γεωργοπούλου, Ά. & Μουταφίδου, Α., Παιδαγωγική – Θεωρία και Πράξη, 6, 56-70, 2013
Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση ενός εργαλείου ενίσχυσης του στοχασμού των υποψηφίων εκπαιδευτικών
Αυγητίδου, Σ. & Χατζόγλου, Β., Action Researcher in Education, 3, , 2012
Constructing Childhood: Discourses About School Violence in the Greek Daily Press
Avgitidou, S. & A.G. Stamou, Children & Society, 27(3), 174-183, 2011
Η αξιοποίηση των ημερολογίων στην εκπαιδευτική έρευνα-δράση: προϋποθέσεις και διαδικασίες.
Αυγητίδου, Σ., Action Researcher in Education, 2, 29-48, 2011
Participation, Roles and Processes in a Collaborative Action Research Project: A reflexive account of the facilitator
Avgitidou, S., Educational Acion Research, 17,4, 585-600, 2009
The Role and Practice of Interpersonal Relationships in European Early Education Settings: Sites for Enhancing Social Inclusion, Personal Growth and Learning?
Kutnick, P., Brighi, A, Avgitidou, S. Genta, M. L., Hannikainen, M, Karlsoon-Lohmander, M., Ortega-Rui, R., Rautamies, E., Colwell, J., Tsalagiorgou, E., Mazzanti, C., Nicoletti, S., Sansavini, A., Gu, European Early Childhood Education Research Journal, 15,3, 379-406, 2007
Ο στοχαστικο-κριτικός εκπαιδευτικός ως ζητούμενο στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Η συμβολή του προγράμματος της πρακτικής άσκησης
Αυγητίδου, Σ., Επιστήμες της Αγωγής, 1, 45-57, 2007
Η Έρευνα Δράσης ως Μέθοδος Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στην Έρευνα: Ένα Παράδειγμα
Αυγητίδου, Σ., Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 39, 39-56, 2005
Εθνογραφία και Αναστοχασμός στην Έρευνα
Αυγητίδου, Σ., Επιστήμες της Αγωγής, 2, 47-57, 2005
Play, Care and Education. Early Childhood Curriculum in Greece. Trends and Policies at the Outset of a New Century
Avgitidou, S. & Botsoglou, K., Researching Early Childhood, 5, 7-19, 2003
Social Competencies in the Formation and Maintenance of Children's Friendships in Early Schooling
Avgitidou, S., Researching Early Childhood, 4, 9-25, 2002
Μεθοδολογικά Ζητήματα στην Έρευνα της Παιδικής Ηλικίας
Αυγητίδου, Σ., Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Θ', 34, 59-82, 2002
Peer culture and friendship relationships as contexts for the development of young children’s prosocial behaviour
Avgitidou, S., International Journal of Early Years Education, 9,2, 145-152, 2001
Η πειραματική εφαρμογή της βιωματικής προσέγγισης της μάθησης στην προσχολική ηλικία
Αυγητίδου, Σ., Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 22, 8-11, 2001
Children's play: An investigation of children's co-construction of their world within preschool settings
Avgitidou, S., Early Years, 17,2, 6-10, 1997
Η σύνδεση θεωρίας και πράξης: Προβληματισμοί που αφορούν στη διαδικασία εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
Αυγητίδου, Σ., Μακεδνόν, περιοδική επιστημονική έκδοση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, 4, 101-113, 1997
Μία Προσπάθεια Ταξινόμησης των Σχέσεων των Συνομηλίκων στην Τάξη του Νηπιαγωγείου
Αυγητίδου, Σ., Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 23, 114-129, 1996
Η Ποιότητα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας ως Παράγοντας Επίδρασης στο Είδος και στην Ποιότητα των Κοινωνικών Σχέσεων μεταξύ των Συνομηλίκων στην Τάξη του Νηπιαγωγείου
Αυγητίδου, Σ., Μακεδνόν, Περιοδική Επιστημονική Έκδοση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Α.Π.Θ, 1, 85-96, 1995
Υποστηρίζοντας τη επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών: επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα
Αυγητίδου, Σ., Πρακτικά 1ου Συνεδρίου του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με θέμα: Επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα της Επιστήμης της Αγωγής,, Θεσσαλονίκη, , 2017
Μαθαίνοντας μέσα από την παρατήρηση και ετεροπαρατήρηση του ρόλου της νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια του «ελεύθερου» παιχνιδιού των παιδιών: διαδικασίες και αποτελέσματα
Αυγητίδου, Σ., Αλεξίου, Β., Βέλκου, Κ. & Ζιούγρη, Μ., Πρακτικά 2ης ημερίδας "Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο Σχολείο"., Παιδαγωγική Σχολή Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, , 2017
Supporting Early Childhood teachers in Science Education: processes and outcomes.
Avgitidou, S., Papadopoulou, P. & Kariotoglou, P., International Symposium ‘New Issues on Teacher Education’ (ISNITE), Volos, University of Thessaly, , 2017
Η κατασκευή, υλοποίηση και αξιολόγηση μιας διδακτικής μαθησιακής ακολουθίας στις φυσικές επιστήμες (μαγνητισμός) για την προσχολική εκπαίδευση στο πλαίσιο μιας κοινότητας μάθησης.
Μαργαρίτη, Α., Μπραγιάντση, Α., Σκένδου, Β., Φλώρου, Α., Χατζηλία, Ε., Παπαδοπούλου, Π. & Αυγητίδου, Σ., Πρακτικά 2ης ημερίδας "Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο Σχολείο"., Παιδαγωγική Σχολή Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, , 2017
∆ιερεύνηση των εκπαιδευτικών πρακτικών κατά την οργάνωση δραστηριοτήτων Φυσικών επιστηµών στην προσχολική εκπαίδευση.
∆ούκα, Μ., Παπαδοπούλου, Π. & Αυγητίδου, Σ., Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου στη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, , 2017
Supporting professional development through action research: basic principles and suggested processes
Avgitidou, S., Proceedings of the International Conference «Education Across Borders», e-book, 677-687, 2014
Μελέτη των Απόψεων των Νηπιαγωγών για την Οργάνωση Επισκέψεων σε Μουσεία
Παπαδοπούλου, N., Καρνέζου, M. & Αυγητίδου, Σ., Π. Καριώτογλου και Π. Παπαδοπούλου (επιμ.) Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο», http://conf7nur.web.uowm.gr/sites/default/files/ebook.pdf (e-book)., , 2014
«Supporting teachers to enhance children’s participation in educational processes: An action research project» ,
Avgitidou, S., 4ο Διεθνές Συνέδριο Κριτικής Παιδαγωγικής «Η κριτική εκπαίδευση την εποχή της κρίσης», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 23-26 Ιουνίου., , 2014
Constructing Childhood in Educational discourse. Στ
Avgitidou, S. & Likomitrou, S., Πρακτικά του Συνεδρίου «Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις» Αθήνα, 11–14 Απριλίου 2013., , , 2013
Supporting professional development through action research: basic principles and suggested processes
Avgitidou, S., πρακτικά του Διεθνούς συνεδρίου "Education Across Borders", , , 2013
Θεωρίες για την παιδική ηλικία στο κείμενο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Αυγητίδου, Γεωργοπούλου Άρτεμις-Αλεξάνδρα & Μουταφίδου Άννα, πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής "Η έρευνα στην παιδική ηλικία: Προσδιορίζοντας ένα νέο ερευνητικό τοπίο", , , 2013
Η τεκμηρίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών μέσα από την έρευνα και τον κριτικό στοχασμό: Η συμβολή των ημερολογίων στο πλαίσιο της αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών.
Αυγητίδου, Σ, «Σχολές Επιστημών της Αγωγής. Ο ρόλος τους στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας» που οργανώθηκε από το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου του Frederick,, , 162-176, 2011
Διαδικασίες ενίσχυσης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών: Κριτική ανάλυση τριών μελετών περίπτωσης
Αυγητίδου, Σ., 6ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για την Μουσική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, , 2009
Η αποτελεσματικότητα της μουσικοπαιδαγωγικής επιμόρφωσης των νηπιαγωγών
Θεοδωρίδης, Ν. και Αυγητίδου, Σ., 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Αθήνα, , 2009
Enhancing Social Inclusion in Early Childhood Education: Democratic Processes in a Collaborative Action Research Project
Avgitidou, S., Issues and trends in Moral and Democratic Education, Florina, 197-208, 2008
Τα σύνορα της παιδικής ηλικίας: Ιδεολογικές αναφορές σε κείμενα υποψηφίων εκπαιδευτικών
Αυγητίδου, Σ., 8ου Συνεδρίου της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας, , , 2008
Η ποιότητα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στην τάξη του νηπιαγωγείου: Έρευνα και παρέμβαση στην προσχολική εκπαίδευση
Αυγητίδου, Σ., Τσαλαγιώργου, Ε. και Μαρσέλου, Β, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», , 407-414, 2006
Η διαδικασία επιλογής τρόπων εργασίας στο νηπιαγωγείο στο πλαίσιο μιας διαθεματικής προσέγγισης
Αυγητίδου, Σ., Διήμερου Συνεδρίου της Ο.Μ.Ε.Ρ. και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης με θέμα «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», , , 2006
Designing Initial Teacher Education Programmes: A Contextual Understanding of Quality Issues
Avgitidou, S. & Georgiadis, M., Quality in Education in the Balkans, Thessaloniki, 273-277, 2005
Teachers’ perceptions about informal science education in a science and technology museum
Karnezou, M., Avgitidou, S., and Kariotoglou, P., Proceedings of the Fifth International ESERA Conference on Contributions of Research to Enhancing Students’ Interest in Learning Science, Barcelona, Spain, 125-130, 2005
Η εικόνα της Παιδικής Ηλικίας στο Διαφημιστικό Λόγο και τα Παιδιά ως Ενεργητικοί Διαπραγματευτές της
Μ. Χατζηλιαμή και Σ. Αυγητίδου, Εικόνα και Παιδί, Θεσσαλονίκη, 293-298, 2005
Η Διαδικασία Προετοιμασίας Στοχαστικο-κριτικών Εκπαιδευτικών στο Πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης
Αυγητίδου, Σ., Η Οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης στα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής, , 2005
Κριτήρια και άξονες Σχεδιασμού των Προγραμμάτων Σπουδών Αρχικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών
Αυγητίδου, Σ. και Γεωργιάδης, Μ., Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδος Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Θεσσαλονίκη, 429-436, 2004
Μεθοδολογία καταγραφής και κωδικοποίησης των απόψεων των εκπαιδευτικών: η περίπτωση των επισκέψεων σε επιστημονικά και τεχνολογικά μουσεία
Καρνέζου, Μ., Αυγητίδου, Σ. και Καριώτογλου, Π., Φυσικές Επιστήμες. Διδασκαλία, Μάθηση και Εκπαίδευση, , 236-242, 2004
Η επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών κατά την αρχική τους κατάρτιση: Εξελικτικές αλλαγές στη σχέση θεωρίας και πράξης
Αυγητίδου, Σ., Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, , 961-965, 1999
Οι Φιλίες των Παιδιών στην Προσχολική Ηλικία. Μελέτη Πολιτισμικών και Εκπαιδευτικών Περιπτώσεων
Αυγητίδου, Σ., ΜΕΤΑ-πτυχιακά: Εξελίξεις και Προοπτικές στην Προσχολική και Πρωτοσχολική αγωγή, Αθήνα, 41-49, 1996
Children Learning about Friendship in the Context of an English Reception Classroom
Avgitidou, S., Group and Interactive Learning, , 263-269, 1994
Η συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία: προϋποθέσεις και διαδικασίες ενίσχυσής της στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Αυγητίδου, Σ., Μεταμόρφωση: Access Γραφικές Τέχνες Α.Ε. ISBN 978-618-81071-7-5, Στο Ε. Κατσαρού & Μ. Λιακοπούλου (επιμ.). Θέματα Διδασκαλίας και Αγωγής στο πολυπολιτισμικό σχολείο. Ενότητα Α. Επιμορφωτικό υλικό, 193-206, 2014
Διαδικασίες, στρατηγικές και τεχνικές για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: μια προτεινόμενη μεθοδολογία
Αυγητίδου, Σ., Μεταμόρφωση: Access Γραφικές Τέχνες Α.Ε. ISBN 978-618-81071-5-1, Στο Ζ. Παπαναούμ & Μ. Λιακοπούλου (επιμ.). Υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Εγχειρίδιο επιμόρφωσης, 241-254, 2014
Η μείξη ερευνητικών μεθόδων και τεχνικών στην έρευνα – δράση: λόγοι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και αποτελέσματα»
Αυγητίδου, Σ., Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος Ίων, Πουρκός, Μ. (επιμ.) Δυνατότητες και Όρια Μίξης των Μεθοδολογιών στην Κοινωνική, Ψυχολογική και Εκπαιδευτική Έρευνα, 445-456, 2014
Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις.
Αλεξάνδρα Ανδρούσου - Σοφία Αυγητίδου (Επιμέλεια), Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων και Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνα. ISBN: 978-618-80640-1-0, , 452, 2013
Η εκπαίδευση του στοχαζόμενου εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης: η συμβολή των ημερολογιακών καταγραφών.
Σοφία Αυγητίδου και Βασιλεία Χατζόγλου, Στο Ανδρούσου, Α. & Αυγητίδου Σ. (επιμ.). Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων και Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνα, ISBN: 978-618-80640-1-0 2013, , 97-124, 2013
Εισαγωγή
Σοφία Αυγητίδου και Αλεξάνδρα Ανδρούσου, Στο Ανδρούσου, Α. & Αυγητίδου Σ. (επιμ.). Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων και Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνα, ISBN: 978-618-80640-1-0., , 15-37, 2013
Οπτικές και ρόλοι των συνεργαζόμενων φορέων στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης.
Ελένη Κομίνια και Σοφία Αυγητίδου, Στο Ανδρούσου, Α. & Αυγητίδου Σ. (επιμ.). Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων και Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνα. ISBN: 978-618-80640-1-0, , 424-252, 2013
Comparing Preschools across Europe: Methods and Analyses of the Study by Phase
Kutnick, P., Avgitidou, S., Genta, M.L., Hannikainen, M. et. al., Relational Approaches in Early Education: Enhancing Social Inclusion and Personal Growth for Learning, , 21-101, 2008
The development of an educational programme on peer acceptance and co-operative learning through a collaborative action research
Avgitidou, S. & Marselou, V., Relational Approaches in Early Education: Enhancing Social Inclusion and Personal Growth for Learning, , 177-209, 2008
Συνεργατική μάθηση στην προσχολική εκπαίδευση
Αυγητίδου, Σ., Συνεργατική Μάθηση στην Προσχολική Εκπαίδευση: Έρευνα και Εφαρμογές, , 13-34, 2008
Μαθαίνοντας MAZI στην προσχολική εκπαίδευση: Συνεργατική έρευνα δράσης και βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου
Αυγητίδου, Σ., Συνεργατική Μάθηση στην Προσχολική Εκπαίδευση: Έρευνα και Εφαρμογές, , 35-47, 2008
Εθνογραφία και Αναστοχασμός στην Έρευνα
Αυγητίδου, Σ., Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα: Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Ανάλυση Δεδομένων, , 33-49, 2006
Ethnography and Reflexivity in Educational Research
Avgitidou, S., Socrates/Erasmus Staff Mobility 2001-2002: Teaching Material, 2, 229-236, 2003
Εισαγωγή
Αυγητίδου, Σ., Το Παιχνίδι. Σύγχρονες Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις, , 13-51, 2001
Το Παιδικό Παιχνίδι: διερεύνηση της συνεργατικής δόμησης του κόσμου των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση
Αυγητίδου, Σ., Το Παιχνίδι. Σύγχρονες Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις, , 159-174, 2001
Η Εισαγωγή του Πειραματισμού στα Σχολεία
Αυγητίδου, Σ., Ο Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα,, , 71-78, 2000
Η διεξαγωγή του πειραματισμού στα σχολεία - 1ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας
Αυγητίδου, Σ., Ο Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα, , 81-92, 2000
Η αξιολόγηση του πειραματικού προγράμματος: Διαδικασία και διαπιστώσεις
Αυγητίδου, Σ. και Χατζηπαναγιώτου, Π., Ο Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα, , 113-120, 2000
La Cooperative Agricole et Artisanale des Femmes de Velvendos
Varnava Skoura, T. Vergidis, D., Sariyannidou, G. & Avgitidou, S., Alpla 94: Strategies d' Alphabetisation et de Developpement Culturel en Milieu Rural, , 166-178, 1994

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση