Αναστασιάδου Σοφία

Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Στατιστική και Εκπαιδευτική Έρευνα
Γραφείο: 105
Τηλέφωνο: 2385055097
E-mail: sanastasiadou@uowm.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://uowm.academia.edu/SofiaDAnastasiadou
Η Σοφία Αναστασιάδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στατιστικής & Εκπαιδευτικής Έρευνας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από τον Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στο SURREY University στον Τομέα Μαθηματικών, στο ΕΑΠ στον Τομέα της Διασφάλισης Ποιότητας και είναι διδάκτορας Στατιστικής και Μεθοδολογίας Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής, στην Implicative Statistical Analysis, στην Multivariate Statistical Analysis, στην Alysees des Donnes, στα SEM models, στην Path Analysis, στην Survival Analysis, στην Επιδημιολογία, στην Επιχειρησιακή Έρευνα, στην Διασφάλιση Ποιότητας, στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, στην DEA Analysis, στην Research Methodology, στην Εκπαιδευτική Έρευνα κλπ. Έχει διδάξει μαθήματα Ποσοτικών Μεθόδων, Στατιστικής και Μεθοδολογίας Έρευνας, Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μαθήματα Μεθοδολογίας Έρευνας, Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Ανάλυσης Δεδομένων και Στατιστικής, Διασφάλισης Ποιότητας και Καινοτομίας στην Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε προπτυχιακό Επίπεδο. Έχει διδάξει μαθήματα Στατιστικής και Μεθοδολογίας Έρευνας σε μεταπτυχιακό επίπεδο στα Πανεπιστήμια Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας και στην ΑΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης. Έχει 204 Δημοσιεύσεις, μεταξύ των οποίων 101 σε Διεθνή Περιοδικά 63 σε διεθνή συνέδρια, 17 σε Ελληνικά Περιοδικά και 23 σε Ελληνικά συνέδρια. Μεταξύ άλλων είναι Associate Editor σε πλήθος Διεθνών Περιοδικών και Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών Διεθνών Συνεδρίων. Είναι επίσης μέλλος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου, της Ελληνικής Εταιρείας Ανάλυσης Δεδομένων και του IASE.

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση