Αμπράζης Αλέξανδρος

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

Γραφείο: 208 (Γραφείο κ. Πηνελόπης Παπαδοπούλου)
Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: Δευτέρα 16.00-18.00
Τηλέφωνο: 6976040848
E-mail: aampazis@uowm.gr
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
0731ΕΑναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και Αειφόρος Ανάπτυξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
0730ΕΣχολικός Χώρος: Η Σχολική Τάξη στη Φύση, Η Φύση στο Σχολείο

© 2016 nured.uowm.gr