Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών ΔΠΜΣ Φεβρουαρίου 2022

ΔΠΜΣ: Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των ΜΔΕ Ιουνίου 2020 θα πραγματοποιηθούν στις 19/2/2022 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα

ΔΠΜΣ: Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής γλώσσας

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των ΜΔΕ Ιουνίου 2020 θα πραγματοποιηθούν στις 19/2/2022 και 20/2/2022 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα

 

© 2016 nured.uowm.gr