ΔΠΜΣ:«Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής γλώσσας» Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2022

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής γλώσσας»

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2022

  • Παρασκευή 11/2 ώρες 9-12 Νέα ελληνική Γλώσσα
  • Τρίτη 15/2 ώρες 9-12 Στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης και διαπολιτισμικής επικοινωνίας
  • Παρασκευή 18/2 ώρες 9-12 Γλωσσοδιδακτικές μέθοδοι και προγράμματα σπουδών της Νέας Ελληνικής
  • Δευτέρα 21/2 ώρες 9-12 Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας: δεδομένα από έρευνες στη διδασκαλία της νέας ελληνικής

© 2016 nured.uowm.gr