Απαλλαγή από δίδακτρα στο ΔΠΜΣ “Επιστήμες της Αγωγής: Η Διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας”

Απαλλάσονται από τα τέλη φοίτησης, στο ΔΠΜΣ “Επιστήμες της Αγωγής: Η Διαδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας”, σύμφωνα με την Υ.Α. 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/τ.Β΄/10-08-2018), οι κάτωθι:

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
625/02-12-2020
650/10-12-2020
635/07-12-2020
639/07-12-2020
624/02-12-2020
640/07-12-2020
636/07-12-2020
648/10-12-2020
636/07-12-2020
643/08-12-2020
647/08-12-2020
631/04-12-2020
641/08-12-2020
630/04-12-2020
632/04-12-2020

© 2016 nured.uowm.gr