Ντότση Πασχαλίνα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σοφία  Αναστασιάδου

Τίτλος: Επίδραση των χαρακτηριστικών της προσωπικότηταs, των ηπίων δεξιοτήτων και της ενσυναίσθησης στη διαμόρφωση χαρισματικών ηγετών: Μοντέλο Δομικών Εξισώσεων (SEM) για την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή:

1) Σοφία Αναστασιάδου
2) Παντελής Σκλιάς
3) Ευθύμιος Βαλκάνος

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί ο βαθμός επίδρασης της συναισθηματικής νοημοσύνης, των προσωπικών χαρακτηριστικών, των Innovation Leadership Characteristics, των soft skills,της ενσυναίσθησης στην ανάπτυξη  στρατηγικής αποτελεσματικής διοίκησης, έτοιμης για σχεδιασμό και πραγματοποίηση αλλαγών (changemanagement) και ανάπτυξη καινοτομιών με απώτερο σκοπό την υψηλότερη δυνατή ικανοποίηση των χρηστών υπηρεσιών υγείας. Το Μοντέλο που θα αναπτυχθεί θα αποτελέσει τη βάση εκπαίδευσης των εν δυνάμει ηγετών στο χώρο της υγείας. Οι ερευνητικές υποθέσεις που θα επιχειρήσει να απαντήσει η μελέτη αναφέρονται μεταξύ άλλων στον έλεγχο πιθανής συσχέτισης των προσωπικών χαρακτηριστικών, της συναισθηματικής νοημοσύνης, των ηπίων δεξιοτήτων και της ενσυναίσθησης με τον τύπο ηγεσίας.

© 2016 nured.uowm.gr