Ολοκληρωμένα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης

Πληροφορίες προγράμματος

2 μηνιαίο

Επιστημονικά και Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη

Ιφιγένεια Βαμβακίδου, Αναπλ. Καθ. ΠΤΝ-ΠΔΜ,

ibambak@uowm.gr

Ο Κριτικός Γραμματισμός αποτελεί την πιο σύγχρονη γλωσσοεκπαιδευτική πρόταση διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόσφατα έχει υιοθετηθεί από τα νέα Προγράμματα Σπουδών Γλωσσικής Διδασκαλίας στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Το Εργαστήριο Μελέτης της Γλώσσας και των Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγώντου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει διαδικτυακό

«Διά βίου» Πρόγραμμα ειδίκευσης με τίτλο:

Κριτικός Γραμματισμός με έμφαση στη Σύγχρονη Διδακτική Πράξη

διάρκειας 96 ωρών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα σε:

  • Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγούς και δασκάλους) και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όσους εμπλέκονται με τη διδασκαλία της γλώσσας)
  • Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
  • Σχολικούς Συμβούλους
  • Άλλους ενδιαφερόμενους

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://www.nured.uowm.gr/Kritikos_Grammatismos/Archike.html

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη, επιμορφωτικά σεμινάρια Δια Βίου Εκπαίδευσης – εξάμηνης διάρκειας (450 ώρες) για πτυχιούχους ΠΕ, ΤΕ, ΙΕΚ και φοιτητές με θέμα: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα παρέχει παιδαγωγική επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εξαμηνιαίας διάρκειας: μαθήματα στην Παιδαγωγική της ένταξης και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (στην Εκπαίδευση των παιδιών και εφήβων με νοητική αναπηρία, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό, τύφλωση, προβλήματα συμπεριφοράς κ.α.), καθώς επίσης πρακτική άσκηση και εξειδικευμένες εργασίες στο γνωστικό αντικείμενο του/της κάθε
επιμορφούμενου/ης.

Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε 30 ECTS.

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://blogs.uowm.gr/sea

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες» απονέμει: Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες.
Σκοπός του προγράμματος “Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες” είναι, οι επιμορφούμενοι να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στην αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Ειδική Αγωγή, τόσο σε θεωρητική όσο και σε εφαρμοσμένη διάσταση.

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://blogs.uowm.gr/seant

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει σεμινάρια διδασκαλίας παραδοσιακών χορών (80 ώρες) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη . Η διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος σε κάθε τόπο είναι τριμηνιαία. Το Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης – Διδασκαλία Παραδοσιακού Χορού συνεχίζει την 3η φάση υλοποίησής του μετά την ολοκλήρωση του κύκλου στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη.

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://blogs.uowm.gr/dance

Το παρόν τριμηνιαίας διάρκειας, πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης (Π.Δ.Β.Ε.) στη Ψυχοκινητική Ανάπτυξη και Ειδική Αγωγή στοχεύει στην ειδίκευση επιστημόνων − ερευνητών στο χώρο των Επιστημών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Μεθοδολογία Διδακτικής του Δημιουργικού Χορού και Κίνησης.

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://blogs.uowm.gr/psamea/

 

Το παρόν σεμινάριο έχει ως σκοπό την υποστήριξη της διδασκαλίας ρητορικών τεχνικών που αφορούν στη συγκρότηση του επιχειρήματος και στην ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής γραπτού και κυρίως προφορικού λόγου. Το πρακτικό μέρος των ρητορικών δεξιοτήτων εστιάζεται στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, η οποία εκφράζεται μέσω της γλώσσας του σώματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των ρητορικών – επικοινωνιακών τεχνικών, ώστε να τονιστεί η ανάγκη ένταξης της επιχειρηματικότητας. Αναφορικά με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθούν βίντεο, power point, παρουσίαση, συζήτηση, βιωματικές μέθοδοι – αυτοαξιολόγηση.

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://blogs.uowm.gr/rhetoric/

Σκοπός του προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να αποκτήσουν γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες σε θέματα που σχετίζονται με τη δημιουργία, την παραγωγή και την ερμηνεία του λόγου, είτε με τη μορφή τραγουδιού είτε με τη μορφή της αφηγηματικής ερμηνείας και ανάγνωσης.

Εξειδικευμένοι επιστήμονες και ερευνητές από τους χώρους της κοινωνιολογίας, της γλωσσολογίας, της σημειωτικής, της ιστορίας του πολιτισμού καθώς και καλλιτέχνες και εμπειρογνώμονες από τους χώρους του τραγουδιού, του θεάτρου και της μουσικής στοχεύουν να μεταδώσουν στους συμμετέχοντες ένα δομημένο και συμπυκνωμένο πρόγραμμα γύρω από θέματα που αφορούν στην παραγωγή του λόγου, τη μελοποίησή του, την αφηγηματική και τραγουδιστική του ερμηνεία.

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://blogs.uowm.gr/lyrics/

 

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» απονέμει: Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στις τεχνικές διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθηματικών δυσκολιών μαθητών στα σχολεία- Μια κοινωνιο-ψυχολογική και εκπαιδευτική προσέγγιση.

Σκοπός του προγράμματος είναι, οι επιμορφούμενοι να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες: α) στην διαμόρφωση προγραμμάτων πρόληψης ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο σχολικό πλαίσιο, καθώς και στον περιορισμό φαινομένων σχολικής διαρροής και αποτυχίας και β) στην ανάπτυξη προγραμμάτων διαχείρισης σοβαρών ψυχοκοινωνικών δυσκολιών (σχολικός και ηλεκτρονικός εκφοβισμός, βία, επιθετικότητα και προβλήματα προσαρμογής, παραβατικότητα,
χρήση ουσιών στην εφηβεία, εξαρτήσεις, κατάθλιψη, άγχος, φοβίες, κ.ά.).

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://blogs.uowm.gr/behavior/

Στα πλαίσια της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΠΔΜ θα πραγματοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο: «Πολιτισμικές δράσεις, εκπαιδευτικές πρακτικές ξενάγησης στα μνημεία» σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα.
Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να επιμορφωθούν σε θέματα εκπαιδευτικής πρακτικής και ξενάγησης στα δημόσια μνημεία. Με στόχο να συνδεθούν οι πολιτισμικές αξίες με την ανάπτυξη του τουρισμού και τη διαχείριση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://blogs.uowm.gr/ppsta2012/

© 2016 nured.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση