Συμμετοχή στις εξετάσεις μαθημάτων που δε διδάσκονται κατά το χειμερινό εξάμηνο

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Νόμου 4452/2017, δικαίωμα να εξεταστούν σε μαθήματα που δε διδάσκονται κατά το χειμερινό εξάμηνο έχουν μόνο οι φοιτήτριες/τές που έχουν συμπληρώσει 8 εξάμηνα σπουδών, ο οποίος είναι ο ελάχιστος αριθμός των αναγκαίων εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών του Τμήματος ΠΤΝ.

© 2016 nured.uowm.gr