Οδηγίες για Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

Αρχική σελίδα: https://help.uowm.gr/

α) “Οδηγίες για Φοιτητές” https://help.uowm.gr/?page_id=16

β) “Οδηγίες για Καθηγητές “https://help.uowm.gr/?page_id=48

γ) “Συχνά προβλήματα  (για Καθηγητές)” https://help.uowm.gr/?page_id=197

© 2016 nured.uowm.gr