Λειτουργία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Φλώρινα κατά το διάστημα 08-05-2023 έως 02-06-2023

Σύμφωνα με την με αριθμ. 183/03-05-2023 απόφαση της συνεδρίασης της Συγκλήτου η λειτουργία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Φλώρινα κατά το διάστημα 08052023 έως 02062023 θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως.

Από τη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

© 2016 nured.uowm.gr