Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2015-2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2015-2016

 

Έναρξη: Δευτέρα 28/09/2015                   Λήξη: Κυριακή 04/10/2015

 

Οδηγίες και κανόνες συμπλήρωσης της δήλωσης

Στο (eUni.StudentsWeb.UserGuide.pdf) υπάρχουν οι γενικές οδηγίες για το σύστημα e-University.

Οι φοιτητές συνδέονται στο http://students.flo.uowm.gr/

 

Για τους πρωτοετείς φοιτητές:

Και τα 7 (επτά) μαθήματα του Α’ εξαμήνου είναι υποχρεωτικά και πρέπει να δηλωθούν.

* Οι πρωτοετείς φοιτητές θα προβούν σε ηλεκτρονική δήλωση αφού πάρουν τους κωδικούς από τη Γραμματεία και σε ημέρες που θα ανακοινωθούν προσεχώς.

 

Για φοιτητές Γ’ εξάμ.:

Δηλώνονται τα 5 (πέντε) υποχρεωτικά μαθήματα και 2 (δύο) από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

Όσοι φοιτητές χρωστάνε υποχρεωτικά μαθήματα από το Α’ εξάμηνο, αυτά θα εμφανίζονται στο σύστημα και θα πρέπει να δηλωθούν.

 

Για φοιτητές Ε’ εξάμ.:

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Δηλώνονται 6 (έξι) υποχρεωτικά μαθήματα.

Προσοχή

Όσο αφορά τις Διδακτικές:

1) Θα δηλωθεί οπωσδήποτε: «2201Υ – Διδακτική της κινητικής αγωγής»

2) Θα επιλεγεί μια από τις 2 άλλες Διδακτικές (2211Υ – Διδακτική της μητρικής γλώσσας ή 2209Υ – Διδακτική των εικαστικών)

Όσοι/ες φοιτητές/τριες επιλέξουν «2211Υ – Διδακτική της μητρικής γλώσσας» στο χειμερινό εξάμηνο, στο εαρινό εξάμηνο θα δηλώσουν «2212Υ – Διδακτική της γνωριμίας με το περιβάλλον».

Όσοι/ες φοιτητές/τριες επιλέξουν «2209Υ – Διδακτική των εικαστικών» στο χειμερινό εξάμηνο, στο εαρινό εξάμηνο θα δηλώσουν «2211Υ – Διδακτική της μητρικής γλώσσας».

Επιλογής μαθήματα:

Δηλώνεται 1 (ένα) από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε υποχρεωτικά μαθήματα από το Α’ και Γ’ εξάμηνο, τα μαθήματα θα εμφανίζονται στο σύστημα και πρέπει να δηλωθούν.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε επιλογής μαθήματα από το Γ’ εξάμηνο, θα επιλέξουν από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του Ε’ εξαμήνου.

 

Για φοιτητές Ζ’ εξάμ.:

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Δηλώνονται 3 (τρία) υποχρεωτικά μαθήματα.

Επιλογής μαθήματα:

Όσοι/ες φοιτητές/τριες κάνουν την πρακτική άσκηση στο εαρινό εξάμηνο,
δηλώνουν 5 (πέντε) από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

Προσοχή

Όσοι/ες φοιτητές/τριες αποφασίσουν να κάνουν πτυχιακή εργασία* (η οποία αντιστοιχεί με 3 μαθήματα επιλογής), δηλώνουν μόνο 2 (δύο) μαθήματα επιλογής.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες κάνουν την πρακτική άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο δηλώνουν: «2203Υ Πρακτική Άσκηση» καθώς και τα 3 (τρία) υποχρεωτικά μαθήματα.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε υποχρεωτικά μαθήματα από το Α’, Γ’ και  Ε’ εξάμηνο, τα μαθήματα θα εμφανίζονται στο σύστημα και θα πρέπει να δηλωθούν.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε επιλογής μαθήματα από το Γ’ και  Ε’ εξάμηνο, θα επιλέξουν από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του Ζ’ εξαμήνου.

* Φοιτητές/τριες που επιθυμούν να κάνουν πτυχιακή εργασία, πρέπει να καταθέσουν αίτηση στη γραμματεία του τμήματος (μέχρι το τέλος του χειμερινού εξαμήνου) για να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Επί πτυχίω φοιτητές:

Δηλώνονται όλα τα χρωστούμενα υποχρεωτικά μαθήματα από προηγούμενα χειμερινά εξάμηνα.

Δηλώνονται χρωστούμενα επιλογής μαθήματα από το Γ’, Ε’ και  Ζ’ εξάμηνο, από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του Ζ’ εξαμήνου.

Για τα χρωστούμενα υποχρεωτικά μαθήματα εαρινού εξαμήνου, οι φοιτητές/τριες να επικοινωνήσουν με τον κ. Μυρωνίδη (τηλ. 2385055102)

 

© 2016 nured.uowm.gr