Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-2020

Έναρξη: Παρασκευή 14/02/2020     Λήξη: Τετάρτη 19/02/2020

Οδηγίες και κανόνες συμπλήρωσης της δήλωσης

Στο (eUni.StudentsWeb.UserGuide.pdf) υπάρχουν οι γενικές οδηγίες για το σύστημα e-University.

Οι φοιτητές συνδέονται στο https://students.uowm.gr

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να μελετήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος και να διαβάσουν προσεχτικά τις οδηγίες για να αποφύγουν λάθη στις δηλώσεις. Να μη δηλώσουν δύο μαθήματα που διδάσκονται την ίδια ώρα και μέρα.

Για φοιτητές Β’ εξάμ.:

Δηλώνονται τα 5 (πέντε) υποχρεωτικά μαθήματα και 2 (δύο) από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

Για φοιτητές Δ’ εξάμ.:

Δηλώνονται τα 4 (Τέσσερα) υποχρεωτικά μαθήματα (0402Υ, 0704Υ 1502Υ, 1907Υ)

ΜΑΘΗΜΑ 2213Υ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Στο μάθημα 2213Υ «Πρακτική Άσκηση: Αναλυτικά Προγράμματα-Παρατήρηση-Αναστοχασμοί» που προσφέρεται στο Γ’ και Δ’ εξάμηνο οι φοιτητές πραγματοποιούν παρατηρήσεις σε νηπιαγωγεία της Φλώρινας. Υπενθυμίζουμε ότι, για την εύρυθμη διοργάνωση των παρατηρήσεων, οι φοιτητές χωρίζονται στα 2 εξάμηνα με αλφαβητική σειρά. Κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο το μάθημα παρακολουθούν οι φοιτητές του Β’ έτους που το όνομά τους αρχίζει από Ν-Ω. Φοιτητές που χρωστούν από προηγούμενα έτη το 2213Υ οφείλουν να παρουσιαστούν στο 1ο μάθημα την Δευτέρα 24-02-2020 στις 3μμ στην αίθουσα Ι4 και να συνεννοηθούν σχετικά με τη διδάσκουσα.

Οι φοιτητές που το επίθετο αρχίζει από Α έως Μ, και δηλώσαν το μάθημα 2213Υ – Πρακτική Άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο, θα δηλώσουν 3 (τρία) επιλεγόμενα μαθήματα στο εαρινό εξάμηνο.

Οι φοιτητές που το επίθετο αρχίζει από Ν έως Ω, θα δηλώσουν το μάθημα 2213Υ – Πρακτική Άσκηση στο εαρινό εξάμηνο και θα δηλώσουν 1 (ένα) επιλεγόμενο μάθημα στο εαρινό εξάμηνο.

Όσοι φοιτητές/τριες χρωστάνε υποχρεωτικά μαθήματα από το Β’ εξάμηνο, αυτά θα εμφανίζονται στο σύστημα και θα πρέπει να δηλωθούν.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε επιλογής μαθήματα από το Β’ εξάμηνο, θα επιλέξουν από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του Δ’ εξαμήνου.

Για φοιτητές ΣΤ’ εξάμ.:

Υποχρεωτικά μαθήματα:

Δηλώνονται 2 (Δύο) υποχρεωτικά μαθήματα (0519Υ και 0606Υ).

Προσοχή

Όσο αφορά τις Διδακτικές:

Θα δηλωθούν δύο από τα τέσσερα (2202Υ, 2211Υ, 2217Υ, 2218Υ)

Επιλογής μαθήματα:

Δηλώνεται 3 (τρία) από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε υποχρεωτικά μαθήματα από το Β’ και Δ’ εξάμηνο, τα μαθήματα θα εμφανίζονται στο σύστημα και πρέπει να δηλωθούν.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε επιλογής μαθήματα από το Β’ και Δ’ εξάμηνο, θα επιλέξουν από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του ΣΤ’ εξαμήνου.

Για φοιτητές Η’ εξάμ.:

Όσοι/ες φοιτητές/τριες έκαναν την πρακτική άσκηση στο χειμερινό εξάμηνο,
θα δηλώσουν το μάθημα 0108Υ – Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και θα  δηλώσουν 7 (επτά) από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες θα κάνουν την πρακτική άσκηση στο εαρινό εξάμηνο, θα δηλώσου το 2219Υ – Πρακτική Άσκηση και θα δηλώσουν 4 (τέσσερα) από τα επιλεγόμενα μαθήματα.

Προσοχή

Όσοι/ες φοιτητές/τριες αποφάσισαν να κάνουν πτυχιακή εργασία (η οποία αντιστοιχεί με 3 μαθήματα επιλογής), δηλώνουν 3 (τρία) λιγότερα μαθήματα επιλογής.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε υποχρεωτικά μαθήματα από το Β’, Δ’ και  ΣΤ’ εξάμηνο, τα μαθήματα θα εμφανίζονται στο σύστημα και θα πρέπει να δηλωθούν.

Όσοι/ες φοιτητές/τριες χρωστάνε επιλογής μαθήματα από το Β’, Δ’ και  ΣΤ’ εξάμηνο, θα επιλέξουν από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του Η’ εξαμήνου.

Επί πτυχίω φοιτητές:

Δηλώνονται όλα τα χρωστούμενα υποχρεωτικά μαθήματα από προηγούμενα εαρινά εξάμηνα.

Δηλώνονται χρωστούμενα επιλογής μαθήματα από το Β’, Δ’, ΣΤ’ και  Η’ εξάμηνο, από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του Η’ εξαμήνου.

Για τα χρωστούμενα υποχρεωτικά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου, οι φοιτητές/τριες να επικοινωνήσουν με τον κ. Μυρωνίδη (τηλ. 23850-55102)

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Μυρωνίδη στη γραμματεία 11:00 – 13:00 (τηλ. 2385055102 η nmironidis@uowm.gr).

 

© 2016 nured.uowm.gr