Ηλεκτρονική αξιολόγηση διδακτικού έργου, των διοικητικών υπηρεσιών, υποδομών και φοιτητικής μέριμνας

Αγαπητοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 25/11/2013 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 12/1/2014.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. modip.uowm.gr  χρησιμοποιώντας τους ιδρυματικούς κωδικούς σας που έχετε λάβει από τις Γραμματείες εφόσον προηγουμένως τους έχετε ενεργοποιήσει.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε πως μπορείτε να αξιολογείτε τη ποιότητα των διοικητικών υπηρεσιών, υποδομών και φοιτητικής μέριμνας του τμήματος σας μία φορά καθ΄ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Σας καλούμε όλους τους φοιτητές να συμμετέχετε στη διαδικασία αξιολόγησης των τμημάτων σας με ειλικρίνεια και προσοχή καθώς είναι ιδιαίτερα σημαντική η ανατροφοδότηση που μας προσφέρετε. Διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση είναι ανώνυμη.

Με τιμή,

Θεόδωρος Χατζηπαντελής

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής

Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ ΠΔΜ

Δείτε επεξήγηση για αξιολόγηση διδακτικού έργου

Δείτε επεξήγηση για αξιολόγηση υπηρεσιών τμήματος

 

© 2016 nured.uowm.gr