Eξ αποστάσεως λειτουργία των τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Το σώμα της Συγκλήτου, λαμβάνοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α’ 83 – «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»),
 2. Το Π.Δ. 72/2013 (Α’ 119 – «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση−συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»),
 3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13–22 – «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του Ν. 4610/2019 (Α’ 70 – «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»),
 4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 709) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»,
 5. Τις διατάξεις της περίπτωσης β του άρθρου 485 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»),
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»),
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»),
 8. Την πρυτανική πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 2457/21-12-2022 για τον καθορισμό σειράς, με την οποία αναπληρώνουν οι Αντιπρυτάνεις τον Πρύτανη, και τον τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων του κάθε Αντιπρύτανη (ΦΕΚ 6737/τ. Β΄/27-12-2022),
 9. Το εδάφιο ε της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Νόμου 4957/21-12-2022 (Α’ 141 – «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»),
 10. Τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Φλώρινα,
 11. Την εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη,

 αποφασίζει κατά πλειοψηφία την εξ αποστάσεως λειτουργία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Φλώρινα κατά το διάστημα 24-04-2023 έως 05-05-2023 και την επανεξέταση της κατάστασης κατά το πέρας της περιόδου αυτής.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα για τα μαθήματα είναι αυτό που είναι αναρτημένο στην σελίδα του τμήματος για  το εαρινό εξάμηνο.

Ο κάθε διδάσκων θα βάλει το αντίστοιχο URL και ID για την αίθουσα ΖΟΟΜ στο μάθημά του / της στο eClass του μαθήματος.

Δεν θα φαίνονται οι αίθουσες στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

© 2016 nured.uowm.gr