Επιμορφωτικές δράσεις για τους/τις νηπιαγωγούς Α΄ ενότητας ΠΕΚΕΣ Δ. Μακεδονίας

Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, υλοποιήθηκε σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του ΠΔΜ. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά από τις 7/2/2022 έως τις 24/2/2022, ώρα 17.00-20.00. Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

© 2016 nured.uowm.gr