Έναρξη αξιολόγησης διδακτικού έργου Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου, για το εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων αξιολόγησης των μαθημάτων μέσω του παρακάτω συνδέσμου (αφορά
μόνο τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών): 

 https://qau.uowm.gr

Η αξιολόγηση θα είναι ενεργή από 26 Απριλίου  έως 12 Ιουνίου 2023

© 2016 nured.uowm.gr