Εκδήλωση Εργαστηρίου ΠαιΜεΚεπ-1/6/2022-Αίθουσα Α7

“Τα δικαιώματα των παιδιών συναντούν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο…”

Εισηγήτριες οι συγγραφείς του βιβλίου “Ο Δικαιωματούλης και το μαγικό φίλτρο της αγάπης” των κ.κ. Μαβίδου και Θεοχάρη, την Τετάρτη 1/6, στην αίθουσα Α7.

Σχετικά αρχεία

© 2016 nured.uowm.gr