Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την μη καταβολή του αντιτίμου χρήσης φοιτητικών εστιών για το εαρινό εξάμηνο 2020

Σας γνωστοποιούμε ότι στην με αριθ. 22/01-07-2020 έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με το αίτημα φοιτητών για την μη καταβολή του αντιτίμου χρήσης φοιτητικών εστιών για το εαρινό εξάμηνο 2020 και την απομάκρυνση των προσωπικών αντικειμένων των διαμενόντων φοιτητών από τα δωμάτια, αποφασίστηκε:

α) να μην καταβάλλουν οι φοιτητές, που διαμένουν σε εστίες, το συμβολικό αντίτιμο των 50€ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, ή να επιστραφεί σε όσους φοιτητές το έχουν καταβάλλει, λόγω του γεγονότος ότι δεν χρησιμοποίησαν τα δωμάτια των εστιών εξαιτίας της πανδημίας του covid-19 και

β) να επιστρέψουν τα κλειδιά των δωματίων και να αδειάσουν τα δωμάτια από τα προσωπικά τους αντικείμενα στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 αντί για 31 Ιουλίου 2020.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας
Δέσποινα Μαρκουλή

© 2016 nured.uowm.gr