Απαραίτητη ενημέρωση αριθμού ΑΜΚΑ για όλους του προπτυχιακούς φοιτητές

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων όλα τα ιδρύματα θα πρέπει στην καρτέλα του φοιτητή να διατηρούν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Για διευκόλυνση σας έχει δημιουργηθεί διαδικτυακή εφαρμογή στην διεύθυνση https://web.uowm.gr/amka/ , όπου κάνοντας είσοδο με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (email – password), μπορείτε να μπείτε και να συμπληρώσετε τον αριθμό ΑΜΚΑ.

Η διαδικασία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των στοιχείων του φακέλου σας και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και τις 31/8/2016.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Tμήμα Μηχανοργάνωσης www: http://noc.uowm.gr

email: noc@uowm.gr

© 2016 nured.uowm.gr