Ανακοίνωση σχετικά με προβλήματα με τις δηλώσεις των μαθημάτων.

Για το πρόβλημα που παρατηρείτε κατά την σύνδεση ορισμένων φοιτητών/τριών στην πλατφόρμα students.uowm.gr θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

https://helpdesk.uowm.gr/knowledgebase.php?article=6

Αν το πρόβλημά τους δεν επιλυθεί, να στείλουν το Ιδρυματικό username και το ονοματεπώνυμό τους στο gsemer@uowm.gr.

© 2016 nured.uowm.gr