Ανακοίνωση για το μάθημα 2219Υ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: διερεύνηση, σχεδιασμός, ανάληψη διδακτικού έργου.

Οσοι/ες φοιτητές/τριες του Η’ εξαμήνου ή/και επί πτυχίω επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά το εαρινό εξάμηνο το μάθημα «2219Υ_ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: διερεύνηση, σχεδιασμός, ανάληψη διδακτικού έργου» μπορούν να το δηλώσουν στην Γραμματεία κατά τη διάρκεια των δηλώσεων των μαθημάτων. Υπενθυμίζουμε ότι προϋπόθεση για την δήλωση και παρακολούθηση του μαθήματος 2219Υ είναι η προηγούμενη επιτυχής ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων μαθημάτων:

  • 2213Υ_ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: αναλυτικά προγράμματα – παρατήρηση – Αναστοχασμός
  • τέσσερις (04) διδακτικές από το Ε’ και Στ’ εξάμηνο.

Η ημερομηνία δήλωσης μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου θα ανακοινωθεί από την Γραμματεία.

Οι υπεύθυνες του μαθήματος

Σιδηροπούλου Χριστίνα – Πλιόγκου Βασιλική

© 2016 nured.uowm.gr