Ανακοίνωση – Δηλώσεις Εαρινού εξαμήνου ΠΤΝ 2021-2022

Παρακάτω ανακοίνωση με οδηγίες για τις δηλώσεις του εαρινού εξαμήνου 2021-2022

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Δυο επιπλέον ανακοινώσεις για τα μαθήματα Πρακτικής Άσκησης:

2213Υ και 2219Υ

© 2016 nured.uowm.gr